Gebeden

Eenieder die dit leest wil ik vragen om samen met mij en
alle andere leden van het pastoraal team
iedere dag een of meer gebeden te bidden,
Jacques Grubben, pastoor.

Ik bied U mijzelf

Heer Jezus, ik bied U mijn handen
om uw werk te doen,
om uw zegen te verspreiden.

Ik bied U mijn ogen om ze te richten,
en uw mildheid uit te stralen.

Ik bied U mijn verstand om te denken.
Ik bied U mijn geest om te bidden.

Ik bied U mijn mond om te spreken:
uw woord van wijsheid, uw woord van liefde.

Ik geef U bovenal mijn hart
om uw Vader en alle mensen te beminnen.

Edward Poppe