BELANGRIJK BERICHT voor alle parochianen m.b.t. het vertrek van kapelaan Hans van der Donk en de twee maanden afwezigheid van diaken Henk Welling vanwege een sabbat.

In verband met het vertrek van kapelaan Hans van der Donk, zijn vervanging wordt vooralsnog niet verwacht voor 1 januari 2021, de vanaf 20 september twee maanden durende sabbat van diaken Henk Welling en de beperkte beschikbaarheid van emeriti noodzaakt het pastoraal team er toe ook in het laatste kwartaal, met uitzondering van Kerstmis, de vakantieregeling te continueren voor de genoemde  kerken.

Dit beteken dus nu om en om: 3 oktober Kruispuntkerk en pas op 10 oktober Malden enz.; idem op  3 oktober Groenestraatkerk en pas op 10 oktober Lourdeskerk.

Tevens wordt met ingang van dinsdag 6 oktober de ochtendmis 9.00 uur voortaan gevierd in de Kruispuntkerk in plaats van de kerk aan de Groenestraat. We beogen daarmee een betere spreiding in de parochie.

 Een bescheiden afscheid  van kapelaan Hans van der Donk is op zijn verzoek op zaterdag 10 oktober om 19.00 uur in onze kerk in Malden. Zowel Hans, als de diakens Paul en Henk en ik zullen hierin voorgaan.

J. Grubben, pastoor

Meer nieuws

Overweging Weekend 17 -18 oktober, Cenakelkerk

  Overweging Weekend 17 -18 oktober 2020        […]

Overweging 29e zondag 2020 A, 18 oktober, door pastoor J. Grubben

De mens zaait in de natuur, bewerkt en bemest de […]

Preek voor de 28ste zondag, 11 oktober Cenakelkerk

Preek voor de 28ste zondag door het jaar 2020    […]

Bisschoppen spreken woord van bemoediging met het oog op tweede coronagolf – bekijk ook de video

Het aantal coronabesmettingen is begin oktober schrikbarend opgelopen. Dat heeft […]

Ontwikkelingen pastorietuin Malden, update oktober 2020

Persbericht 2 Verkorte Haalbaarheidsstudie herbestemming en nevenbestemming Antonius Abtkerk Malden

Preek voor 27ste zondag, 4 oktober

Preek voor 27ste zondag door het jaar, 4 oktober 2020  […]

Malden wijziging woensdagvieringen

Doordeweekse eucharistievieringen op woensdag: iedere woensdag om 9.00 uur in […]

De Lourdesmis vanuit Vinkeveen terug zien? Gebruik daarvoor bijgaande link.

H. Mis vanuit ‘Klein-Lourdes’ in Vinkeveen met voorganger Mgr. Herman […]

Preek voor de 26e zondag door het jaar 2020

Preek voor de 26ste zondag door het jaar 2020    […]

Raad van Kerken participeert in pleidooi voor mensenrechten: ook voor vluchtelingen uit Moria

Donderdag 24 september is in Trouw, de Volkskrant en het […]

Secretariaat Antonius Abtkerk Malden

De openingstijden van het secretariaat van de parochielocatie in Malden […]

Nieuwe versie van het protocol ‘Kerkelijk leven op anderhalve meter’ van 10 juli 2020

In deze vakantietijd hebben de bisschoppen een aantal regels m..b.t. […]

Het reserveringssysteem voor de kerkgangers

Vanaf 1 juli 2020 vinden er in parochie Heilige Drie-eenheid […]

TELEFONISCH CONTACT TIJDENS BEMOEDIGINGSMOMENTEN 024 – 345 34 71

Tijdens de Bemoedingsmomenten in de Ontmoetingskerk, maandag tot en met […]

Vieringen ONLINE in de Ontmoetingskerk

Iedere zaterdagavond en zondagochtend worden de vieringen van de parochie […]

Gebed en een kaarsje branden  in tijden van het Corona-virus

In verband met versoepeling van de maatregelen van de Nederlandse […]