Gebeden

Eenieder die dit leest wil ik vragen om samen met mij en
alle andere leden van het pastoraal team
iedere dag een of meer gebeden te bidden,
Jacques Grubben, pastoor.

Maria, onze moeder,
wij komen in deze maand op tot u
met een snoer van kralen, kleine en grote,
om te bidden met vertrouwen tot God.

U wijst ons immers door Jezus de weg naar God,
de Vader die ons hoort en naar ons luistert,
en die telkens met ons, zijn kinderen is begaan.
U schenkt ons hierdoor hoop op bange dagen
en vreugde op de dagen dat de zon in ons leven schijnt.

Op de grote kralen bidden wij een Onze Vader,
op de kleine een Wees Gegroet.
Wij besluiten steeds met een Eer aan God.
Dat doet ons goed.
In het geheel, vier maal vijf keer,
het leven van Jezus op de blije, de droevige,
de glorievolle en lichtende momenten.

Wij volgen uw voorbeeld door zijn en uw leven
in de stilte van ons hart bij God te brengen.
En ontdekken dan hoe ze te verstaan om
soortgelijke momenten in ons eigen leven, een plek te geven.
God met ons is immers Jezus’ naam.

Maria, onze moeder wijs ons de weg naar Jezus, iedere dag weer.
Dat geeft ons leven kleur, dat geeft de mensen moed,
om iedere dag weer met vertrouwen op weg te gaan,
Jezus tegemoet.

Amen