Gebeden

Eenieder die dit leest wil ik vragen om samen met mij en
alle andere leden van het pastoraal team
iedere dag een of meer gebeden te bidden,
Jacques Grubben, pastoor.

Ziel van Christus, heilig mij.
Lichaam van Christus, red mij.
Bloed van Christus, vervul mij
Water uit de zijde van Christus, reinig mij.
Passie van Christus, sterk mij.
O goede Jezus, verhoor mij.
Verberg mij in uw wonden,
sta me nooit toe U te verlaten
en verdedig mij tegen het kwaad
In het uur van mijn dood, roept U mij.
Leidt mij dan naar U toe
opdat ik met de engelen en heiligen
U mag prijzen tot in de eeuwen der eeuwen.

Amen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bron: Anoniem