Featured Image

Het Grootste Museum van Nederland. Kijk naar de schoonheid van eigen stad en regio. Kijk naar en breng een bezoek aan de Cenakelkerk.

Heilig Landstichting, 16 juni 2021

 Kefah Allush ontdekt verborgen schatten in de bossen tussen Nijmegen en Groesbeek

De afgelopen maanden hebben veel Nederlanders oog gekregen voor de schoonheid van hun eigen stad en regio. We raakten tijdens dagelijkse ommetjes vertrouwd met de bossen en parken bij ons in de buurt. In een van die bossen, tussen Nijmegen en Groesbeek, staat een witte kerk die wat oosters aandoet. Het is de Cenakelkerk. En als de buitenkant je al verrast, is het hoog tijd om eens een kijkje binnen te nemen. Deze zomer is hét moment om te ontdekken welke verborgen schatten er bij jou om de hoek te vinden zijn. De vrijwilligers van de Cenakelkerk staan klaar om bezoekers vanuit het hele land te ontvangen op deze locatie van het Grootste Museum van Nederland. Deze samenwerking tussen Museum Catharijneconvent en zeventien prachtige kerken en synagogen geeft de verborgen topkunst in deze monumenten het podium dat ze verdienen. Want samen vormen ze het Grootste Museum van ons land. Presentator Kefah Allush ging je voor en liet zich verrassen door wat er in het Grootste Museum van Nederland te zien is. En dat gewoon bij jou om de hoek.

Kijk de film voor zijn eerste reactie: https://vimeo.com/562715906

Buitenlandse allure

In het buitenland is het heel normaal om die grote kathedraal in een stad of dat kleine kerkje op het dorpsplein even binnen te stappen. Toch lopen veel mensen er in hun eigen stad of regio ongemerkt aan voorbij. En dan kan je zomaar iets heel bijzonders mislopen. Als je de Cenakelkerk binnenstapt, is de kans groot dat je je even ergens anders waant. In Jeruzalem bijvoorbeeld. De kerk is vanaf de vloer tot het bovenste puntje van de koepel versierd met sprankelende schilderingen en fonkelende mozaïeken. Ze beelden verschillende Bijbelverhalen uit die zich laten lezen als een stripboek dat zich afspeelt in het Midden Oosten van tweeduizend jaar geleden. Deze zomer is een uitgelezen kans om deze schatten met buitenlandse allure in het Grootste Museum van Nederland te ontdekken.

Een uniek verhaal

In de kerk staan de vrijwilligers klaar om bezoekers – coronaproof – te ontvangen en te verrassen met de schoonheid van het gebouw. De audiotour leidt bezoekers langs alle hoogtepunten en vertelt je hoe deze haast on-Nederlandse Cenakelkerk juist op deze plek gebouwd is. Het verhaal legt uit wat er te zien is, zonder de beleving van het indrukwekkende interieur te verstoren. Zo krijgt deze plek, waar we langslopen met het uitlaten van de hond of tijdens een boswandeling nog meer betekenis.

Het Grootste Museum van Nederland is een initiatief van Museum Catharijneconvent en wordt mogelijk gemaakt door de deelnemers van de BankGiro Loterij, het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en het Mondriaan Fonds. Kijk voor alle deelnemende locaties en hun openingstijden op www.grootstemuseum.nl.

 

 

 

Featured Image

Overweging, 13 juni, 11e zondag B 2021 door pastoor Jacques Grubben.

Op het internet kwam ik bij toeval de Franse film ‘Les Choristes’ uit 2004 tegen. Een ‘remake’, zoals we dat tegenwoordig noemen, van een film uit 1948. Het gaat over een internaat met moeilijk opvoedbare jongens die hard worden aangepakt. Totdat een pas aangenomen muziekleraar als surveillant verandering brengt in de sfeer in huis. Door het samen zingen komt er ontspanning. Er ontstaat een verbondenheid in gemeenschap. De leraar heeft als een vader geloof in ieder van hen alsook in hun talent. De menselijke, geduldige en liefdevolle aanpak zorgt ervoor dat de jongens weer dromen over hun toekomst. Het opgerichte koor, dat de aandacht krijgt van de buitenwacht, is een voorbeeld van kiemkracht. Er groeit iets moois dat perspectief biedt net zoals het mosterdzaadje in het Evangelie vandaag. Dat kan ook gezegd worden van de recente folder over de vitale speerpunten voor de toekomst van onze parochie. Het gaat in de kerk van de toekomst niet allereerst over de grote aantallen maar over de innerlijke veerkracht en het vuur om onze schouders er samen onder te zetten. Net zoals de jongens van het koor die de sterren van de hemel zingen, mogen wij in geloof een stralend licht van nieuw leven zijn voor de ‘wereld’.

De lezingen van de zondag spreken over het nieuwe perspectief…

 • bij de profeet Ezechiël (17, 22-24) wordt gesproken over een nieuw begin;
 • in de 2e brief aan de Korintiërs (5, 6-10) spreekt Paulus over moed houden;
 • in het Evangelie volgens Marcus (4,26-34) staat Jezus stil bij kiemkracht.

Bij monde van Ezechiël wordt een hoopvolle boodschap of profetie gegeven aan het benauwde en in ballingschap levende volk Israël. Het topje van een ceder van een bestaande boom, brengt nieuw leven als hij op een hoge berg geplant wordt. Het wordt een prachtige en grote boom waarvan de takken beschutting bieden en vrucht dragen. God begint opnieuw met een deel of restant van het volk, zo mogen wij het twijgje duiden. Immers de oude boom, het volk dat ontrouw was aan het verbond, heeft geen vrucht gedragen en is verdort. Echter met de ‘jonge’ generatie maakt Hij al in de ballingschap buiten het Heilig Land, een nieuwe start. En dat begint allereerst van binnenuit met het inzicht in het ‘ontrouwe of foute’ verleden en door een innerlijke vernieuwing. Dit alles is goed vergelijkbaar met de moeilijk opvoedbare jongens die het ‘foute’ van hun eigen gedrag uit het verleden inzien. Zij grijpen de kans op een nieuwe start met beide handen aan. Het samen zingen met inhoud is voor hun de weg daartoe. Zeggen wij in een ander verband ook niet ‘zingen is twee keer bidden’…De strenge directeur die hoger op wil, komt uiteindelijk door ontslag ten val en de jongens die ‘onderdrukt’ worden komen door het gewonnen zelfvertrouwen, een ‘trapje’ hoger. Het is zoals in de lofzang van Maria, het Magnificat: ‘Machtigen haalt Hij omlaag van hun troon en kleinen verheft Hij…’

In het Evangelie legt Jezus in twee gelijkenissen of parabels over het leven in de natuur, het accent op het vrucht dragen van het kleine. Het Rijk van God is vergelijkbaar, zo begint Jezus, met het zaaien, bemesten en bewerken van de aarde door de mens. Het is God echter die zorgt voor de groei door het te ‘begieten’, zegt de Middeleeuwse kerkleraar Thomas van Aquino. Door zijn handelen in verbondenheid met ons, draagt het gezaaide rijkelijk vrucht. Dat is een hoopvol gegeven. Het geeft ons moed. Jezus’ naam is niet voor niets Emmanuel of ‘God met ons’.

Het mosterdzaadje, het allerkleinste dat er is, groeit uiteindelijk uit tot een grote boom waarin de vogels zich veilig weten en graag nestelen. De boom biedt net zoals de gemeenschap in geloof, leven en bescherming aan velen. En zoals bij de profeet Ezechiël heeft God alles in de hand. Hij is immers de Heer van het leven en van de geschiedenis. Ondanks dat het in het leven wel eens anders loopt, zoals bij het onverdiende ontslag van de populaire muziekleraar in de film, is er vreugde omdat in de laatstgenoemde situatie het strenge regime op zijn laatste benen loopt…

Wat staat ons nu te doen? Daarvoor wenden we ons tot de apostel Paulus. Hij spreekt ons moed in. We mogen ons thuis weten in geloof bij de Heer, schrijft hij, en bij zijn Kerk van een verscheidenheid in eenheid, voeg ik er aan toe. Hij raadt ons aan om met de hulp van de Helper of de Heilige Geest iedere dag met vertrouwen op weg te gaan in het leven en zo vrucht te dragen door het goede dat we doen. Kort samengevat betekent dit concreet door, in eenvoud en zonder onszelf te verheffen, dienstbaar te zijn aan de ander en de Ander, aan de medemens en aan God zelf. Tegelijkertijd mogen wij ons al doende verheugen, al kan het natuurlijk wel eens tegen zitten in het leven, op onze toekomst in de hemel samen met de Heer. God de Vader wacht samen met zijn zoon Jezus Christus op ons, net zoals de muziekleraar die handelde als een goede vader voor ‘zijn’ jongens in de genoemde film…AMEN

Wilt u de Overweging van de achter ons liggende zondagen nog eens doorlezen, kijk dan op de Homepage, klik op de knop ‘Over ons’ en klik dan op Overwegingen.

Featured Image

Meer zitplaatsen tijdens vieringen vanaf het weekend van 12 en 13 juni 2021

Het voorkomen van een corona-brandhaard in onze kerken blijft steeds van groot belang.

Daarom geldt conform de regels van de Nederlandse bisschoppenconferentie, vanaf het weekend van 12 en 13 juni:

 • Een maximum aantal personen per viering:
 • 15% van het aantal zitplaatsen voor de kerken met meer dan 300 zitplaatsen;
 • voor de overige kerken geldt een maximum van 50;

Voor onze parochie betekent dit:

 • De Groenestraatkerk, de Lourdeskerk en de Antonius Abt kerk in Malden: een maximum van 100;
 • De Cenakelkerk Heilig Landstichting en de O.L.V. van het H. Hartkerk Berg en Dal: een maximum van 65;
 • De Kruispuntkerk in Hatert: een maximum van 40;
 • De Ontmoetingskerk in Dukenburg: een maximum van 50.
 • Vooraf een plaats/plaatsen reserveren via deze website of telefonisch bij de kerklocatie of bij het parochiecentrum;
 • Verplichte registratie én controle bij binnenkomst na het desinfecteren van de handen, het deelnemen aan de collecte en het meenemen van het misboekje;
 • Bij binnenkomst en het naar buiten gaan is het verplicht een mondkapje te dragen;
 • Het 1,5 meter afstand houden blijft van kracht;
 • De Heilige Communie wordt alleen met een pincet of handschoen en alleen op de hand uitgereikt;
 • Er mag niet meegezongen worden tijdens de viering;
 • De zang wordt verzorgd door een groep van maximaal 4 cantors (excl. dirigent en organist);
 • Recent zijn er door de Overheid enige versoepelingen aangekondigd aangaande de regels met betrekking tot Corona. De Nederlandse bisshoppen hebben hierop gereageerd door meer ruimte te bieden ten aanzien van het aantal kerkgangers. Door onduidelijke berichtgeving in de dagbladen is echter het lichte meezingen dat weer mogelijk is in de Protestantse kerken, ook geïnterpreteerd als van toepassing zijnde voor de RK Kerken. Dat is onterecht omdat de bisschoppen deze ruimte nog NIET gegeven hebben. Met andere woorden: er mag tot nader bericht nog niet meegezongen worden door de parochianen!

NB De digitale uitzendingen vanuit de locaties Heilig Landstichting en de Ontmoetingskerk zullen blijven doorgaan! Zie verder ook de webpagina van de locatie.

Featured Image

DE VLEUGELS UITSLAAN: 17e woord ter bemoediging van bisschop Mgr. Gerard de Korte

Zondag vierden wij het feest van de Gods Drie-eenheid. Ik schreef er al uitgebreid over in het meest recente nummer van de Nieuwsbrief van ons bisdom. Wij hoorden in het Evangelie de geweldige belofte van Jezus dat Hij bij ons zal zijn tot aan de voleinding van de wereld. Het is een bron van vreugde te weten dat Christus iedere dag met ons meegaat op weg naar de uiteindelijke ontmoeting met God van aangezicht tot aangezicht.

Tegelijk klonk ook de opdracht om uit te gaan en zoveel mogelijk mensen uit alle volkeren te maken tot leerlingen van de Heer. Met andere woorden: het Evangelie vraagt van ons een onbegrensde missionaire houding. Gelukkig lijkt dat maatschappelijk ook meer en meer mogelijk te worden. De regering is optimistisch over het verloop van de coronapandemie en wil in de loop van juni de vrijheidsbeperkingen versneld opheffen. Een en ander impliceert dat ook het kerkelijk leven meer ademruimte krijgt en wij de vleugels steeds meer kunnen gaan uitslaan.

Missie: evangelisatie en diaconie
Graag pleit ik voor een breed begrip van missie. Natuurlijk gaat het om in woord en daad te getuigen van Jezus. Als wij binnenkort meer vrijheid krijgen, vormt dat de eerste opdracht van iedere geloofsgemeenschap. De vreugde van onze vriendschap met Jezus laten zien en horen opdat anderen met ons mee gaan doen. Tegelijk impliceert missie naar mijn overtuiging ook diaconie. Leven met Jezus veronderstelt een bijzondere gevoeligheid voor de noden van de kleinen en kwetsbaren in onze samenleving. Een missionair-diaconale geloofsgemeenschap is beschikbaar voor de armen, de zieken en de eenzamen. Ik hoop dan ook dat de parochies niet alleen present zijn door liturgie en catechese, hoe belangrijk ook, maar evenzeer door een diaconale inzet in eigen dorp of wijk. Natuurlijk kunnen wij als katholieken, die leven binnen een wereldwijde Kerk, de noden van onze verre naasten niet vergeten. Met de woorden van paus Franciscus: laten wij niet onverschillig zijn maar solidair en barmhartig.

Kathedraallezing
Afgelopen vrijdag werd in de Sint Jan de jaarlijkse kathedraallezing gehouden voor mensen uit het openbaar bestuur en onze pastores. Professor Sophie van Bijsterveld hield een mooi en helder betoog over de relatie tussen Kerk en staat. Zij was vele jaren senator en is op dit moment hoogleraar aan de Radbouduniversiteit met het thema ‘Kerk en staat’ in haar leeropdracht. Er klonk een pleidooi voor zowel distantie als betrokkenheid. Distantie als het gaat om de eigen opdracht voor de overheid en het respecteren van de vrijheid van de Kerk. Maar tegelijk een hartelijke wederzijdse betrokkenheid als het gaat om de opbouw van onze samenleving en een versterking van de sociale cohesie. Juist dat laatste is voor een missionaire Kerk die de vleugels wil uitslaan een mooie opdracht. Wij zijn geroepen om de kostbare vrijheid van godsdienst zo optimaal mogelijk gestalte te geven maar altijd in het besef dat iedere vrijheid ook verantwoordelijkheid voor het geheel van de maatschappij betekent.

Priesterwijding
Afgelopen zaterdag mocht ik in de kathedraal tijdens een feestelijke Eucharistie Quinten Kerckhofs tot priester wijden. Wij lazen prachtige teksten uit de Heilige Schrift over de roeping van Jeremia. Maar ook over Christus als Hogepriester en als de goede Herder. Ik heb geprobeerd om de Bijbelse wijsheid naar Quinten toe te vertalen. Hij mag priester zijn in verbondenheid met de priester Christus. En hij mag pastor zijn in verbondenheid met de goede herder Christus. Maar altijd in het besef dat wij leven van het ontvangen. Een priester is zelf bedelaar die bij Christus brood heeft gevonden. Iedere priester heeft het voorrecht om andere bedelaars naar dat voedsel te geleiden. Jaren geleden mocht ik mijn doctorstitel in de theologie behalen door een studie naar de theologie van de Zwitserse theoloog Eduard Thurneysen. Thurneysen geldt als een theoloog van het Woord. De rijkdom van Christus, als Gods Woord in mensengestalte, is nooit genoeg te peilen. Pastoraat is voor hem allereerst luisteren. Quinten heb ik per 1 juli benoemd tot kapelaan in Vught. Ik hoop dat hij steeds weer bereid is tot luisteren. Natuurlijk naar God maar ook naar de gelovigen van de parochie. Gods Geest heeft de parochianen al zoveel waarheid, goedheid en schoonheid laten ontdekken. In ieder geval betekent pastoraat in het Nederland van vandaag dat je niet over de hoofden van de mensen heen spreekt en preekt. Pastoraat wenst fijngevoeligheid voor de cultuur van vandaag. Het is belangrijk om de mensen op te zoeken waar zij staan. In onze dagen zijn zij vaak vol vragen en onzekerheid. Alleen als je dicht bij jouw mensen blijft, kun je hen als priester brengen naar het hart van het geloof: naar Christus en zijn Evangelie. Ik bid dat Quinten als beginnend priester die fijngevoeligheid verder mag ontwikkelen.

Dekens en priesterraad
In de afgelopen weken heb ik digitaal vergaderd met de dekens en de leden van onze Priesterraad. Wij spraken over de schade van de coronapandemie voor onze parochies, zowel financieel als pastoraal. Door de crisis hebben onze parochies minder inkomsten. Het is belangrijk om de financiële schade te beperken door te geldwerving de verbreden en te verdiepen. In de staf van het bisdom is afgesproken dat de parochies vanuit het diocees daarbij worden geholpen.

Wij moeten de vleugels ook uitslaan om de pastorale schade van de pandemie te beperken. Het bisdom zal bij pastores in de parochies maar ook bij onze diocesane dienstverleners ideeën verzamelen om het parochieleven, zeker vanaf september, weer op peil te brengen. Ik denk aan een hele reeks van activiteiten die kunnen helpen om de parochianen opnieuw te mobiliseren. Ik hoorde van de dekens en de leden van de Priesterraad al mooie gedachten over parochiefeesten en het presenteren van de parochie op de markt in dorp of wijk. Maar ook over initiatieven voor koren, jongeren en ouderen en voor gezinnen. Laten wij hopen dat op dit terrein honderd bloemen gaat bloeien.

Synode oktober 2023
Paus Franciscus heeft voor oktober 2023 een algemene bisschoppensynode in Rome gepland. Het zal gaan over de opdracht van de Kerk. Centrale thema’s voor de synode zijn gemeenschap (communio), participatie en missie. Op weg naar de synode wil de paus in de gehele Kerk een synodaal proces op gang brengen om over deze thema’s te spreken. In de eerste Romeinse documenten over de synode wordt gesproken over een brede consultatie van de gelovigen door het beantwoorden van vragenlijsten en het organiseren van ontmoetingen binnen ieder diocees. Het synodaal proces moet vanaf oktober van dit jaar starten. De komende maanden zullen wij in ons bisdom deze consultatie voorbereiden. Het is mijn bedoeling om op zondag 17 oktober het synodaal proces in het bisdom van ’s-Hertogenbosch te starten met een feestelijke Eucharistie in de kathedraal. Wij zijn geroepen om een liefdevolle gemeenschap te zijn waarbij allen die gedoopt zijn optimaal participeren en vanuit een missionaire houding aan hun christelijk leven gestalte geven. Ook op dit front mogen wij onze vleugels gaan uitslaan.

Mgr. dr. Gerard de Korte

 

Featured Image

Beleef ‘HEM ACHTERNA’ het 21ste Passiespel van Tegelen

De Passiespelen Tegelen gaan door deze zomer. Vanaf 3 juli is het prachtige openluchttheater De Doolhof in Tegelen het decor van  de voorstelling ‘Hem achterna’; een unieke theaterbelevenis voor jong en oud over goed en kwaad, recht en onrecht, netelige situaties, dappere keuzes, brute machthebbers en sterke vrouwen die gelijkwaardig zijn aan mannen.

De Passiespelers verbeelden in ‘Hem achterna’ het emotionele verhaal over de laatste dagen van Jezus. Aan dit aloude Bijbelverhaal wordt niet getornd. Toch is elke editie anders, doordat het verhaal door een nieuw artistiek team wordt verteld en meer naar het hier en nu wordt gebracht. Deze mix maakt de Tegelse Passiespelen zo bijzonder. Bekende en nieuwe verhalen smelten samen in spectaculair openluchttheater over strijd, onderdrukking en verdriet. Maar ook over een oprecht geloof in een betere wereld.

36 voorstellingen

De Passiespelen gaan zaterdag 3 juli 2021 in première en worden tot aan de finale voorstelling op zondag 5 september 36 maal opgevoerd. De productie wordt coronaproof op het toneel gebracht.      Ook de tribune is groot genoeg om op anderhalve meter van andere huishoudens zorgeloos te genieten. In de reeks voorstellingen bieden de Passiespelen voorstellingen aan met audiodescriptie voor blinden en slechtzienden en met simultaanvertaling in het Duits.

Het spel van 2020 is door de coronacrisis twee maal uitgesteld en kan eindelijk deze zomer opgevoerd worden. Alle passiespelers wilden per se de uitdaging aan gaan en nog dit jaar spelen. “Tot 2025 wachten was geen optie. Wij voelen het als onze plicht om ons verhaal van hoop, liefde en vertrouwen juist in deze moeilijke periode te vertellen.”

Immaterieel cultureel erfgoed

De Passiespelen Tegelen maken deel uit van een rijke theatertraditie sinds 1931. In 2014 zijn de spelen toegevoegd aan het Immaterieel Cultureel Erfgoed van Nederland en de laatste edities van 2010 en 2015 werden bezocht door meer dan 40.000 mensen.

Meer informatie over speeldagen, de voorstelling, arrangementen, verkooppunten, e.d. op http://www.passiespelen.nl.

 

Featured Image

 Start realisatie herbestemming Antonius Abtkerk, Pastorie en omgeving te Malden

3e Voortgangsbericht, april 2021

De belangrijkste conclusie van het verkennend- en haalbaarheidsonderzoek (2018-2020) naar de mogelijke herontwikkeling van het kerkcomplex in Malden luidt, dat bij uitvoering van het plan de beoogde transformatie en herontwikkeling van het kerkcomplex financieel haalbaar is en past binnen de uitgangspunten gesteld door de gemeente en het Bisdom.

Volgens het gemeentebestuur is er na jaren van voorbereiding nu duidelijkheid over de toekomst van het kerkcomplex. De beoogde herontwikkeling levert een belangrijke programmatische, architectonische en stedenbouwkundige bijdrage aan de doelstellingen van het conceptprogramma ‘Vitaal Centrum Malden’ dat op 26 maart 2020 door de gemeenteraad is vastgesteld.

Al eerder is overeengekomen een constructieve bijdrage te leveren aan de beoogde herontwikkeling van het kerkcomplex. Daarbij zijn afspraken gemaakt over de ruimtelijke en programmatische randvoorwaarden en de bereidheid van de parochie en gemeente om mee te werken aan de koop-en verkoop van stroken grond, om de beoogde ontwikkeling mogelijk te maken. Hierover is eind 2020 overeenstemming bereikt.

Het College van B&W heeft aangegeven dat een aantal van 30 of meer appartementen in de pastorietuin, in de vorm van een ‘kloosterhof’, wordt toegestaan en instemt met een commerciële ruimte in het oostelijk deel. Vooralsnog verleent zij geen goedkeuring aan de voorgestelde uitbreidingen aan de oost- en noordzijde van het kerkgebouw ter versterking van de beeldkwaliteit en uitstraling van het herbestemde kerkcomplex met haar gewijzigde functies.

Indien in een later stadium door marktpartijen wordt aangetoond dat de ontwikkeling van de noordelijke en/of oostelijke uitbreiding economisch noodzakelijk en markttechnisch verantwoord is, is het College van B&W, gesteund door de Raad, bereid met deze partij hierover in gesprek te gaan en dit standpunt te heroverwegen.

Wat betreft de herinrichting van de openbare ruimte is het uitgangspunt: de vergroening van het kerkplein en het beter zichtbaar maken van de fundamenten van de middeleeuwse kerk, waardoor het steenachtige kerkplein kan worden omgevormd tot een groene dorpsbrink/Kerkpark. De gemeente zal daartoe een herinrichtingsonderzoek verrichten.

De volgende fase is, dat het parochiebestuur contact kan opnemen met marktpartijen over de ontwikkeling en realisering van de beoogde her- en nevenbestemming.

Helaas is er tussen architect Otto van Dijk, die een studieonderzoek heeft verricht en in samenwerking met de begeleidingscommissie aan een haalbaarheidsonderzoek heeft gewerkt, een verschil van mening ontstaan. De architect wilde de door de gemeente afgehouden uitbreiding van de aanbouw aan de noord en oostzijde niet accepteren en was ook van mening dat het parochiebestuur de grondtransacties in dit stadium niet had moeten regelen. In reactie daarop heeft het parochiebestuur duidelijk gesteld nu vaart te willen maken om beoogde doelen te realiseren.

Otto van Dijk heeft eind december 2020 aan de voortzetting van de samenwerking een achttal voorwaarden gesteld. Deze waren voor het parochiebestuur dermate onacceptabel, dat werd besloten de heer van Dijk geen vervolgopdracht te verlenen. Wanneer de gelegenheid zich voordoet zal het kerkbestuur hem uiteraard aanbevelen bij de marktpartijen.

De stuurgroep, bestaande uit Jos Verstegen (penningmeester), Cor de Jager (beheer), Fer Gerritzen (adviseur) en nog een te benoemen vertegenwoordiger van de Locatie Malden, is inmiddels gestart met de procedure om geïnteresseerde partijen te benaderen en de plannen zoals ontwikkeld, gebaseerd op het plan van eisen toe te lichten. We hopen in het   4e kwartaal nadere informatie te kunnen geven over de voorgenomen (ver)bouwactiviteiten om te komen tot realisatie van de herbestemming van ons kerkcomplex in Malden.

Parochiebestuur Heilige Drie-eenheid

Featured Image

Nieuwsbrief Raad van Kerken Nijmegen over Fairtrade en Duurzaamheid

 Fairtradeweek in het teken van de horeca

De Protestantse diaconie, Nijmegen stad van Compassie en een aantal betrokken ondernemers en burgers hebben de handen ineen geslagen om een nieuwe impuls te geven aan Fair trade Nijmegen.

De horeca heeft het moeilijk gehad in de afgelopen maanden. Hoewel de overheid een steunpakket had gemaakt was het niet gemakkelijk om als bedrijf overeind te blijven. Je zou het haast vergeten, maar door de coronapandemie hadden veel producenten van koffie het ook moeilijk. Vooral de koffieboeren die een eerlijke prijs verdienen voor hun product. De horeca in Nijmegen wil hen ondanks de moeilijke tijd, die ze zelf doormaakte een hart onder de riem steken. Nu de terrassen weer opengaan is dat een goede gelegenheid om een kopje Fairtrade koffie te drinken of andere eerlijke producten te proeven. Dat kan, de onderstaande zaken doen mee:

 • Bagels & Beans
 • Smaakrijk
 • Viking
 • Puck Specialty Coffee
 • Tati
 • Koffiebar Koen

Theo van Driel, voorzitter werkgroep Fairtradegemeente Nijmegen

Wil uw kerk Fairtradekerk worden?

Kijk dan op deze website

 5 Mei stond er een mooi artikel op de voorpagina van het Nederlands dagblad.

Dit artikel verscheen naar aanleiding van de uitkomsten van een onderzoek van Elisabeth Hense van de Radbouduniversiteit en Tjirk van der Ziel van de Christelijke Hogeschool dat ze onder Protestantse Gemeenten en Rooms Katholieke parochies hebben uitgevoerd.

Vooraankondiging: webinar op maandagavond 7 juni

 Jaarlijks organiseert de Raad van Kerken Nijmegen op haar maandelijkse vergadering een thema – avond. Deze avond is voor iedereen vrij toegankelijk. Dit jaar presenteert Alfred Slomp een boeiend webinar over verantwoord inkopen doen. Hou de avond dus vrij!

 Alvast meer lezen? klik hier

Tot ziens bij eén of meerdere activiteiten!

Theo van Driel, voorzitter Raad van Kerken Nijmegen

Featured Image

Gebed en een kaarsje branden  in tijden van het Corona-virus

In verband met versoepeling van de maatregelen van de Nederlandse regering en van de kerkelijke overheden mogen er al weer enige tijd publiek toegankelijke vieringen in onze kerken worden gehouden, zie hiervoor  elders op deze website. Zoveel mogelijk zijn de kapellen ook open voor gebed en het branden van een kaarsje op zijn tijd:

zondagen

Grot Lourdeskerk 11:30-12:30 uur

Mariakapel Groenestraatkerk 10:00-17:00 uur

Kapel Berg en Dal 10:00-11:30 uur

Ontmoetingskerk, Cenakelkerk H.Landstichting, Kapel Malden, Kapel Sacramentijnen: 11:00-12:00 uur

doordeweeks

Mariakapel Groenestraatkerk 10:00-17:00 uur

Mariakapel Dukenburg, Kapel Malden, Kapel Sacramentijnen: 10:00-11:00 uur

Iedereen die een kerk of kapel betreedt, wordt gevraagd om minstens 1,5 meter afstand tot de ander te bewaren. De tijden kunnen veranderen; houdt de website in de gaten: www.parochie-heiligedrie-eenheid.nl en www.ontmoetingskerk.net

Featured Image

TV-programmering KRO-NCRV voor Pasen: Passion, Kruisweg, Paaswake, Paasmis, Urbi et Orbi

De Nederlandse bisschoppen roepen op om Pasen ondanks beperkingen door corona vooral toch te vieren in 2021. Met de eigen parochie via een livestream, of met de vieringen op NPO2 die worden uitgezonden door KRO-NCRV. Deze omroep zorgt voor een speciale programmering in de Goede Week tot en met Pasen die helpt om Pasen thuis mee te kunnen vieren.

Op Witte Donderdag 1 april wordt om 20.30 uur live vanuit Roermond The Passion op NPO1 uitgezonden. In dit muziekspektakel wordt het lijdensverhaal van Christus aan de hand van eigentijdse muziek verteld tegen het decor van de Munsterkerk in Roermond. The Passion zou vorig jaar al vanuit Roermond worden uitgezonden, maar dat ging vanwege de coronamaatregelen niet door. Dit jaar gaat de uitzending wel door, maar zonder publiek. Op zaterdag 3 april wordt The Passion om 22.00 uur herhaald op NPO3. (Foto boven: cast The Passion 2021)

Pasen
Op paaszaterdag zendt de KRO om 23.15 uur op NPO2 de paaswake uit vanuit de Sint-Josephkerk in Landgraaf-Waubach. Tijdens deze viering wordt het nieuwe vuur ontstoken en het doopwater gezegend. Voorganger is pastoor Harry Notermans.
Zondag 4 april komt om 11.00 uur de paasmis op NPO2 vanuit dezelfde kerk, met aansluitend de zegen ‘Urbi et Orbi’ van paus Franciscus vanuit Rome. Op Tweede Paasdag besteedt het programma Kruispunt op NPO2 om 22.40 aandacht aan Roermond met een reportage over de hoofdrolspelers van The Passion.

Boekjes bij de vieringen
Om de vieringen thuis zo goed mogelijk mee te kunnen beleven kunt u via www.vierpasen.nl speciaal daarvoor bestemde boekjes downloaden. In deze boekjes, die beschikbaar worden gemaakt door de Katholieke Bijbel Stichting (KBS) vindt u de Bijbellezingen en gebeden voor de vieringen zodat u thuis mee kunt doen.

Programmaoverzicht KRO-NCRV:
Donderdag 1 april (Witte Donderdag)
18.50 uur, NPO2: Binnenstebuiten vanuit het Kruiswegpark in Roermond
20.30 uur, NPO1: The Passion vanaf het Munsterplein in Roermond

Vrijdag 2 april (Goede Vrijdag)
15.00 uur / NPO2: Kruisweg
Vanaf het stervensuur van Jezus gaat de bisschop van Den Bosch, mgr. De Korte biddend langs de kruiswegstaties in het Kruiswegpark in Handel. De meditaties bij de staties zijn geschreven door schrijfster Vonne van de Meer. Ook klinken enkele koralen uit de Johannes- of Mattheuspassion van J.S. Bach.

Zaterdag 3 april (Stille Zaterdag)
22.00 uur, NPO3: Herhaling The Passion
23.15 uur, NPO2: Paaswake vanuit Landgraaf-Waubach

Zondag 4 april (Pasen)
11.00 uur, NPO2: Paasviering vanuit Landgraaf-Waubach
12.00 uur / NPO2: Urbi et Orbi
Paus Franciscus spreekt zijn paastoespraak uit en waarna hij de pauselijke zegen voor de stad Rome en de Wereld geeft.
12.25 uur / NPO2: Zalig Pasen met Wishful Singing
Paasgezangen en een gesprek met dominicaan Michael-Dominique Magielse over de betekenis van Pasen.

Zondag 5 april (Tweede paasdag)
22.40 uur / NPO2: Kruispunt
Backstage bij een megaproductie in coronatijd. Kruispunt filmde de afgelopen weken achter de schermen bij de elfde editie van The Passion.

 

Featured Image

Het archief van de parochie H. Antonius Abt te Malden (1799-2015) is beschikbaar via de website van het Regionale Archief Nijmegen.

Sinds half maart is het archief van (oude) parochie Heilige Antonius Abt te Malden (1799 – 2015) beschikbaar voor raadpleging. De toegang op het archief is gepubliceerd op de website van het R.A.N. Men heeft toegang tot enige contextinformatie over de parochie dat te vinden is in de kennisbank. Mits de coronamaatregelen het toelaten is het openbare archiefmateriaal voor iedere geïnteresseerde ter inzage beschikbaar in de studiezaal.

Parochiebestuur

Contact

Centraal Parochiesecretariaat:

Hatertseweg 111

6533 AD Nijmegen

tel: 024 – 355 3630

e-mail:
parochiecentrum@h3eenheid.nl

Bereikbaar op werkdagen tussen 09.00-12.30 uur.