Eerste communievoorbereiding Ontmoetingskerk Parochie Dukenburg genomineerd voor de KNR Waarderingsprijs 2021

Wat?

Elke twee jaar reikt de Konferentie Nederlandse Religieuzen (KNR) de KNR-Waarderingsprijs uit. Een prijs voor een initiatief dat past bij de traditie van de religieuzen. Dit jaar is de prijs bedoeld voor een initiatief dat zich inzet voor het overbruggen van verschillen in de samenleving door onderwijs, vorming of coaching in brede zin. Zes projecten zijn genomineerd door de jury, één van de projecten is de Eerste Communievoorbereiding in de locatie Ontmoetingskerk van onze parochie.

Dukenburg is een wijk met veel verschillende bevolkingsgroepen. Dat is zichtbaar in de geloofsgemeenschap. Wat dit project bijzonder maakt is, dat door de cultureel diverse samenstelling van de geloofsgemeenschap de Communievoor­bereiding elk jaar een unieke ontmoeting is van zeer verschillende nationaliteiten. Door de vorm waarin ouders tijdens de voorbereiding met elkaar optrekken, ont­staan er bijzondere interculturele gesprekken tussen mensen die elkaar zelden op deze wijze intensief spreken. Vanaf 2015 schommelde het deelnemende aantal kinderen en hun ouders per jaar tussen de 26 en 18 kinderen en hun ouders, en waren er per groep ouders met minimaal 4 verschillende culturele achtergronden. Op ‘natuurlijke’ wijze bevordert het project interculturele ontmoeting. Voor de kinderen is het vooral belangrijk dat ze samen optrekken met elkaar. Voor hen die op zogenaamde gekleurde scholen zitten is dat niet bijzonder maar voor kinderen die geen kinderen uit vluchtelinggezinnen of armoede op school treffen is het wel een nieuwe ervaring. Op deze manier proberen zij zichtbaar te maken wat de kinderen bij de Eerste Communie willen leren namelijk: ‘Aan de tafel van Jezus is iedereen welkom’ (titel van het voorbereidingsproject)

Tijdens de voorbereiding zijn er vijf oudergesprekken onder leiding van een pastor waarin deze ouders elkaar intensief ontmoeten. Er is gekozen voor beeldende en vertellende vormen, die de communicatie bevorderen.

Doel?

Kinderen in de Ontmoetingskerk gezamenlijk voorbereiden op hun Eerste Communie als bewuste kennismaking en toetreding in de christelijke geloofstraditie. Hun ouders (gezamenlijk) bewust maken van hun eigen geloof en actief bezig laten zijn met wat ze hun kinderen willen meegeven in de geloofsopvoeding. Door de diversiteit in de parochie leren de kinderen en de ouders met heel diverse achtergronden elkaar kennen. Het biedt op die manier kansen voor dialoog tussen verschillende groepen in de praktijk van het dagelijks leven.

Voor wie?

Kinderen vanaf groep 4 en hun ouders.

Meer informatie: www.ontmoetingskerk.net

en

https://www.knr.nl/over-knr/knr-waarderingsprijs-richtlijnen/genomineerden-knr-waarderingsprijs/ontmoetingskerk/

Meer nieuws

Overweging 11-12 september 2021 Cenakelkerk     

Overweging 11-12 september 2021              […]

Indrukwekkend Geloofsgesprek met de ernstig zieke Mgr. Harrie Smeets

Klik op bijgaande link: https://www.npostart.nl/geloofsgesprek/12-09-2021/KN_1726397

Overweging, 12 september, 24e zondag B 2021 door pastoor Jacques Grubben.

Een voorbeeld zijn voor een ander is niet altijd even […]

Gezocht: poetsengelen

De gezellige poetsploeg van de H. Antonius Abtkerk in Malden zoekt […]

Zondag 12 september TV-mis,vanaf 10.00 uur op NPO 2, vanuit Lourdes vanwege 100 jaar bedevaarten

De KRO zendt op zondag 12 september de wekelijkse televisiemis […]