Featured Image

‘Wandel voor een ander’ van Vastenactie brengt bijna 24.000 euro op!

Hoeveel mensen zouden meedoen? En wat is een realistische inschatting van het aantal kilometers dat je loopt op een dag? Willen mensen zich laten sponsoren? De inschattingen vooraf bleken veel te voorzichtig: 50 deelnemers werden er meer dan 350, de geplande 9.000 wandelkilometers werden er meer dan 35.000 en de opbrengsten overtroffen alle verwachtingen: de virtuele wandeling door Afrika, Wandel voor een Ander voor Vastenactie bracht bijna € 24.000 op!  

Op Aswoensdag, 17 februari, startte de virtuele wandeltocht door Afrika voor Vastenactie: Wandel voor een ander. Het concept bleek aan te slaan en al snel meldden zich steeds meer deelnemers aan die in hun eigen omgeving wandelden en hun kilometers op de speciale actiewebsite invoerden. Er liep ook een aantal groepen mee: een basisschool, enkele parochies, een koor én kloosterverzorgingshuis Notre Dame. De veelal hoogbejaarde paters en zusters legden in de tuin en in huis dagelijks zo’n 130 kilometer af én lieten zich bovendien sponsoren! Vastenactie maakte een kort videoverslag van hun inzet.

 

35.000 kilometer

Uiteindelijk liepen de 350 wandelaars dagelijks ongeveer 780 kilometer. Dat betekende dat de route al snel verlengd moest worden om de hele veertigdagentijd te kunnen blijven lopen. Uiteindelijk hebben de wandelaars in 40 dagen ruim 35.000 kilometer afgelegd. Omdat Vastenactie met de wandelingen ook haar projecten financieel wil ondersteunen, werd aan alle deelnemers een bijdrage van minimaal € 25,-  gevraagd. Dat resulteerde in een fantastisch eindbedrag van bijna € 24.000!

Kijk hier voor meer informatie over Vastenactie.

Featured Image

Webinar op 23 april over Antonius als bezieler van het religieuze leven in Oost en West

Zondag 2 mei is de jaarlijkse Zondag voor de Oosterse Kerken. Het Bestuur van de Katholieke Vereniging voor Oecumene (KVO) heeft dit jaar als thema gekozen: ‘Religieus leven in Oost en West – Antonius als bezieler’. Bij de voorbereiding is vanwege het thema nauw samengewerkt met de Konferentie van Nederlandse Religieuzen (KNR).

Op 23 april organiseren KVO en KNR onder meer gezamenlijk een webinar over Antonius als bron voor religieus leven in Oost en West. Antonius (251-356) werd geboren als kind van rijke ouders. Al op jonge leeftijd – na de dood van zijn ouders – trok hij zich terug in de woestijn. Later voegden anderen zich bij hem.

Hoe zal het religieus leven zich ontwikkelen?

Antonius werd bekend als de vader van het monastiek religieus leven. Athanasius van Alexandrië schreef kort na zijn dood een biografie over Antonius. In het webinar gaat het over de vraag of Antonius bezieling kan geven aan het religieus leven in de 21e eeuw. In Nederland heeft het religieus leven een grote bloei gekend in de tweede helft van de 19e en de eerste helft van de 20e eeuw. In de tweede helft van de 20e eeuw heeft er een kentering plaatsgevonden. Hoe zal het religieus leven zich in de naaste toekomst ontwikkelen? Wie geeft het bezieling?

Het oosters christendom is sterk gevormd door het monastiek religieus leven. De monastieke tradities van de Oosterse Kerken zijn ook in Nederland te vinden. Ook de Oosterse Kerken staan voor de uitdaging om hun gemeenschappen in een seculiere cultuur te doen opbloeien. Voor deze gemeenschappen is het leven van Antonius een bron van inspiratie. Daarnaast zijn er in de loop van de vorige eeuw diverse oecumenische religieuze gemeenschappen ontstaan. In de protestantse wereld werd de betekenis van het religieuze leven opnieuw ontdekt.

Een en ander komt ter sprake in het webinar, dat het volgende programma heeft:

14.00 Opening door middagvoorzitter zr. Monica Raassen
14.10 Vincent Hunink, Het leven van Antonius
14.30 Antonius Abdalla, De blijvende betekenis van Antonius voor Kopten
15.00 Pauze
15.15 Abt Bernardus, Niets boven de liefde tot Christus stellen
15.45 p. Emanuel Pannier, Inspiratiebronnen voor het gemeenschapsleven
16.00 Afsluiting

Opgave en kosten

Het Webinar wordt op 23 april online gehouden en begint om 14.00 uur. Na iedere inleiding is er gelegenheid voor vragen. Deelname is gratis, maar een bijdrage in de kosten van € 5,– wordt op prijs gesteld. U kunt deze bijdrage overmaken op rekening NL97 INGB 0000 8019 19 ten name van Katholieke Vereniging voor Oecumene ovv Webinar religieus leven. U kunt zich opgeven via een email aan secretariaat@oecumene.nl van de Katholieke Vereniging voor Oecumene. Na aanmelding ontvangt u een bevestiging en de link voor deelname aan het Webinar.

Afbeelding: de icoon van de Antonius de Grote op de poster is in opdracht van de Koptische parochie in Amsterdam gemaakt door de koptische icoonschilder Adel Nassief.

Kijk voor meer informatie, ook over de Zondag voor de Oosterse Kerken op 2 mei, op de site van de KVO.

Originele tekst: https://www.rkkerk.nl/webinar-op-23-april-over-antonius-als-bezieler-van-het-religieuze-leven-in-oost-en-west/

 

Featured Image

Roepingenzondag 25 april 2021: ‘Wees niet bang, kom dichterbij’

Op zondag 25 april viert de R.-K. Kerk de 58e Wereldgebedsdag voor Roepingen. In zijn boodschap voor deze dag geeft paus Franciscus dit keer Sint Jozef als voorbeeld, die door God werd geroepen door middel van dromen. St. Jozef was niet beroemd en viel evenmin op. ‘En toch heeft hij in de ogen van God door zijn gewone leven iets bijzonders verwezenlijkt’, zegt de paus.

God kijkt naar het hart en in de heilige Jozef herkende Hij een vaderhart. ‘De Heer wil harten van vaders, harten van moeders vormen: open harten, die in staat zijn tot grote uitdagingen, edelmoedig in de zelfgave, meelevend in het troosten van angsten en vastberaden om de hoop te versterken,’ schrijft paus Franciscus.

Thema in Nederland

In Nederland is het thema voor Roepingenzondag dit jaar: ‘Wees niet bang, kom dichterbij’. Wereldwijd wordt op deze dag dag in kerken en kloosters speciaal gebeden voor roepingen tot het priesterschap, het diaconaat en het religieuze leven. Vanwege de coronamaatregelen zal Roepingenzondag in Nederland ook dit jaar, net als in 2020, vooral online worden gevierd.

In elk bisdom wordt op eigen wijze aandacht gevraagd voor Roepingenzondag. Per bisdom zijn materialen beschikbaar die daarbij gebruikt kunnen worden. Deze materialen zijn hier te downloaden en daarnaast bieden de verschillende bisdomsites meer informatie.

Lees hier de boodschap van paus Franciscus voor Roepingenzondag 2021.

 

 

 

Featured Image

TV-programmering KRO-NCRV voor Pasen: Passion, Kruisweg, Paaswake, Paasmis, Urbi et Orbi

De Nederlandse bisschoppen roepen op om Pasen ondanks beperkingen door corona vooral toch te vieren in 2021. Met de eigen parochie via een livestream, of met de vieringen op NPO2 die worden uitgezonden door KRO-NCRV. Deze omroep zorgt voor een speciale programmering in de Goede Week tot en met Pasen die helpt om Pasen thuis mee te kunnen vieren.

Op Witte Donderdag 1 april wordt om 20.30 uur live vanuit Roermond The Passion op NPO1 uitgezonden. In dit muziekspektakel wordt het lijdensverhaal van Christus aan de hand van eigentijdse muziek verteld tegen het decor van de Munsterkerk in Roermond. The Passion zou vorig jaar al vanuit Roermond worden uitgezonden, maar dat ging vanwege de coronamaatregelen niet door. Dit jaar gaat de uitzending wel door, maar zonder publiek. Op zaterdag 3 april wordt The Passion om 22.00 uur herhaald op NPO3. (Foto boven: cast The Passion 2021)

Pasen
Op paaszaterdag zendt de KRO om 23.15 uur op NPO2 de paaswake uit vanuit de Sint-Josephkerk in Landgraaf-Waubach. Tijdens deze viering wordt het nieuwe vuur ontstoken en het doopwater gezegend. Voorganger is pastoor Harry Notermans.
Zondag 4 april komt om 11.00 uur de paasmis op NPO2 vanuit dezelfde kerk, met aansluitend de zegen ‘Urbi et Orbi’ van paus Franciscus vanuit Rome. Op Tweede Paasdag besteedt het programma Kruispunt op NPO2 om 22.40 aandacht aan Roermond met een reportage over de hoofdrolspelers van The Passion.

Boekjes bij de vieringen
Om de vieringen thuis zo goed mogelijk mee te kunnen beleven kunt u via www.vierpasen.nl speciaal daarvoor bestemde boekjes downloaden. In deze boekjes, die beschikbaar worden gemaakt door de Katholieke Bijbel Stichting (KBS) vindt u de Bijbellezingen en gebeden voor de vieringen zodat u thuis mee kunt doen.

Programmaoverzicht KRO-NCRV:
Donderdag 1 april (Witte Donderdag)
18.50 uur, NPO2: Binnenstebuiten vanuit het Kruiswegpark in Roermond
20.30 uur, NPO1: The Passion vanaf het Munsterplein in Roermond

Vrijdag 2 april (Goede Vrijdag)
15.00 uur / NPO2: Kruisweg
Vanaf het stervensuur van Jezus gaat de bisschop van Den Bosch, mgr. De Korte biddend langs de kruiswegstaties in het Kruiswegpark in Handel. De meditaties bij de staties zijn geschreven door schrijfster Vonne van de Meer. Ook klinken enkele koralen uit de Johannes- of Mattheuspassion van J.S. Bach.

Zaterdag 3 april (Stille Zaterdag)
22.00 uur, NPO3: Herhaling The Passion
23.15 uur, NPO2: Paaswake vanuit Landgraaf-Waubach

Zondag 4 april (Pasen)
11.00 uur, NPO2: Paasviering vanuit Landgraaf-Waubach
12.00 uur / NPO2: Urbi et Orbi
Paus Franciscus spreekt zijn paastoespraak uit en waarna hij de pauselijke zegen voor de stad Rome en de Wereld geeft.
12.25 uur / NPO2: Zalig Pasen met Wishful Singing
Paasgezangen en een gesprek met dominicaan Michael-Dominique Magielse over de betekenis van Pasen.

Zondag 5 april (Tweede paasdag)
22.40 uur / NPO2: Kruispunt
Backstage bij een megaproductie in coronatijd. Kruispunt filmde de afgelopen weken achter de schermen bij de elfde editie van The Passion.

 

Featured Image

Het archief van de parochie H. Antonius Abt te Malden (1799-2015) is beschikbaar via de website van het Regionale Archief Nijmegen.

Sinds half maart is het archief van (oude) parochie Heilige Antonius Abt te Malden (1799 – 2015) beschikbaar voor raadpleging. De toegang op het archief is gepubliceerd op de website van het R.A.N. Men heeft toegang tot enige contextinformatie over de parochie dat te vinden is in de kennisbank. Mits de coronamaatregelen het toelaten is het openbare archiefmateriaal voor iedere geïnteresseerde ter inzage beschikbaar in de studiezaal.

Parochiebestuur

Featured Image

Palmzondag, juist zo’n dag om samen met de kinderen een activiteit op te pakken. Maak samen b.v. een Palmpasenstok, bekijk het Engelenjournaal

Op www.engelenjournaal.nl zal ook dit jaar tijdens de Goede Week dagelijks een aflevering te zien zijn voor kinderen. De aflevering zal passen bij de dag waarop deze beschikbaar komt.

Op deze manier komen alle belangrijke momenten tijdens de Goede Week op een kindvriendelijke manier aan de orde. Onder onderstaande link zit het Engelenjournaal voor Palmzondag.

https://www.youtube.com/watch?v=-SI76c0yiXs&t=2s&ab_channel=Engelenjournaal2021

Tijdens de Advent in 2020 was er ook dagelijks een Engelenjournaal. Deze afleveringen zijn terug te zien op de genoemde website. Zo kunt u een indruk krijgen van het Engelenjournaal. Heel veel kijkplezier, samen met uw kind(eren).

 Een mooie Goede Week toegewenst,

Henk Welling, diaken

 

Featured Image

Promo BALK-festival Vocaal Digitaal: Aankomend weekend doet ons Jongerenkoor Jokolo mee met het Online Korenfestival. Bekijk de Youtube promo.

Promo BALK-festival Vocaal Digitaal

Aankomend weekend doet ons Jongerenkoor Jokolo mee met het Online Korenfestival. En het is ook online te volgen via bijgaande link:

https://youtu.be/xqb-rJo6-h8

Een nieuw online koorevent op zondag 21 maart a.s. voor groepen die met Jamulus zingen en graag willen optreden. Het kan bij Vocaal Digitaal!  

 

Featured Image

TOEGELICHT in vier video’s: HET PASSIEVERHAAL IN HET JOHANNESEVANGELIE

In een serie van vier video’s, geeft bisschop Liesen een inleiding op het passieverhaal in het Johannesevangelie. De serie is aan het begin van de Veertigdagentijd opgenomen tijdens de online retraite voor pastorale beroepskrachten en medewerkers van het Bisdom Breda. Een week later hield bisschop Liesen de lezingen ook voor de online retraite van het Bisdom Paramaribo. In zijn inleiding komen onder meer de gebeurtenissen uit het lijdensverhaal en het Romeinse proces aan de orde. Ook gaat de bisschop in op wat het lijden en sterven van Jezus voor ons, als leerlingen van Christus, betekent: in het bijzonder wanneer we ons voorbereiden op Pasen.

Bisschop Liesen: “Elk evangelie is meer dan een vertelling van geschiedenis. Het is op de eerste plaats een verkondiging om, ons lezers, mee te nemen in wat Jezus voor ons doet en ons te laten groeien. Johannes heeft daarbij zijn eigen visie, zijn eigen blik op Jezus, die hij met ons deelt.”

In het Johannesevangelie zijn de historische gebeurtenissen “vensters op de nieuwheid van het Nieuwe Testament”: dat in de concrete persoon van Jezus Christus heel de barmhartige liefde van God tot ons gekomen is. Daarom is de kortste samenvatting van het vierde evangelie: “Wie Mij ziet, ziet de Vader”. De achtergrond van de afbeeldingen die in de inleidingen gebruikt zijn, is om die reden gekozen.

Opbouw van het passieverhaal
In de eerste video behandelt de bisschop in vijf delen de opbouw van het passieverhaal. Zo bespreekt hij de scène waarbij Jezus naar voren treedt en zegt” “Ik ben. Ik ben degene die je zoekt.” Deel twee verhaalt over Jezus’ gevangenneming en het verhoor bij Annas. Het derde deel speelt zich af bij Pilatus die het Romeinse proces leidt. In deel vier bespreekt de bisschop de gebeurtenissen op Golgotha, waar Jezus aan het kruis sterft en in het vijfde deel eindigt het passieverhaal met de graflegging.

(Wilt u het hele artikel en de video’s  ‘Paasverhaal toegelicht vanuit het Johannes evangelie’  (KLIK HIER).

 

 

Featured Image

Paus Franciscus heeft 2021 uitgeroepen tot het jaar van Sint-Jozef. Het is precies 150 jaar geleden dat paus Pius IX de heilige Jozef van Nazareth verklaarde tot ‘Patroon van de Universele Kerk’.

Vrijdag 19 maart viert de Kerk het hoogfeest van de heilige Jozef, de bruidegom van de Maagd Maria en voedstervader van Christus Jezus. Op 8 december 2020 riep paus Franciscus 2021 uit tot het jaar van Sint-Jozef: die dag was het precies 150 jaar geleden dat paus Pius IX de heilige Jozef van Nazareth verklaarde tot ‘Patroon van de Universele Kerk’. Bij die gelegenheid werd ook de apostolische brief Patris corde gepubliceerd, Met het hart van een vader, die nu in de Nederlandse vertaling beschikbaar is.

De brief opent met de woorden: ‘Met het hart van een vader: zo heeft Jozef Jezus liefgehad, die in alle vier de evangeliën “de zoon van Jozef” wordt genoemd.’ De paus deelt in deze tekst vervolgens een aantal persoonlijke overwegingen over de ‘buitengewone figuur’ van St. Jozef. Zijn verlangen om dit te doen groeide tijdens de pandemie.

Gewone mensen

‘Te midden van de crisis die ons treft, hebben we kunnen ervaren dat “ons leven wordt gebouwd en in stand gehouden door gewone mensen – die meestal worden vergeten – die niet verschijnen in de krantenkoppen en tijdschriften of in de schijnwerpers staan van de nieuwste show, maar die ongetwijfeld de beslissende gebeurtenissen van onze geschiedenis van vandaag schrijven: artsen, verpleegkundigen, supermarktmedewerkers, schoonmakers, verzorgers, vervoerders, ordehandhavers, vrijwilligers, priesters, religieuzen en vele, vele anderen die hebben begrepen dat niemand zich alleen redt. […] schrijft de paus.

Hij prijst al deze gewone mensen die dagelijks geduld oefenen en hoop geven. ‘Hoeveel vaders, moeders, opa’s en oma’s, onderwijzers laten onze kinderen niet met kleine en dagelijkse gebaren zien hoe ze een crisis het hoofd moeten bieden en doorstaan, door hun gewoonten aan te passen, de ogen omhoog te richten en het gebed te stimuleren. Zoveel mensen bidden, offeren en bemiddelen voor het welzijn van allen.’

Hoofdrol

De paus wijst erop dat iedereen in de heilige Jozef de man kan vinden die onopgemerkt blijft, de man van de dagelijkse, discrete en verborgen aanwezigheid, een bemiddelaar, een steun en een gids in moeilijke momenten. ‘De heilige Jozef herinnert ons eraan dat allen die schijnbaar verborgen zijn of op de achtergrond staan, een ongeëvenaarde hoofdrol spelen in de heilsgeschiedenis. Aan hen allen een woord van erkenning en dankbaarheid,’ aldus de paus.

Lees de complete brief Patris corde hier.

Lees ook: Paus Franciscus kondigt voor 2021 het Jozefjaar af

Contact

Centraal Parochiesecretariaat:

Hatertseweg 111

6533 AD Nijmegen

tel: 024 – 355 3630

e-mail:
parochiecentrum@h3eenheid.nl

Bereikbaar op werkdagen tussen 09.00-12.30 uur.