Ook nu tijdens lockdown!!!

Wilt u een persoonlijk gesprek met pastor Joska van der Meer of Trees Versteegen? Laat het dan weten via het secretariaat of  stuur hen een email:

Joska.vandermeer@ontmoetingskerk.net

Trees.versteegen@ontmoetingskerk.net

Op maandagmorgen tussen 10.30 en 11.30 kunt u op de website www.ontmoetingskerk.net klikken op de knop pastoraal ontmoeten. Laat u verrassen wie u daar zomaar treft. De pastor leidt het groepsgesprek en u kunt ook een persoonlijke afspraak maken.