Featured Image

Promo BALK-festival Vocaal Digitaal: Aankomend weekend doet ons Jongerenkoor Jokolo mee met het Online Korenfestival. Bekijk de Youtube promo.

Promo BALK-festival Vocaal Digitaal

Aankomend weekend doet ons Jongerenkoor Jokolo mee met het Online Korenfestival. En het is ook online te volgen via bijgaande link:

https://youtu.be/xqb-rJo6-h8

Een nieuw online koorevent op zondag 21 maart a.s. voor groepen die met Jamulus zingen en graag willen optreden. Het kan bij Vocaal Digitaal!  

 

Featured Image

TOEGELICHT in vier video’s: HET PASSIEVERHAAL IN HET JOHANNESEVANGELIE

In een serie van vier video’s, geeft bisschop Liesen een inleiding op het passieverhaal in het Johannesevangelie. De serie is aan het begin van de Veertigdagentijd opgenomen tijdens de online retraite voor pastorale beroepskrachten en medewerkers van het Bisdom Breda. Een week later hield bisschop Liesen de lezingen ook voor de online retraite van het Bisdom Paramaribo. In zijn inleiding komen onder meer de gebeurtenissen uit het lijdensverhaal en het Romeinse proces aan de orde. Ook gaat de bisschop in op wat het lijden en sterven van Jezus voor ons, als leerlingen van Christus, betekent: in het bijzonder wanneer we ons voorbereiden op Pasen.

Bisschop Liesen: “Elk evangelie is meer dan een vertelling van geschiedenis. Het is op de eerste plaats een verkondiging om, ons lezers, mee te nemen in wat Jezus voor ons doet en ons te laten groeien. Johannes heeft daarbij zijn eigen visie, zijn eigen blik op Jezus, die hij met ons deelt.”

In het Johannesevangelie zijn de historische gebeurtenissen “vensters op de nieuwheid van het Nieuwe Testament”: dat in de concrete persoon van Jezus Christus heel de barmhartige liefde van God tot ons gekomen is. Daarom is de kortste samenvatting van het vierde evangelie: “Wie Mij ziet, ziet de Vader”. De achtergrond van de afbeeldingen die in de inleidingen gebruikt zijn, is om die reden gekozen.

Opbouw van het passieverhaal
In de eerste video behandelt de bisschop in vijf delen de opbouw van het passieverhaal. Zo bespreekt hij de scène waarbij Jezus naar voren treedt en zegt” “Ik ben. Ik ben degene die je zoekt.” Deel twee verhaalt over Jezus’ gevangenneming en het verhoor bij Annas. Het derde deel speelt zich af bij Pilatus die het Romeinse proces leidt. In deel vier bespreekt de bisschop de gebeurtenissen op Golgotha, waar Jezus aan het kruis sterft en in het vijfde deel eindigt het passieverhaal met de graflegging.

(Wilt u het hele artikel en de video’s  ‘Paasverhaal toegelicht vanuit het Johannes evangelie’  (KLIK HIER).

 

 

Featured Image

Vastentijd – JBDB Uitwisselingsgroep & Online ontmoeting Jong Bisdom Den Bosch.

De 40-dagentijd is begonnen en wij nodigen iedereen uit om op één of andere manier stil te staan bij deze bijzondere weg naar Pasen toe. Eén minuut of drie uur op een dag, net wat bij jou past.

Mogelijk helpt het leesplan (zie  Leesplan Vastentijd 2021 Jong Bisdom Den Bosch ) daarbij: voor elke vastendag een stukje uit de Bijbel, soms maar enkele regels. Of lees eens de maandelijkse blog, deze keer van Laura: met 26 creatieve manieren om te vasten.

Vind jij het nou leuk om met andere jongeren verhalen en ervaringen te delen? Dat kan! Er is een JBDB Uitwisselingsgroep via WhatsApp, waarin we elkaar kunnen inspireren en bemoedigen.

En op donderdagavond 11 maart om 20.00 uur (halfvasten) komen we online samen om met elkaar te delen. Wat jij moet doen? Stuur even een berichtje naar de JBDB telefoon (06 28581884) of een mailtje naar jongeren@bisdomdenbosch.nl

Voor de online ontmoeting mag je ook nog op de avond zelf van je laten horen (kan ook via Ingrid of Laura), dan krijg je de link voor online omgeving toegestuurd!

Blog: 26 creatieve manieren om te vasten

Het team van Jong Bisdom Den Bosch schrijft maandelijks een blog.

Juist in deze tijd van afstand, willen we jou nabij blijven met woorden…

“Misschien staat je hoofd nu helemaal niet naar Aswoensdag, de Vastentijd of Pasen. Wees gerust, ook dat mag er zijn!
Take your time en bepaal voor jezelf hoeveel tijd, energie en ruimte je aan God wil geven”, klik hier voor de blog van februari.

JBDB On Tour 3 (& verder)

In de eerste helft van 2021 hebben we onder voorbehoud twee verdiepingsavonden gepland. Zodra de coronamaatregelen het toe laten komen we weer real life bij elkaar!

Geïnteresseerd? Schrijf de data alvast in je agenda!

Donderdag 22 april 2021, Vrijdag 11 juni 2021.

We zullen je tijdig op de hoogte stellen.

Stay tuned!

Rubriek “Met een blik op…”

In deze nieuwe rubriek willen we je aandacht vestigen op waardevolle initiatieven binnen en buiten ons bisdom.
(Heb je input voor deze rubriek, stuur dan een mail naar jongeren@bisdomdenbosch.nl).

Jong Katholiek is dit voorjaar met vier nieuwe online catechesesessies begonnen. Enkele sessies zijn al gestart, maar de laatste sessie over een serieuze kennismaking met het denken van ‘Thomas van Aquino’ is nog toegankelijk.
Net als een 2de sessie over ‘geloof & rede’, die in maart zal starten. Klik hier voor meer informatie en aanmelden.

Voor in jouw agenda…

Dit jaar hebben wij een aangepast jaarprogramma, welke voortdurend veranderd! Een aantal vaste activiteiten zijn weggehaald, omdat ze simpelweg niet te organiseren waren onder de huidige Coronamaatregelen. Dit geeft daarentegen ook ruimte om na te denken over hoe we ons jaarprogramma zouden willen invullen en waar we als Jong Bisdom Den Bosch naartoe willen.. een beetje bezinning voor iedereen dus!
Zie hieronder de site met de nodige informatie inclusief een overzicht van de huidige stand van zaken. Maar blijf vooral op de hoogte van ons via Facebook, de nieuwsbrief of JBDB Whatsappservice (stuur een berichtje naar 0628581884)

Jong Bisdom Den Bosch (René, Laura en Ingrid)

jongeren@bisdomdenbosch.nl

Jong Bisdom Den Bosch telefoonnummer: 06 28581884

www.jbdb.nl

Facebook / Instagram Jong Bisdom Den Bosch

 

Featured Image

Nederlandse bisschoppen roepen met speciale website iedereen op: Vier Pasen!

Pasen valt in 2021 op 4 en 5 april. Omdat de kans heel groot is dat er dan nog steeds beperkende maatregelen gelden in verband met de coronapandemie, roepen de Nederlandse bisschoppen op om thuis Pasen mee te vieren wanneer er geen plek is in de kerk. Ze doen dit op de speciale website www.vierpasen.nl die op Aswoensdag, 17 februari, online is gegaan. De site biedt links en downloads om de Veertigdagentijd én Pasen ook thuis optimaal te beleven en te vieren.

‘Jezus leeft, Hij is waarlijk opgestaan, dat is de boodschap van Pasen. Dit willen we vieren en daar leven we veertig dagen lang naar toe’, zo opent de website www.vierpasen.nl. De website helpt bezoekers om de eigen parochie te vinden en om zo op de parochiewebsite te kunnen checken of er plek is bij een van de vieringen. Als de beschikbare plaatsen al zijn gereserveerd, is het vaak mogelijk om thuis mee te vieren via een livestream. Als ook dat niet kan, is er op zondagochtend een eucharistieviering te zien op NPO2 bij KRO-NCRV.

Op www.vierpasen.nl staan nog meer handige links en downloads. Zo is er een link naar www.vastenactie.nl om in de veertig dagen voorbereidingstijd op Pasen ook iets te kunnen doen voor anderen. In de Veertigdagentijd is het immers gebruikelijk om te vasten, bidden en geven in de voorbereiding op Pasen. Ook is er een link naar liturgieboekjes die helpen om thuis mee te vieren op alle zondagen in de Veertigdagen- en Paastijd. Parochies vinden er bovendien een link naar gratis fotomateriaal over Pasen. Dit kunnen ze gebruiken om extra aandacht te geven aan Pasen op de website en in het parochieblad.

De bisschoppen geven uitleg

In de Goede Week (de week voor Pasen) worden op de website meerdere filmpjes gepubliceerd, waarin de bisschoppen persoonlijk uitleg geven bij belangrijke onderdelen van de Goede Week en Pasen. Verder is op de site ook de boodschap van paus Franciscus voor de Veertigdagentijd te vinden.

Iedereen is van harte uitgenodigd om een bezoek te brengen aan www.vierpasen.nl  en te kijken hoe de website kan helpen om de Veertigdagen- en de Paastijd in 2021 zo bewust mogelijk te beleven. Doe mee, Vier Pasen!

Featured Image

Veertigdagentijd 2021 door pastor Herwi Rikhof  Zoals de Advent vorig jaar getekend was door de coronacrisis, zal de Veertigdagentijd van dit jaar dat ook zijn, hoe verschillend de advent ook is van de Veertigdagentijd.

In de lange traditie van de kerk is de Veertigdagentijd altijd de tijd van boete en vasten geweest. Een periode van boete, van nadenken over beslissingen die we genomen hebben, waardoor we ontrouw geworden zijn aan onze idealen en ons geloof, over dingen die we gezegd hebben waardoor we mensen gekwetst hebben. Een periode ook van vasten, waarin we allerlei zaken die we gewoon zijn te eten en drinken of te doen verminderen of stop zetten. Om die gewoonten te doorbreken en misschien ook om te testen of we het zonder die gewoonten kunnen. De Veertigdagentijd is bij uitstek de tijd om te kijken waar we staan, wat we belangrijk vinden of toch niet zo, waar we zonder kunnen of toch niet. Door de coronacrisis krijgt de Veertigdagentijd dit jaar een extra accent. Door de tweede lockdown en de beperkingen die daar bij horen hebben we in zekere zin al gevast. We hebben ons allerlei gewoonten moeten ontzeggen – van uitgebreid winkelen tot sporten, van ergens binnenvallen voor een kop koffie tot samen ergens eten, van even in de buurt binnen wippen tot mensen bezoeken in zorgcentra en ziekenhuizen, van zingen in een koor tot de diensten in de kerk. En we hebben al gemerkt dat we sommige gewoontes beter kunnen missen dan andere. Juist doordat de coronacrisis onze relaties bemoeilijkt, is aan het licht gekomen dat we relaties nodig hebben. We hebben ontdekt hoe belangrijk anderen zijn, hoe belangrijk relaties met anderen zijn. Nu kunnen relaties verschillend van aard zijn: van toevallige ontmoetingen in de sfeer van ‘mooi weer vandaag’ tot diepgaande en diepgravende banden van vriendschap en liefde waarin je jezelf met al je tekortkomingen en twijfels durft te geven. Die toevallige relaties missen we wel, maar we hebben ontdekt dat we niet echt zonder die andere kunnen. Bij deze ontdekking past de rode draad die door de lezingen van deze Veertigdagentijd loopt: verbond. Het verbond waar de lezingen over gaan, het Verbond tussen God en zijn volk, lijkt niet op onze toevallige relaties, maar wel op die andere, die diepgaande en diepgravende relaties van vriendschap en liefde. Die relaties waarvan we gemerkt hebben dat we ze niet kunnen missen. Wij weten maar al te goed dat onze relaties van vriendschap en liefde kapot kunnen gaan, dat verveling elk gesprek doodslaat, dat teleurstelling de band beschadigt en ontrouw de band verbreekt. Dat speelt ook in het Verbond van God met zijn volk, maar met dit verschil: dat God niet beschadigt of verbreekt. Integendeel: God doet voortdurend pogingen het Verbond te herstellen en te vernieuwen. Op de eerste zondag horen we dat God met Noach een Verbond sluit, een Verbond met alle levende wezens. Op de tweede zondag gaat het om het Verbond met Abraham: vertrouwt Abraham God? Op de derde zondag horen we tien leefregels als het onderdeel van het Verbond dat God sluit met het volk in de woestijn. Op de vierde zondag wordt de latere geschiedenis kort verteld: ballingschap omdat het volk die leefregels vergeten was, het Verbond verbroken had, en terugkeer omdat God zijn volk een nieuwe kans wil geven. Via de profeet Jeremia komt dat thema van vergeten en verbreken van de kant van het volk en doorgaan en vernieuwen van de kant van God op de laatste zondag nog een keer aan de orde, zodat we met dat inzicht in het Verbond van God met ons de Goede Week in kunnen gaan. Namens het Pastoraal team, Herwi Rikhof, pastor

Featured Image

Paus: Veertigdagentijd is tijd om geloof, hoop en liefde te hernieuwen

In zijn boodschap voor de Veertigdagentijd vraagt paus Franciscus om op weg naar Pasen Jezus in herinnering te houden, die “zich heeft vernederd, gehoorzaam werd tot de dood, tot de dood aan een kruis” (Fil. 2, 8). “In deze tijd van bekering hernieuwen wij ons geloof, putten wij het ‘levende water’ van de hoop en ontvangen wij met een open hart de liefde van God, die ons verandert in broeders en zusters in Christus,” zegt de paus.

Hij schrijft in zijn boodschap dat “wij in de Paasnacht onze doopbeloften hernieuwen om dankzij de werking van de Heilige Geest als nieuwe mannen en vrouwen herboren te worden. Maar de tocht van de Veertigdagentijd staat, zoals de gehele pelgrimstocht van het christelijk leven, geheel in het licht van de verrijzenis, die de gevoelens, de houdingen en de keuzes van wie Christus wil volgen, bezielt.”

Vasten, bidden, geven
Paus Franciscus noemt vasten, bidden en geven een voorwaarde bij het laten zien van bekering in de Veertigdagentijd. “De weg van de armoede en onthouding (het vasten), de aandacht en zorgende liefde voor de gewonde mens (de aalmoes) en een dialoog in kinderlijk vertrouwen met de Vader (het gebed) maken het ons mogelijk een oprecht geloof, een levende hoop en een daadwerkelijke liefde voor te leven.”

Geloven, hopen, liefhebben
De paus omschrijft in zijn boodschap voor de Veertigdagentijd ieder moment van het leven als een tijd om te geloven, te hopen en lief te hebben. “Moge de oproep om de Veertigdagentijd te beleven als een tocht van bekering, gebed en samen delen, ons helpen, zowel als gemeenschappen als individuen, het geloof te doen herleven dat komt van de levende Christus, de hoop die door de adem van de Geest wordt bezield, en de liefde waarvan de onuitputtelijke bron het barmhartige hart van de Vader is,” aldus de paus.

Lees hier de boodschap van paus Franciscus voor de Veertigdagentijd 2021.

 

Foto: Ramon Mangold

Featured Image

Actie Kerkbalans: Steun de parochie. Als we graag zien dat toekomstige generaties zich ook welkom weten in de kerk, dan moeten we er nú voor zorgen dat de kerk toekomst heeft, door zelf het geloof voor te leven en door de eigen parochie financieel mee te ondersteunen.

Geef vandaag voor de kerk van morgen

is het thema voor de Actie Kerkbalans 2021. We zouden echter ook kunnen vragen

Geef je om je kerk?

En we denken hierbij niet alleen aan de gebouwen maar met name aan de kerkgemeenschap. Samen kunnen we van betekenis zijn en blijven voor de mensen om ons heen. Zeker in de actuele, moeilijke tijd met corona hebben we elkaar en de kerk nog harder nodig.

Hierbij past de visie voor de komende jaren die het pastorale team samen met het parochiebestuur, vrijwilligers en betrokken parochianen aan het ontwikkelen is. Door corona is dit proces wat vertraagd maar U hoort hier binnenkort meer over. Wij zijn immers samen parochie en worden gevraagd om er samen de schouders onder te (blijven) zetten…

Dit jaar houden we de Actie Kerkbalans ter ondersteuning van onze parochie Heilige Drie-eenheid in de periode van 16 tot 30 januari. De Kerk krijgt géén subsidie. Onderhoud en energie van de gebouwen, de koffie maar ook het (pastorale) personeel en de maatschappelijke projecten kosten veel geld. Daarom is er de Actie Kerkbalans!

Met uw steun en bijdragen kunnen we samen een betrokken en vitale kerkgemeenschap zijn en blijven, waarin het pastorale team aanspreekbaar is en haar energie kan aanwenden voor het welzijn van de parochiegemeenschap. We kunnen hierdoor vanuit ons prachtige geloof en van daaruit er voor elkaar te zijn, een gemeenschap zijn om te vieren, hulp en troost te vinden in de moeilijke momenten in het leven alsook een ‘plek’ om de vreugdevolle gebeurtenissen in ons leven met elkaar te delen. Om hieraan invulling te kunnen blijven geven is uw financiële steun onontbeerlijk! Voor een inzicht in de kosten en het resultaat van onze parochie verwijzen wij u naar het financieel overzicht van 2019 (Uitgaven parochie h3eenheid 2019). Doordat we in 2020 sterk belemmerd zijn door corona is de prognose van het resultaat somber en hopen we op extra aandacht.

Het is jaarlijks een grote opgave om de uitgaven in balans te brengen met de inkomsten. Helaas is dit al enkele jaren niet meer realiseerbaar geweest. Willen we werkelijk de continuïteit waarborgen en de parochie voorzien van een vernieuwde vitaliteit dan dienen we ook echt kritisch te kijken naar hoe we als parochie, in de nabije en verdere toekomst, dienstbaar kunnen blijven aan onze doelstellingen! Ook bij u als parochiaan (!) ligt hier een taak om naar mogelijkheid uw steun te uiten. Wij rekenen op ruimhartige bijdragen…

Geef voor uw parochie; zij is het meer dan waard! Alle gevers en vrijwilligers dank voor uw bijdragen en steun.

Jos Verstegen, penningmeester
Jacques Grubben, pastoor

Aanbevelingsbrief van Mgr. Gerard de Korte, de bisschop wil alle katholieken van het bisdom vragen e komende Kerkbalans 2021 extra te ondersteunen Mgr. G. de Korte roept op om Kerkbalans 2021 extra te ondersteunen

Het algemene bankrekeningnummer van de parochie is:

Heilige Drie-Eenheid:                                                                  NL14 RABO 0105 1026 01

Voor uw bijdrage aan de Kerkbalans staan ook volgende nummers ter beschikking:

Heilige Drie-Eenheid,  locatie Lourdes:                                    NL64 INGB 0000 8449 99

Heilige Drie-Eenheid,  locatie Groenestraat:                            NL53 INGB 0001 0222 22

Heilige Drie-Eenheid,  locatie Hatert:                                        NL75 INGB 0000 9296 76

Heilige Drie-Eenheid,  locatie Hatert:                                        NL28 RABO 0119 4005 37

Heilige Drie-Eenheid,  locatie Malden:                                      NL18 RABO 0131 6014 74

Heilige Drie-Eenheid,  loc Ontmoetingskerk:                           NL37 ABNA 0453 4213 50

Heilige Drie-Eenheid,  loc Ontmoetingskerk:                           NL43 INGB 0001 4137 00

Heilige Drie-Eenheid,  loc H. Landstichting en Berg en Dal: NL94 ABNA 0236 5546 11

 

Featured Image

OPNIEUW UITGESTELD: Lezing Winterwerk

VANWEGE DE RECENTE OPLEVING VAN HET CORONAVIRUS EN DE BIJBEHORENDE MAATREGELEN IS DEZE ACTIVITEIT VAN 20 OKTOBER VERVALLEN! 

De commissie Winterwerk organiseert jaarlijks een aantal interessante avonden met een spreker en met de mogelijkheid tot verdieping van diverse thema’s, zoals religie, kunst, spiritualiteit en actualiteit. De commissie is samengesteld uit mensen van de parochie Heilige drie-eenheid, locatie Malden en uit mensen van de Protestantse Gemeente Heumen.

Godsbeelden in theologie en kunst
In de Bijbel wordt God met heel veel verschillende beelden aangeduid. God is een rots, vuurkolom, zachte bries, landeigenaar. Of vader, verlosser, Heer. Wat betekent dat? Zijn zulke godsbeelden een hulp of een belemmering in het geloof? Kunnen we zonder? Hebben godsbeelden hun zeggingskracht verloren? Wat is nu en in het verleden de protestantse of rooms-katholieke opvatting?
Nico Schreurs en Derk Blom belichten de theologische aspecten. Trix en Koos Willemse tonen illustraties uit hun rijke collectie afbeeldingen van (middeleeuwse) kunst. Reeds vele jaren achtereen levert de combinatie van theologie en middeleeuwse kunst een boeiende avond op.

Locatie: H. Antonius Abt-kerk te Malden
In de kerk in Malden is zoveel ruimte dat gemakkelijk de anderhalve meter afstand aangehouden kan worden.

Featured Image

Vanaf 2 juli Inloopmiddagen ‘Samen ruimte maken voor rouw’ in de Ontmoetingskerk

Samen ruimte maken voor rouw

Als een dierbare is overleden, is het belangrijk om goed afscheid te nemen, om door te kunnen gaan met leven. We hebben beelden, aanraking en gesprekken nodig. Nu we leven met de beperkingen van corona gaat dit vaak niet.

Het is pijnlijk om je naasten niet nabij te kunnen zijn op de manier die je zou willen. Dat geeft een gevoel van machteloosheid en soms radeloosheid. Je kunt niet samen rouwen zoals je dat nodig hebt, alle normale ritmes en contacten zijn verstoord.

In de Ontmoetingskerk maken we daarom ruimte voor rouw. Hiervoor starten we deze zomer met een inloopmiddag, waarin ruimte is om ervaringen rondom rouw te delen, andere ervaringsverhalen te horen en de troost van samenkomen en delen te voelen. Voor ieder die in de afgelopen maanden, of langer geleden, een dierbare heeft verloren aan de dood.

Inloopmiddagen ‘Samen ruimte maken voor rouw’

Om de andere week op donderdag. De bijeenkomsten duren van 13.30 uur – 15.00 uur in Zaal M.

Data: 2 juli, 16 juli, 30 juli, 13 augustus, 27 augustus, 10 september, 24 september.

De middagen worden begeleid door een van de pastores en door andere deskundigen.

Aanmelden vooraf is niet nodig. In verband met coronamaatregelen hebben we wel beperkt plaats. Bij binnenkomst noteren we enkele  contactgegevens ten behoeve van mogelijk  GGD-contactonderzoek.

 

nadere informatie trees.versteegen@ontmoetingskerk.net

Featured Image

Leidt coronacrisis tot voedseltekort? Lees hier wat u kunt doen!

Gelukkig is dat (nog) niet het geval althans voor de meesten van ons niet. Hoe het op termijn gaat uitpakken met de wereldvoedselproductie is nu nog niet te zeggen.

Wat we al wel weten is dat er sinds de Coronacrisis beduidend meer aanvragen binnenkomen bij de Voedselbanken in Nederland. Ook bij de Voedselbanken Nijmegen en Overbetuwe is dat het geval. Zoals u waarschijnlijk wel weet is men voor het samenstellen van de voedselpakketten die worden uitgedeeld grotendeels afhankelijk van gekregen voedsel.

Laten wij, voor zover we daartoe in staat zijn, een bijdrage leveren aan de voedselpakketten voor hen die nu in – acute – nood zijn.

Waar is vooral behoefte aan?
Houdbare droge kruidenierswaren en drogisterij-artikelen. U kunt hierbij denken aan: pasta-producten, rijst, bloem, suiker, houdbare melk, jam, pindakaas, hagelslag, vlees in blik, koffie, thee, tandpasta en lichaamsverzorgingsartikelen.

U kunt uw gaven afleveren bij de verschillende locaties van onze parochie.

Lourdeskerk:
Zondag Lourdesgrot 11:30 – 12:30 uur.

Groenestraatkerk:
Zondag kerk 11:00 – 12:20 uur
Maandag- en woensdagmorgen secretariaat 09:00 – 12:30 uur

Berg en Dal:
Zondag in de Kapel 10:00 – 14:00 uur

Cenakelkerk:
Zondag en woensdag 11:00 – 12:00 uur

Ontmoetingskerk:
Maandag tot en met donderdag 10:00 – 11:30 uur
Op nationale en kerkelijke feestdagen zullen deze momenten vervallen.

Kerk van Brakkenstein:
Dagelijks in de hal van de kerk van 9:00 – 12:00 uur en van 15:00 – 17:45 uur.

Meer informatie in de eerstkomende Triptiek
Met een uitgebreider artikel hierover. Laten wij, als parochianen van parochie heilige Drie-eenheid, eraan bijdragen dat er in onze regio voor iedereen voldoende te eten is. Namens de mensen die dit broodnodig hebben: Dank u wel!

Diaken Henk Welling

Contact

Centraal Parochiesecretariaat:

Hatertseweg 111

6533 AD Nijmegen

tel: 024 – 355 3630

e-mail:
parochiecentrum@h3eenheid.nl

Bereikbaar op werkdagen tussen 09.00-12.30 uur.