TOEGELICHT in vier video’s: HET PASSIEVERHAAL IN HET JOHANNESEVANGELIE

17 maart 2021
Locatie: Algemeen,

In een serie van vier video’s, geeft bisschop Liesen een inleiding op het passieverhaal in het Johannesevangelie. De serie is aan het begin van de Veertigdagentijd opgenomen tijdens de online retraite voor pastorale beroepskrachten en medewerkers van het Bisdom Breda. Een week later hield bisschop Liesen de lezingen ook voor de online retraite van het Bisdom Paramaribo. In zijn inleiding komen onder meer de gebeurtenissen uit het lijdensverhaal en het Romeinse proces aan de orde. Ook gaat de bisschop in op wat het lijden en sterven van Jezus voor ons, als leerlingen van Christus, betekent: in het bijzonder wanneer we ons voorbereiden op Pasen.

Bisschop Liesen: “Elk evangelie is meer dan een vertelling van geschiedenis. Het is op de eerste plaats een verkondiging om, ons lezers, mee te nemen in wat Jezus voor ons doet en ons te laten groeien. Johannes heeft daarbij zijn eigen visie, zijn eigen blik op Jezus, die hij met ons deelt.”

In het Johannesevangelie zijn de historische gebeurtenissen “vensters op de nieuwheid van het Nieuwe Testament”: dat in de concrete persoon van Jezus Christus heel de barmhartige liefde van God tot ons gekomen is. Daarom is de kortste samenvatting van het vierde evangelie: “Wie Mij ziet, ziet de Vader”. De achtergrond van de afbeeldingen die in de inleidingen gebruikt zijn, is om die reden gekozen.

Opbouw van het passieverhaal
In de eerste video behandelt de bisschop in vijf delen de opbouw van het passieverhaal. Zo bespreekt hij de scène waarbij Jezus naar voren treedt en zegt” “Ik ben. Ik ben degene die je zoekt.” Deel twee verhaalt over Jezus’ gevangenneming en het verhoor bij Annas. Het derde deel speelt zich af bij Pilatus die het Romeinse proces leidt. In deel vier bespreekt de bisschop de gebeurtenissen op Golgotha, waar Jezus aan het kruis sterft en in het vijfde deel eindigt het passieverhaal met de graflegging.

(Wilt u het hele artikel en de video’s  ‘Paasverhaal toegelicht vanuit het Johannes evangelie’  (KLIK HIER).

 

 

Meer agendapunten