Gebeden

Eenieder die dit leest wil ik vragen om samen met mij en
alle andere leden van het pastoraal team
iedere dag een of meer gebeden te bidden,
Jacques Grubben, pastoor.

Gebed voor het nieuwe jaar

Staande aan het begin van het Nieuwe Jaar
komen wij tot U met onze bede.
Heer, maak opnieuw Uw beloften waar.
Laten wij nu onze handen vouwen,
om uw weg niet te verlaten in het komende jaar.
Bereid voor ons het pad waarlangs wij mogen gaan,
dat het slechts naar U toe leidt en
houd ons vast in Jezus’ naam.

Wij danken U voor het afgelopen jaar,
ondanks de moeilijkheden op ons levenspad.
We vertrouwen ons toe aan Uw sterke hand
en verlangen voor U en elkaar te bestaan.
Blijft U onze Vader voor altijd
die voor Zijn kinderen wil zorgen,
gisteren, vandaag en morgen.

AMEN

25 december 2020 Welkom aan het Kerstkind

Wees gegroet, behoeder van de Verlosser,
bruidegom van de Maagd Maria.
Aan u vertrouwde God zijn enige Kind toe;
op u stelde Maria haar vertrouwen;
met u werd Jezus een man.

Heilige Jozef, toon ons
dat u ook onze vader bent
en leidt ons op de weg van het leven.
Verkrijg voor ons genade, barmhartigheid en moed,
en bescherm ons tegen alle kwaad.

Amen.