Belangrijk bericht vanuit het Vaticaan: De Apostolische Penitentiarie kondigt, middels een Decreet, wijzigingen aan in de volle aflaat voor de overledenen in de maand november.

Veel priesters hebben verzocht om een aanpassing aan de vereisten om de volle aflaat voor de overledenen in de maand november te verkrijgen. Derhalve, “door het speciale mandaat van Zijne Heiligheid Paus Franciscus”, heeft de Apostolische Penitentiarie vrijdag enkele wijzigingen in de normale praktijk vrijgegeven. Het decreet met deze wijzigingen werd ondertekend op 22 oktober, de liturgische herdenking van paus Johannes Paulus II.

Vanwege de pandemie van het coronavirus en de noodzaak om te voorkomen dat grote groepen worden gevormd waar dat verboden is, is de volle aflaat die van toepassing is op de overledenen door degenen die een begraafplaats bezoeken, verlengd tot na de normale data van 1 tot 8 november. Dit jaar kan iedereen die een begraafplaats bezoekt, ook al is het maar mentaal, op een willekeurige dag in november de aflaat verkrijgen als hij vroom bidt voor de overledenen.

Volle aflaat voor het Allerzielenfeest

Met betrekking tot de volle aflaat verbonden aan Allerzielen, 2 november van dit jaar, kan deze niet alleen op de voorafgaande of volgende zondag of op de eigenlijke Feestdag worden verkregen, maar op elke andere dag van de maand. In dit geval wordt de aflaat verkregen door “een kerk of een kapel devoot te bezoeken”, samen met het bidden van het Onze Vader en de Geloofsbelijdenis, en de andere vereisten die verband houden met een volle aflaat.

Voor iedereen die om verschillende redenen zijn huis niet kan verlaten, waaronder anti-Covid-beperkingen, is de volle aflaat te verkrijgen door “zich geestelijk te verenigen met andere gelovigen”. In dit geval blijven de voorwaarden van “volledig onthecht zijn van zonde” en de intentie om aan de andere vereisten voor het verkrijgen van een volle aflaat te voldoen. Deze voorwaarden zijn de sacramentele biecht, de ontvangst van de heilige communie en een gebed voor de intenties van de heilige Vader.

Het decreet suggereert dat een dergelijk gebed plaatsvindt voor een “beeld van Jezus of de Heilige Maagd Maria”. Onder de verschillende gebeden die worden aanbevolen, zijn: ‘gebeden voor de overledene, ochtend- of avondgebed van de getijden voor de overledenen, de rozenkrans, de goddelijke barmhartigheidsrozenkrans, mediteren over verschillende evangeliepassages die zijn voorgesteld voor de liturgie van de overledenen of van barmhartigheid door God het lijden en de ongemakken van het eigen leven aan te bieden ”.

Uitnodiging voor priesters

Het decreet richt een woord tot de priesters en vraagt dat ze het biechtsacrament royaal beschikbaar stellen en dat ze de heilige communie beschikbaar stellen aan de zieken. Bovendien worden alle priesters uitgenodigd om op Allerzielen drie missen op te dragen.

Zr. Bernadette Mary Reis, fsp

(vertaling uit het Engels)

https://www.vaticannews.va/en.html

Meer nieuws

Advent: Het volk dat in het donker wandelt zal een groot licht zien

Het volk dat in het donker wandelt zal een groot […]

Preek voor de eerste zondag van de advent Cenakelkerk

Preek voor de eerste zondag van de advent 2020    […]

RedWednesday een spirituele bezinning, ook in onze Groenestraatkerk,  op de vervolging van christenen over de hele wereld.

Woensdagavond 25 november was het zover. Ook de Groenestraatkerk (H.Antonius […]

Paus Franciscus: ‘Wat kunnen wij met Kerstmis voor anderen betekenen?’

Wat kunnen wij met de kerstdagen aan anderen geven? Die […]

Preek voor Christus Koning 22 november, Cenakelkerk

Preek voor Christus Koning 2020            […]

Overweging 33e zondag door het jaar 14-15 november, Cenakelkerk

Overweging 33e zondag door het jaar 14-15 november 2020 Lezingen […]

Boodschap voorzitters Europese bisschoppenconferenties: “Herwinnen van hoop en solidariteit”

De Katholieke Kerk in de Europese Unie, vertegenwoordigd door de […]

Preek voor Allerheiligen-Allerzielen 31 oktober, 1 en 2 november Cenakelkerk

Preek voor Allerheiligen-Allerzielen  31 oktober, 1 en 2 november 2020  […]

Nieuws update Cenakelkerk 1 november

Gelukkig kunnen onze vieringen met de benodigde aanpassingen vooralsnog doorgaan. […]

R.-K. Kerk houdt Nationale Roepingenweek van 1 tot en met 7 november

Voor het tweede jaar op rij organiseert de Rooms-Katholieke Kerk […]

Kardinaal Eijk over aangekondigde regeling euthanasie bij kinderen: ‘Maak de cirkel niet rond’

De Minister voor Gezondheidszorg, Hugo de Jonge, heeft op 13 […]

Bisschoppen spreken woord van bemoediging met het oog op tweede coronagolf – bekijk ook de video

Het aantal coronabesmettingen is begin oktober schrikbarend opgelopen. Dat heeft […]

Ontwikkelingen pastorietuin Malden, update oktober 2020

Persbericht 2 Verkorte Haalbaarheidsstudie herbestemming en nevenbestemming Antonius Abtkerk Malden

Malden woensdagochtend vieringen

Doordeweekse eucharistievieringen op woensdag: iedere woensdag om 9.00 uur in […]

Raad van Kerken participeert in pleidooi voor mensenrechten: ook voor vluchtelingen uit Moria

Donderdag 24 september is in Trouw, de Volkskrant en het […]

Secretariaat Antonius Abt-kerk Malden

De openingstijden van het secretariaat van de parochielocatie in Malden […]

Het reserveringssysteem voor de kerkgangers

Vanaf 1 juli 2020 vinden er in parochie Heilige Drie-eenheid […]

TELEFONISCH CONTACT TIJDENS BEMOEDIGINGSMOMENTEN 024 – 345 34 71

Tijdens de Bemoedingsmomenten in de Ontmoetingskerk, maandag tot en met […]

Vieringen ONLINE in de Ontmoetingskerk

Iedere zaterdagavond en zondagochtend worden de vieringen van de parochie […]

Gebed en een kaarsje branden  in tijden van het Corona-virus

In verband met versoepeling van de maatregelen van de Nederlandse […]