Bisschop Mgr. Liesen van Breda over de anderhalve meter kerk. “Het is geweldig dat de kerk weer open mag”.

“We hebben er naar uitgekeken, echt naar verlangd. We hebben mooie ervaringen opgedaan natuurlijk met livestream. Maar er gaat niets boven dat je elkaar kunt zien en samen in de kerk kunt zijn en gewoon kunt vieren. Dat is een diep verlangen. Ik voel dat zelf. Ik heb dat ook bij de andere bisschoppen gemerkt. Maar ik heb het vooral ook hier gemerkt bij de mensen rondom de kathedraal, waar we nu staan.”

Vanuit de kathedraal in Breda vertelt bisschop Liesen van Breda over het kerkelijk leven op anderhalve meter. “Nu we opengaan, moeten we wel rekening houden met nieuwe omstandigheden en maatregelen. Het is uit liefde voor die naaste en ook uit liefde voor God dat we veilig met elkaar willen omgaan. De kerk moet geen plek van besmetting worden.”

De bisschop vertelt over de anderhalve meter, over dat er nu niet gezongen kan worden in de kerk, terwijl “zingen dubbel bidden” is. En over het pincet waarmee vanaf Sacramentsdag 14 juni de communie weer uitgereikt kan worden. Deze blijkt oude papieren te hebben in de geschiedenis van de Kerk.

Bisschop Liesen is binnen de Nederlandse bisschoppenconferentie referent voor liturgie.

Boodschap van mgr. Liesen via het You Tube:

bisschop-liesen-over-de-anderhalve-meter-kerk

Meer nieuws

Overweging 15e zondag 2020 A van 12 juli door pastor Trees Versteegen

Als je een spade diep in de grond steekt, of […]

Update weekendvieringen en aanmelding Cenakelkerk

Vanaf het weekend 4/5 juli zijn er in het weekend […]

Preek voor de 14de zondag, 5 juli Cenakelkerk

Preek voor de 14de zondag door het jaar 2020    […]

Overweging 14e zondag 2020 A van 5 juli door pastoor Jacques Grubben.

Er is veel gebeurd in de afgelopen maanden. Het was […]

HET FEEST VAN DE ZOETE MOEDER EN ZOMER 2020 Twaalfde Woord ter bemoediging van Mgr. Gerard de Korte.

In Nederland nadert het einde van het werkseizoen 2019-2020. De […]

Het reserveringssysteem voor de kerkgangers

Vanaf 1 juli 2020 vinden er in parochie Heilige Drie-eenheid […]

Bericht voor alle parochianen. Geopende deuren – Goed nieuws, zij het in nog bescheiden mate!

De bisschoppen hebben, rekening houdend met de door de Overheid […]

MALDEN: Doordeweekse mis op woensdag 9.00 uur

Iedere woensdagmorgen om 9.00 uur is er een eucharistieviering in […]

TELEFONISCH CONTACT TIJDENS BEMOEDIGINGSMOMENTEN 024 – 345 34 71

Tijdens de Bemoedingsmomenten in de Ontmoetingskerk, maandag tot en met […]

Vieringen ONLINE in de Ontmoetingskerk

Iedere zaterdagavond en zondagochtend worden de vieringen van de parochie […]

Gebed en een kaarsje branden  in tijden van het Corona-virus

In verband met versoepeling van de maatregelen van de Nederlandse […]

Centraal secretariaat even niet bezet, telefonisch en via mail wel bereikbaar

Mededeling aan belanghebbenden I.v.m. de Corona-crises is het parochiesecretariaat vanaf […]

Malden secretariaat tijdelijk gesloten

Het secretariaat van onze locatie H. Antonius Abt-kerk in Malden  […]