Eenheid in Verscheidenheid: Wat heeft het ons te zeggen en wat vinden we ervan

Op 19 oktober j.l. kwamen een vijftigtal parochianen bij elkaar om over de toekomst van on ze parochie mee te praten. Een parochie ‘in zwaar weer’. Lees hieronder een verslag van die bijeenkomst en klik op  presentatie 

indien u de informatie (nog) eens wilt bekijken.

Een paar belangstellenden zoeken nog snel een stoel, vlak voordat de bijeenkomst begint. Er zijn niet veel plaatsen meer vrij, het is druk in de Tuinzaal van Klooster Brakkenstein. Zo’n 50 parochianen zijn naar de informatiebijeenkomst over de toekomst van de parochie gekomen. Een van hen is Erik van der Voort, die vooral uit nieuwsgierigheid naar de avond is gekomen. ‘Ik was wel benieuwd waar we staan. Ik vind een informatie-update wel fijn.’

Maar die update is geen vrolijke boodschap. Hetaantal vrijwilligers neemt af, er wordt minder gedoopt en getrouwd in de kerk en het aantal kerkelijke uitvaarten neemt eveneens af. Penningmeester Jos Verstegen toont aan de hand van cijfers, die ook in de vorige Triptiek stonden, dat de parochie flink inteert op haar eigen vermogen. Die boodschap komt hard aan bij veel parochianen. ‘Zoals het nu gaat, gaan we ten onder,’ zegt parochiaan Hans Berkelaar. ‘Als je niks doet, dan kun je uitrekenen wanneer het fout gaat.’ Hij is niet de enige die de situatie zorgelijk vindt. Er wordt openlijk gesproken over de mogelijkheid om een of meer kerken aan de eredienst te onttrekken.

‘Ik vrees dat we wel wat kerken moeten sluiten,’ zegt ook Erik van der Voort na afloop van de bijeenkomt. Maar da

t is volgens hem niet genoeg. Er moet meer energie worden gestoken in het enthousiasmeren van mensen. ‘Zoek als parochie thema’s waar je mensen mee kunt bereiken, zoals nu de vluchtelingen op Heumensoord. Maar het vereist wel creativiteit om iets met die thema’s te doen.’

Op deze avond klinkt ook meerdere keren de roep om jongeren meer bij de parochie te betrekken. Dat is makkelijker gezegd dan gedaan, vindt Miranda Berkelaar. De maatschappij is immers wel veranderd. ‘Jongeren gaan vaak niet meer op zondagochtend naar de kerk, maar dat wil niet zeggen dat ze niet geïnteresseerd zijn. Alleen moet je dan andere activiteiten bedenken, een andere weg inslaan.’

Het parochiebestuur heeft tal ideeën van parochianen op post it-briefjes verzameld, die nu worden bekeken. Ondertussen werkt een werkgroep met leden van het pastoraal team en het parochiebestuur al sinds een paar maanden aan plannen om de parochie te vitaler maken. Zo komt voor elk van de vijf pijlers een speciale werkgroep.

Op de volgende bijeenkomst wordt daar meer over verteld. Die bijeenkomst staat gepland voor dinsdag 7 december a.s., maar deze bijeenkomst gaat tot nader order niet door i.v.m. de corona pandemie..

Meer nieuws

Overweging, 28 november, 1e zondag Advent C 2021 door pastoor Jacques Grubben.

In de afgelopen tijd las ik een roman met als […]

Maatregelen om rekening mee te houden voor en tijdens de Vieringen i.v.m. de Corona-pandemie

Een kort overzicht van de maatregelen die door de regering, […]

Interview Streekomroep RN7met pastoor Jacques Grubben over Red Wednesday

De kerk aan de Groenestraat in Nijmegen werd woensdag 24 […]

Paus Franciscus over ‘De zaligsprekingen van de bisschop’

Zalig de bisschop die van armoede en vrijgevigheid zijn levensstijl […]

Preek voor Christus Koning 2021, Cenakelkerk

Preek voor Christus Koning  2021            […]