Featured Image

Open Monumentendag ‘Special’ op 11 en 12 juni

De Cenakelkerk is in het weekend van 11 en 12 juni samen met de collega’s binnen het Grootste Museum van Nederland speciaal open. Museum Catharijneconvent in Utrecht heeft indertijd het initiatief genomen om dit project van het Grootste Museum van Nederland op te zetten. Wat onze kerk betreft kunnen wij het een geslaagd project noemen. Buiten de corona-episode komen er op jaarbasis ongeveer 10.000 bezoekers.

Om het bestaan van deze 18 prachtige kerken en synagogen extra in de belangstelling te zetten, heeft het Catharijneconvent een speciale Open Monumentendag georganiseerd. Zie voor het programma in het hele land: www.grootstemuseum.nl

De openingstijden in dit weekend zijn voor de Cenakelkerk:

  • Zaterdag 11 juni van 11.00 uur tot 16.30 uur. Aanvang concert 14.00 uur
  • Zondag 12 juni van 12.30 uur tot 17.00 uur. Aanvang concert 13.30 uur

Zaterdag en zondag is er muzikale opluistering door pianist en organist Frans Coerwinkel en zang en fluit door Jozien Villier en Hetty van der Wee. Binnen onze kerk zijn deze twee dames beter bekend als de “zusjes van der Borg”. Er zullen werken van Bach, Mozart, Fauré en Rutter ten gehore  worden gebracht.

Zoals altijd is de entree van de kerk gratis en in dit weekend is het gebruik van de audiotour ook gratis.

Al met al dus een uitgelezen moment om de kerk ook eens te bekijken buiten de gebruikelijke vieringen.

–    Cor de Jager

Featured Image

Overweging, 26 mei, Hemelvaart 2022 C door pastoor Jacques Grubben

Jezus neemt afscheid van zijn leerlingen. Zij moeten voortaan op eigen benen staan. Hij doet dit echter niet zonder hen eerst te zegenen. Zegenen is goed spreken over, ook het goede wensen in dit geval. Hij bemoedigt hun en spoort hen aan om te bidden en te vertrouwen. En Hij belooft hen niet alleen te laten want zij zijn geroepen om Hem na te volgen en van Hem te getuigen. Zijn vuur en Geest zullen negen dagen later met Pinksteren in, en door hen in ons, voelbaar worden.

Met de prachtige woorden van psalm 16 ‘U bent mijn Heer, mijn geluk. Niemand gaat U te boven’ zullen de diepste snaren van hun ziel geraakt worden. Met dit juweeltje uit de Heilige Schrift zullen zij ontdekken dat zijn genade hun genoeg is. Vanuit het verrezen leven dat Hij leeft mogen zij hun blik met hoop, vertrouwen en in vrede voortdurend op Hem richten. Zij staan er niet alleen voor. Jezus is immers in ons midden. Het is als een samenwonen – en leven met God die de Liefde zelf is…

  • in de Handelingen (1, 1-11) beschrijft de evangelist Lucas de Hemelvaart van de Heer;
  • de brief aan de Hebreeën (9, 24-28;10, 19-23) gaat over het offer van Jezus als de Hogepriester bij uitstek;
  • in het evangelie volgens Lucas (24, 23-29) gaat het over de Hemelvaart.

De geschiedenis van de jonge Kerk, de Handelingen van de Apostelen, volgt op het Evangelie volgens Lucas. In het laatstgenoemde boek vertelt hij over wie Jezus was, wat Hij deed en hoe Hij zijn apostelen zond. Het laatste is echter ook de las naar het onderhavige boek van de jonge Kerk dat in de Paastijd centraal staat. Jezus bereidt de apostelen na Pasen voor om op eigen benen te staan en zelfstandig, met de beloofde hulp van de Heilige Geest, de missie die Hij in eenheid met de Vader begonnen is, voort te zetten. Het sluitstuk, zijn daadwerkelijke terugkeer naar het hemels thuis, vindt daarna plaats. Voordien krijgen zij de opdracht om in Jeruzalem te blijven en te wachten op de beloofde Helper. Ondanks de driejarige vorming is er enig onbegrip onder een aantal van zijn leerlingen over het vervolg. Komt nu dan het herstel van het Davidische koninkrijk en de bevrijding van de Romeinen? Het geloof in een politieke Messias zit er derhalve bij een aantal nog steeds in. Nee, zegt Jezus wacht op de Heilige Geest en trek dan de wereld in om te evangeliseren en mijn boodschap bekend te maken. Jezus nastarend worden ze aan het eind van de hemelvaart door twee mannen in het wit, twee engelen, gevraagd om niet naar de hemel te blijven staren maar om op Hem te vertrouwen. Het geeft hen moed, brengt vreugde want de diepste snaren van de ziel zijn door het gebeurde geraakt…

De Hemelvaart van Jezus komt opnieuw op tafel in het Evangelie. En weer is het Lucas die verslag doet. Je bent bijna genegen om te zeggen: zoek de verschillen en overeenkomsten. In zijn catechese aan de leerlingen verklaart Jezus vanuit de Heilige Schrift zijn lijden, sterven en verrijzen. Dit alles vindt plaats na de Emmaüservaring van twee van hen. Daarna geeft Hij hun de opdracht om Hem en zijn van God uit verzoenende boodschap bekend te maken zodat velen in Hem gaan geloven. Ook zendt Hij hen uit om, bij berouw en inkeer dat wel, vergeving aan te zeggen voor de begane zonden. Het startpunt van de wereldwijde missie is Jeruzalem waar zij na een aantal dagen toegerust zullen worden met de beloofde Helper, de Heilige Geest. Na Jezus’ Hemelvaart buiten Jeruzalem gaan zij in grote vreugde terug en loven de Heer in de Tempel. Jezus leeft! Hij is de beloofde Messias. Opnieuw zijn de diepste snaren van hun ziel geraakt door hetgeen er is gebeurd en door wat hun is opgedragen.

Jezus is ten hemel opgestegen. Hij is naar zijn en in geloof ons toekomstig thuis, teruggekeerd. De hemel is echter niet, zoals de tent van samenkomst en de Tempel in het Oude Verbond en het tabernakel in het Nieuwe Verbond, een met mensenhanden gemaakt heiligdom. En het wordt ook niet bediend door mensen in naam van de God van het oude en het nieuwe Israël, het Joodse volk en de christenen. Nee, het is het hemels heiligdom van God uit waar de eeuwige Hogepriester, de Messias, door zijn eenmalig offer van zijn lichaam en bloed, samen met God de Vader en God de Heilige Geest woont. Wij allen zijn genodigd om de drie-ene God in geloof en met een oprecht hart te naderen. Hij is onze hoop, in Hem mogen wij ons vertrouwen stellen. Het is dit gebaar van zijn oneindige liefde voor ons dat de diepste snaren van onze ziel mag raken om in wederliefde met een volmondig ja hierop te antwoorden. Want ‘U Heer, bent mijn geluk. Niemand gaat U te boven’…AMEN

Featured Image

Parochiefeest op 12 juni

Op zondag 12 juni viert onze parochie feest. Op de zondag na Pinksteren viert de kerk namelijk het hoogfeest van de Heilige Drie-eenheid. En omdat onze parochie is gewijd aan de Heilige Drie-eenheid, betekent deze dag iets speciaals voor onze parochie. Daarom: een parochiefeest!

In de O.L.V. van het Heilig Hartkerk in Berg en Dal vieren we samen de Eucharistie. Op andere locaties zijn deze zondag daarom geen vieringen. Een groot koor, samengesteld uit leden van alle kerklocaties, luistert de viering op. Na afloop van de mis is er eten en drinken, en kunnen alle parochianen elkaar ontmoeten. Ook voor de kinderen wordt er iets georganiseerd. Het parochiefeest begint om 10:30 uur.

Featured Image

Overweging 22 mei 2022 door pastor Joska van der Meer

Handelingen 15,1-2.22-29 Apokalyps 21, 10-14, 22-23 Johannes 14, 23-29
In het donker zingt één vrouw. De akoestiek is mooi, de camera vol op haar gericht. In het begin klinkt het nog wat onzeker maar gaandeweg en aangemoedigd door het publiek klinkt vastberaden haar ontroerende lied.
Ze zingt vanuit de diepte maar is niet Stien op het podium van Eurovisie songfestival.
Ze is een soldaat in het Azovstal-fabrieken in Marioepol in Oekraïne.
Ze zingt tegen het donker in. Haar lied klinkt als die uitspraak van Jezus:
“Laat je hart niet verontrust of kleinmoedig worden”.
Haar publiek zijn twee ontroerde mannelijke collega’s die haar haar, zichzelf en de lege schuilkelder filmen en het filmpje opsturen. Het gaat de hele wereld over.

“Laat je hart niet verontrust of kleinmoedig worden”.
Jezus zegt dit tegen de leerlingen in zijn afscheidsrede vlak voor zijn gewelddadige dood. Hij bereidt hen en misschien ook wel zichzelf, voor op wat komen gaat.
Hij geeft zijn leerlingen voor die moeilijke tijd vooral vertrouwen mee, het enige kompas in een onzeker bestaan.
“Laat je hart niet verontrust of kleinmoedig worden”.
Het is mooi dat het zo stevig gezegd wordt, want velen van ons zijn in deze tijd er alles behalve gerust op:
“maar dat gaat écht niet lukken!”
“’Ik weet niet hoe het in die hoog opgelopen ruzie, ooit weer goed kan komen”.
“ Met die schietpartij hier om de hoek komt het geweld wel heel dichtbij”
“Hoe moet het nou verder, nu ik echt niet meer kan”
“Ik maak me veel zorgen om kinderen, hoe die op moeten groeien in deze wereld”
“Al die oorlogsverhalen en nieuws over weer nieuwe virussen, ik vrees het ergste”
Ook tegen ons zegt Jezus: “Laat je hart niet verontrust of kleinmoedig worden.

Met veel verontrustends om ons heen en veel om moedeloos van te worden,
kost het extra moeite om niet klein- maar juist grootmoedig te zijn.
Om de moed erin te houden, ook al duurt de ziekte of de mantelzorg al heel lang.
Om de moedige eerste stappen te zetten in conflicten.
Om onzelfzuchtig en genereus te zijn.
Maar het kán, belooft Jezus.

Want er komt een Helper voor jullie,
je zult gesterkt worden door de heilige Geest.
Die zal jullie kracht geven als het moeilijk gaat .
Die zal jullie creatieve oplossingen laten vinden.
Die zorgen dat je een lied te binnen schiet om te zingen in het donker
en je genoeg adem geven om het ook daadwerkelijk te gaan zingen.
Die zal zorgen dat je de moed niet verliest
en blijft dromen van een stad van vrede zoals Johannes in zijn openbaring.
Met hulp van die heilige Geest kun je altijd hoop en vertrouwen houden.
Laat je hart dus niet verontrust of kleinmoedig worden!

Het verhaal de handelingen van de apostelen laat zien dat dit geen loze woorden zijn. Zij doen een beroep op de Heilige Geest. Ze bidden om de hulp en inspiratie van de heilige Geest.
Zij laten hun hart ook niet verontrusten en kleinmoedig worden.
Als er problemen en conflicten komen maar gaan samen op zoek naar een oplossing. Zij vragen als geloofsgemeenschappen hulp aan elkaar.
Over dat conflict in Antiochië dachten de apostelen, de leiders van de kerk én alle andere christenen in Jeruzalem mee na.
Laten we bij het zoeken van oplossingen van onze problemen de kracht van de Geest én het voorbeeld van de eerste christenen inzetten.
Dan wordt hopelijk die droom van Johannes ook ooit werkelijkheid:
Een stad zonder tempel omdat God woont in alles en allen
een stad niet meer afhankelijk van zonlicht omdat ze verlicht wordt door God zelf
een stad van vrede….

In het donker zingt één vrouw.
Ze zingt in een land vol oorlog over haar verlangen naar een stad van vrede.
In het donker van een schuilkelder, kijkt ze uit naar zonlicht en verlichting.
Haar voorbeeld wordt overgenomen, we hebben nu vele filmpjes van zingende soldaten met het geluid van de bombardementen op de achtergrond.
Niemand weet waar die de soldaten nu zijn
en in welke donkere omstandigheden ze nu hun lied moeten zingen.
Ik hoop en bidt voor hen en allen die in een donkere moeilijke tijd leven:
“Laat je hart niet verontrust of kleinmoedig worden”
Moge de kracht van de Geest je helpen en troosten
en genoeg adem schenken om te blijven zingen tegen het donker in!

 

 

Featured Image

Overweging, 22 mei, 6e zondag Pasen 2022 C door pastoor Jacques Grubben

Een aantal malen per jaar mag ik als geestelijk leidsman van de gebedsgroep van de Kleine Zielen voor de regio Nijmegen, onder meer voorgaan in de heilige Mis. ‘Het Legioen van de Kleine Zielen’, de officiële naam van deze beweging, is een vrucht van de spiritualiteit van de heilige Theresia van Lisieux. Zij is vooral bekend van haar ‘Kleine weg van de liefde’. Tegen de achtergrond hiervan is Jezus ‘op zoek’ naar mensen uit een stuk die getuigen van zijn liefde, naar mensen die onbaatzuchtig, barmhartig en heilig zijn. Zij hoeven geen van allen perfect te zijn want Hij kent onze gebrokenheid en neemt ons aan zoals wij zijn.

Het Evangelie nodigt ons uit om zulke mensen te worden door in de voetsporen van Jezus te treden. Het mag ons levensprogramma zijn zodat wij, met de woorden van een lied voor de Eerste Communie, meer en meer gaan gelijken op Jezus. Wij willen, met de woorden van de heilige paus Johannes Paulus II, toch ook niet dat ons hart versteent zoals dat van de Joodse volk in de woestijn. Nee, verlangen wij eerder om, met de Heilige Geest als gids en met de woorden van de Theresia van Lisieux, als ‘rozen’ te zijn die bloeien van een wakker geloof, een volhardend vertrouwen en een vurige liefde…

  • in de Handelingen (15, 1-2.22-29) vindt het concilie van Jeruzalem plaats;
  • in het boek Openbaring (21, 10-14.22-23) daalt het nieuwe Jeruzalem uit de hemel neer;
  • in het evangelie volgens Johannes (14, 23-29) gaat het over de liefde en de vrede van Jezus.

Jezus rust in het Evangelie zijn apostelen toe met het oog op de toekomst waarin Hij niet langer lijfelijk aanwezig zal zijn. Hij vormt hun harten verder om een voorbeeld te zijn van een geheeld of heilig en vergevingsgezind of barmhartig leven. Om gelovigen te zijn tot wie mensen graag en met vertrouwen hun toevlucht zoeken. Het zijn de laatste catecheselessen voor zijn lijden en sterven en die verwijzen naar hun levensopdracht. Opnieuw vestigt Hij, zoals zo vaak de aandacht op de kern van zijn boodschap: het liefhebben van God en de medemens niemand uitgezonderd. Want als zij, en in het verlengde hiervan ook wij, dit blijven proberen dan zal de Drie-ene God in ons wonen en weten wij ons niet alleen in de wereld. De Heilige Geest die Jezus beloofd heeft zal ons helpen. Hij zal Jezus’ levenslessen keer op keer voor de geest te halen maar ook, onder zijn bezielende leiding, ons God en zijn bedoelingen steeds beter doen kennen. Kortom, er is voor hen en voor ons geen enkele reden voor onrust of wanhoop met het oog op de komende dingen. Deze woorden zijn als een bemoediging bedoeld voor de leerlingen van alle tijden. Vandaar ook dat Jezus hen en ook ons zijn vrede toewenst. En dit betekent dat zij en wij, wat er ook gebeurt, in vertrouwen verder moeten gaan in plaats van bij de pakken neer te zitten. Jezus is midden onder ons. Dat is de diepere betekenis van het woord Shalom dat vertaald wordt met vrede…

Nu keren we terug naar de passage uit de Handelingen van de Apostelen. Het laat ons immers ons zien welke weg de apostelen gegaan zijn met het oog op het voorgaande. De niet-Joden komen in groten getale tot het geloof in Jezus als de Christus of de Verlosser. Een aantal strikte Joden echter die christen zijn geworden, vindt dan dat zich moeten laten besnijden. Maar dat is een wettelijke verplichting uit het Oude Verbond. Met Jezus Christus is er echter een Nieuw Verbond gekomen, zo betogen de apostel Paulus en Barnabas. En de uiterlijke besnijdenis van de mannen in het eerdere verbond beoogde, zoals blijkt uit de Hebreeënbrief, een innerlijke besnijdenis van het hart. Dat wil zeggen, een omkeren naar God in geloof. En dat is precies waar al die tijd tot en met de komst van Christus, de schoen gewrongen heeft bij vele Joden. Met dit strijdpunt gaan beiden naar Jeruzalem en de apostelen roepen een vergadering bijeen. Later wordt dit de eerste Kerkvergadering van Jeruzalem genoemd. Na de getuigenis van zowel Petrus als Paulus en Barnabas, neemt de apostel Jacobus, de neef van Jezus, als leider van de strikte groep christen-Joden, het woord. Na het gehoorde en met de Heilige Geest als gids, stelt hij voor om de heiden-christenen geen extra verplichtingen vanuit het Oude Verbond op te leggen. De vergadering stemt hiermee in. Het enige waar de genoemde groep zich grof gezegd van moet onthouden zijn de afgoderij en de ontucht. Daarmee bepleit hij iets dat we kunnen noemen, een heilig en van God getuigend leven. Tegelijkertijd laat deze beslissing van het apostelcollege zien dat de van origine niet Joodse christengelovigen niet voor niets hun toevlucht of heil gezocht hebben bij hun. Immers de apostelen hebben met een gelovig hart naar hen én de Heilige Geest geluisterd.

Iets soortgelijks horen wij feitelijk in de gelezen passage uit het Boek Openbaring. Immers de apostel Johannes ziet en verneemt met een gelovig hart in de kracht van de Heilige Geest, en getuigt hiervan. Het gaat over het eindpunt, waar wij allen in geloof naartoe op weg zijn.

Achtereenvolgens passeerden het wat, het hoe en het waar naar toe. Laten wij dan volharden in het geloof in de verrezen Heer. En moge het, naar het voorbeeld van Maria, een wakker en getuigend geloof zijn vanuit de vurige Liefde die Jezus, de zoon van God, zelf is…AMEN

Wilt u de Overweging van de achter ons liggende zondagen nog eens doorlezen, Klik hier

 

 

Featured Image

Vier Pinksteren in en met de eigen parochie

In aanloop naar Pinksteren is de website Vier Pinksteren  online gegaan. Met deze site roepen de Rooms-Katholieke bisschoppen in Nederland op Pinksteren dit jaar te vieren in en met de eigen parochie. In 2021 golden er nog beperkende maatregelen voor het samen kunnen vieren in verband met de coronapandemie. Dit jaar kan iedereen weer bij de vieringen in de eigen kerk terecht.

Via de button ‘Zoek Parochie’ op Vier Pinksteren vinden belangstellenden door het invoeren van postcode en woonplaats de parochie waar zij bij horen, mocht dit niet bekend zijn. Omdat vrijwel alle parochies een eigen website hebben, waarop onder meer de informatie over de vieringen te vinden is, kan men zo nagaan bij welke viering in welk kerkgebouw van de parochie men terecht kan.

Met Pinksteren, dat dit jaar op 5 juni valt, viert de Kerk de voltooiing van Pasen door de uitstorting van de Heilige Geest over de apostelen. ‘Pinksteren’ komt van het Griekse pentèkostè, dat ‘vijftigste’ betekent. Het is de laatste dag van de Paastijd, die begint op PaaszondagDe Rooms-Katholieke Kerk nodigt iedereen van harte uit om de Paastijd en Pinksteren te vieren.

Pinksterchallenge

De website Vier Pinksteren heeft nog veel meer te bieden. Zo er een directe link naar het verslag van de pinkstergebeurtenissen in het Bijbelboek Handelingen. Voor kinderen (en volwassen liefhebbers) is er een mooie, uitdagende kleurplaat naar het glas-in-loodraam in de Sint-Pieter dat de Heilige Geest verbeeldt als duif. En verder zijn er links naar achtergrondinformatie over het pinksterfeest, de bisdommen en de pinksterchallenge van het bisdom ’s-Hertogenbosch. Deze challenge is ook thuis met het gezin of een groep te spelen. Nodig daarvoor zijn een spelleider, deelnemers en de benodigde materialen die gemakkelijk kunnen worden gedownload.

Featured Image

Alle religies en levensbeschouwingen staan samen stil bij oorlog Oekraïne zat 21 mei

Op zaterdag 21 mei is het Europadag in Oekraïne. Op deze dag willen we laten zien dat we solidair zijn met alle slachtoffers van het geweld in deze oorlog. Op meerdere plekken door heel Nederland worden om 12 uur in de middag stiltekringen voor vrede georganiseerd, op initiatief van PAX.

Een stiltekring is een krachtig statement tegen oorlog en een symbool van een gezamenlijke wens of hoop om conflict te stoppen. We zullen op zaterdag
21 mei samen op hopelijk veel plekken in Nederland stilstaan bij de slachtoffers, ontheemden en vluchtelingen die geraakt zijn door deze oorlogen.

Heel graag willen we jou uitnodigen om deel te nemen aan deze stiltekring. We hopen dat vertegenwoordigers van alle levensbeschouwelijke tradities en religies bij elkaar komen om in stilte na te denken over een boodschap van troost en kracht. Na de stilte zal er plek zijn voor een aantal sprekers.

We zullen om 11.45 uur verzamelen in de Ontmoetingskerk, Meijhorst 7033.

Namens de Ambassade van Vrede

Pieter Poels (Huis van Compassie)
Theo van Driel (Raad van Kerken Nijmegen) Tobias van Elferen (Raad voor Levensbeschouwing en Religie Nijmegen)

Featured Image

Bijeenkomsten over het Johannes evangelie door Herwi Rikhof

In de Paastijd wordt het evangelie van de zondag meestal genomen uit het Johannes-evangelie. In
vijf bijeenkomsten op de woensdagen tot aan Pinksteren zal pastor Herwi Rikhof gedeelten uit dit
evangelie bespreken.

De eerste bijeenkomsten zijn op woensdag 11 mei:

11 mei : Joh 1, 1-35
18 mei: Joh 3, 1-21; 4, 5-43
25 mei: Joh 6, 1-71
1 juni: Joh 10, 1-30
8 juni: Joh 15, 1-27

Telkens ’s middags van 14.00- 16.00 en ’s avonds van 20.00 – 22.00 in de Taborkapel.

Featured Image

Lezing over kruisweg in Museumpark Orientalis

Pastor Herwi Rikhof, auteur van onder andere Een schatkamer voor pelgrims, zal op donderdag 19 mei een presentatie geven over de kruisweg van Jezus Christus. Aan de hand van bijzondere objecten en beeldmateriaal van het museumpark (de presentatie vindt midden in de tentoonstellingsruimte plaats) en de begraafplaats, plaatst hij de kruisweg in een breed perspectief. Wat symboliseert het drie keer vallen en opstaan van Jezus? Wat leren we er vandaag van? Maar ook: hoe is dit verhaal ontstaan? Hoewel het vallen en opstaan onderdeel uitmaakt van de staties van de kruisweg, wordt er in de bijbel namelijk nergens over gesproken.

U kunt zich van tevoren aanmelden door een e-mail te sturen naar: info@museumparkorientalis.nl

We verzorgen iets te drinken voor de aanwezigen.

 

Datum/ tijd: donderdag 19 mei. Inloop 19:30 uur. Aanvang 20:00 uur. Einde 21:00 uur.

Locatie: Museumpark Orientalis. U kunt zich melden bij de kassa.

Entree: Met een museumkaart heeft u vrije toegang tot de lezing. Anders is de toegang €11 p.p.

Contact

Centraal Parochiesecretariaat:

Hatertseweg 111

6533 AD Nijmegen

tel: 024 – 355 3630

e-mail:
parochiecentrum@h3eenheid.nl

Bereikbaar op werkdagen tussen 09.00-12.30 uur.