Featured Image

Vastentijd – JBDB Uitwisselingsgroep & Online ontmoeting Jong Bisdom Den Bosch.

De 40-dagentijd is begonnen en wij nodigen iedereen uit om op één of andere manier stil te staan bij deze bijzondere weg naar Pasen toe. Eén minuut of drie uur op een dag, net wat bij jou past.

Mogelijk helpt het leesplan (zie  Leesplan Vastentijd 2021 Jong Bisdom Den Bosch ) daarbij: voor elke vastendag een stukje uit de Bijbel, soms maar enkele regels. Of lees eens de maandelijkse blog, deze keer van Laura: met 26 creatieve manieren om te vasten.

Vind jij het nou leuk om met andere jongeren verhalen en ervaringen te delen? Dat kan! Er is een JBDB Uitwisselingsgroep via WhatsApp, waarin we elkaar kunnen inspireren en bemoedigen.

En op donderdagavond 11 maart om 20.00 uur (halfvasten) komen we online samen om met elkaar te delen. Wat jij moet doen? Stuur even een berichtje naar de JBDB telefoon (06 28581884) of een mailtje naar jongeren@bisdomdenbosch.nl

Voor de online ontmoeting mag je ook nog op de avond zelf van je laten horen (kan ook via Ingrid of Laura), dan krijg je de link voor online omgeving toegestuurd!

Blog: 26 creatieve manieren om te vasten

Het team van Jong Bisdom Den Bosch schrijft maandelijks een blog.

Juist in deze tijd van afstand, willen we jou nabij blijven met woorden…

“Misschien staat je hoofd nu helemaal niet naar Aswoensdag, de Vastentijd of Pasen. Wees gerust, ook dat mag er zijn!
Take your time en bepaal voor jezelf hoeveel tijd, energie en ruimte je aan God wil geven”, klik hier voor de blog van februari.

JBDB On Tour 3 (& verder)

In de eerste helft van 2021 hebben we onder voorbehoud twee verdiepingsavonden gepland. Zodra de coronamaatregelen het toe laten komen we weer real life bij elkaar!

Geïnteresseerd? Schrijf de data alvast in je agenda!

Donderdag 22 april 2021, Vrijdag 11 juni 2021.

We zullen je tijdig op de hoogte stellen.

Stay tuned!

Rubriek “Met een blik op…”

In deze nieuwe rubriek willen we je aandacht vestigen op waardevolle initiatieven binnen en buiten ons bisdom.
(Heb je input voor deze rubriek, stuur dan een mail naar jongeren@bisdomdenbosch.nl).

Jong Katholiek is dit voorjaar met vier nieuwe online catechesesessies begonnen. Enkele sessies zijn al gestart, maar de laatste sessie over een serieuze kennismaking met het denken van ‘Thomas van Aquino’ is nog toegankelijk.
Net als een 2de sessie over ‘geloof & rede’, die in maart zal starten. Klik hier voor meer informatie en aanmelden.

Voor in jouw agenda…

Dit jaar hebben wij een aangepast jaarprogramma, welke voortdurend veranderd! Een aantal vaste activiteiten zijn weggehaald, omdat ze simpelweg niet te organiseren waren onder de huidige Coronamaatregelen. Dit geeft daarentegen ook ruimte om na te denken over hoe we ons jaarprogramma zouden willen invullen en waar we als Jong Bisdom Den Bosch naartoe willen.. een beetje bezinning voor iedereen dus!
Zie hieronder de site met de nodige informatie inclusief een overzicht van de huidige stand van zaken. Maar blijf vooral op de hoogte van ons via Facebook, de nieuwsbrief of JBDB Whatsappservice (stuur een berichtje naar 0628581884)

Jong Bisdom Den Bosch (René, Laura en Ingrid)

jongeren@bisdomdenbosch.nl

Jong Bisdom Den Bosch telefoonnummer: 06 28581884

www.jbdb.nl

Facebook / Instagram Jong Bisdom Den Bosch

 

Featured Image

Nederlandse bisschoppen roepen met speciale website iedereen op: Vier Pasen!

Pasen valt in 2021 op 4 en 5 april. Omdat de kans heel groot is dat er dan nog steeds beperkende maatregelen gelden in verband met de coronapandemie, roepen de Nederlandse bisschoppen op om thuis Pasen mee te vieren wanneer er geen plek is in de kerk. Ze doen dit op de speciale website www.vierpasen.nl die op Aswoensdag, 17 februari, online is gegaan. De site biedt links en downloads om de Veertigdagentijd én Pasen ook thuis optimaal te beleven en te vieren.

‘Jezus leeft, Hij is waarlijk opgestaan, dat is de boodschap van Pasen. Dit willen we vieren en daar leven we veertig dagen lang naar toe’, zo opent de website www.vierpasen.nl. De website helpt bezoekers om de eigen parochie te vinden en om zo op de parochiewebsite te kunnen checken of er plek is bij een van de vieringen. Als de beschikbare plaatsen al zijn gereserveerd, is het vaak mogelijk om thuis mee te vieren via een livestream. Als ook dat niet kan, is er op zondagochtend een eucharistieviering te zien op NPO2 bij KRO-NCRV.

Op www.vierpasen.nl staan nog meer handige links en downloads. Zo is er een link naar www.vastenactie.nl om in de veertig dagen voorbereidingstijd op Pasen ook iets te kunnen doen voor anderen. In de Veertigdagentijd is het immers gebruikelijk om te vasten, bidden en geven in de voorbereiding op Pasen. Ook is er een link naar liturgieboekjes die helpen om thuis mee te vieren op alle zondagen in de Veertigdagen- en Paastijd. Parochies vinden er bovendien een link naar gratis fotomateriaal over Pasen. Dit kunnen ze gebruiken om extra aandacht te geven aan Pasen op de website en in het parochieblad.

De bisschoppen geven uitleg

In de Goede Week (de week voor Pasen) worden op de website meerdere filmpjes gepubliceerd, waarin de bisschoppen persoonlijk uitleg geven bij belangrijke onderdelen van de Goede Week en Pasen. Verder is op de site ook de boodschap van paus Franciscus voor de Veertigdagentijd te vinden.

Iedereen is van harte uitgenodigd om een bezoek te brengen aan www.vierpasen.nl  en te kijken hoe de website kan helpen om de Veertigdagen- en de Paastijd in 2021 zo bewust mogelijk te beleven. Doe mee, Vier Pasen!

Featured Image

Veertigdagentijd 2021 door pastor Herwi Rikhof  Zoals de Advent vorig jaar getekend was door de coronacrisis, zal de Veertigdagentijd van dit jaar dat ook zijn, hoe verschillend de advent ook is van de Veertigdagentijd.

In de lange traditie van de kerk is de Veertigdagentijd altijd de tijd van boete en vasten geweest. Een periode van boete, van nadenken over beslissingen die we genomen hebben, waardoor we ontrouw geworden zijn aan onze idealen en ons geloof, over dingen die we gezegd hebben waardoor we mensen gekwetst hebben. Een periode ook van vasten, waarin we allerlei zaken die we gewoon zijn te eten en drinken of te doen verminderen of stop zetten. Om die gewoonten te doorbreken en misschien ook om te testen of we het zonder die gewoonten kunnen. De Veertigdagentijd is bij uitstek de tijd om te kijken waar we staan, wat we belangrijk vinden of toch niet zo, waar we zonder kunnen of toch niet. Door de coronacrisis krijgt de Veertigdagentijd dit jaar een extra accent. Door de tweede lockdown en de beperkingen die daar bij horen hebben we in zekere zin al gevast. We hebben ons allerlei gewoonten moeten ontzeggen – van uitgebreid winkelen tot sporten, van ergens binnenvallen voor een kop koffie tot samen ergens eten, van even in de buurt binnen wippen tot mensen bezoeken in zorgcentra en ziekenhuizen, van zingen in een koor tot de diensten in de kerk. En we hebben al gemerkt dat we sommige gewoontes beter kunnen missen dan andere. Juist doordat de coronacrisis onze relaties bemoeilijkt, is aan het licht gekomen dat we relaties nodig hebben. We hebben ontdekt hoe belangrijk anderen zijn, hoe belangrijk relaties met anderen zijn. Nu kunnen relaties verschillend van aard zijn: van toevallige ontmoetingen in de sfeer van ‘mooi weer vandaag’ tot diepgaande en diepgravende banden van vriendschap en liefde waarin je jezelf met al je tekortkomingen en twijfels durft te geven. Die toevallige relaties missen we wel, maar we hebben ontdekt dat we niet echt zonder die andere kunnen. Bij deze ontdekking past de rode draad die door de lezingen van deze Veertigdagentijd loopt: verbond. Het verbond waar de lezingen over gaan, het Verbond tussen God en zijn volk, lijkt niet op onze toevallige relaties, maar wel op die andere, die diepgaande en diepgravende relaties van vriendschap en liefde. Die relaties waarvan we gemerkt hebben dat we ze niet kunnen missen. Wij weten maar al te goed dat onze relaties van vriendschap en liefde kapot kunnen gaan, dat verveling elk gesprek doodslaat, dat teleurstelling de band beschadigt en ontrouw de band verbreekt. Dat speelt ook in het Verbond van God met zijn volk, maar met dit verschil: dat God niet beschadigt of verbreekt. Integendeel: God doet voortdurend pogingen het Verbond te herstellen en te vernieuwen. Op de eerste zondag horen we dat God met Noach een Verbond sluit, een Verbond met alle levende wezens. Op de tweede zondag gaat het om het Verbond met Abraham: vertrouwt Abraham God? Op de derde zondag horen we tien leefregels als het onderdeel van het Verbond dat God sluit met het volk in de woestijn. Op de vierde zondag wordt de latere geschiedenis kort verteld: ballingschap omdat het volk die leefregels vergeten was, het Verbond verbroken had, en terugkeer omdat God zijn volk een nieuwe kans wil geven. Via de profeet Jeremia komt dat thema van vergeten en verbreken van de kant van het volk en doorgaan en vernieuwen van de kant van God op de laatste zondag nog een keer aan de orde, zodat we met dat inzicht in het Verbond van God met ons de Goede Week in kunnen gaan. Namens het Pastoraal team, Herwi Rikhof, pastor

Featured Image

Paus: Veertigdagentijd is tijd om geloof, hoop en liefde te hernieuwen

In zijn boodschap voor de Veertigdagentijd vraagt paus Franciscus om op weg naar Pasen Jezus in herinnering te houden, die “zich heeft vernederd, gehoorzaam werd tot de dood, tot de dood aan een kruis” (Fil. 2, 8). “In deze tijd van bekering hernieuwen wij ons geloof, putten wij het ‘levende water’ van de hoop en ontvangen wij met een open hart de liefde van God, die ons verandert in broeders en zusters in Christus,” zegt de paus.

Hij schrijft in zijn boodschap dat “wij in de Paasnacht onze doopbeloften hernieuwen om dankzij de werking van de Heilige Geest als nieuwe mannen en vrouwen herboren te worden. Maar de tocht van de Veertigdagentijd staat, zoals de gehele pelgrimstocht van het christelijk leven, geheel in het licht van de verrijzenis, die de gevoelens, de houdingen en de keuzes van wie Christus wil volgen, bezielt.”

Vasten, bidden, geven
Paus Franciscus noemt vasten, bidden en geven een voorwaarde bij het laten zien van bekering in de Veertigdagentijd. “De weg van de armoede en onthouding (het vasten), de aandacht en zorgende liefde voor de gewonde mens (de aalmoes) en een dialoog in kinderlijk vertrouwen met de Vader (het gebed) maken het ons mogelijk een oprecht geloof, een levende hoop en een daadwerkelijke liefde voor te leven.”

Geloven, hopen, liefhebben
De paus omschrijft in zijn boodschap voor de Veertigdagentijd ieder moment van het leven als een tijd om te geloven, te hopen en lief te hebben. “Moge de oproep om de Veertigdagentijd te beleven als een tocht van bekering, gebed en samen delen, ons helpen, zowel als gemeenschappen als individuen, het geloof te doen herleven dat komt van de levende Christus, de hoop die door de adem van de Geest wordt bezield, en de liefde waarvan de onuitputtelijke bron het barmhartige hart van de Vader is,” aldus de paus.

Lees hier de boodschap van paus Franciscus voor de Veertigdagentijd 2021.

 

Foto: Ramon Mangold

Featured Image

Hou je van muziek en heb je ‘iets’ met de Wereld Jongeren Dagen in Lissabon in 2023, geniet dan alvast van het lijflied van de deelnemers.

Dit lied  wordt als het ware het lijflied van degenen die naar deze dagen gaan maar ook al diegenen die thuis blijven en zich verbonden weten met hen! Dit heeft ook onze pastoor ervaren bij zijn deelname in 2005 in Keulen maar ook bij andere WJD’s waar hij niet lijfelijk aanwezig was maar zich wel geestelijk verbonden wist met de deelnemers. De ervaring is dat zo’n lied nog jaren blijft doorklinken en verbonden is met ieders persoonlijke ervaringen, dichtbij…

Het lijflied is te beluisteren door de link hieronder aan te klikken.

https://www.rkkerk.nl/lied-voor-de-wereldjongerendagen-2023-bekend-gemaakt-er-staat-iets-te-gebeuren/  

WJD@Home
Op zondag 31 januari 2021 geeft het bisdom Breda de aftrap voor de Wereldjongerendagen. Jongeren uit dit bisdom, maar ook uit andere bisdommen sluiten aan bij een online ontmoeting waar bisschop Liesen een inleiding geeft over het WJD-thema: ‘Sta op. Ik benoem je als getuige van wat je hebt gezien.’ (Handelingen 26, 16). Kapelaan Jochem van Velthoven geeft aansluitend een presentatie.

Featured Image

Actie Kerkbalans: Steun de parochie. Als we graag zien dat toekomstige generaties zich ook welkom weten in de kerk, dan moeten we er nú voor zorgen dat de kerk toekomst heeft, door zelf het geloof voor te leven en door de eigen parochie financieel mee te ondersteunen.

Geef vandaag voor de kerk van morgen

is het thema voor de Actie Kerkbalans 2021. We zouden echter ook kunnen vragen

Geef je om je kerk?

En we denken hierbij niet alleen aan de gebouwen maar met name aan de kerkgemeenschap. Samen kunnen we van betekenis zijn en blijven voor de mensen om ons heen. Zeker in de actuele, moeilijke tijd met corona hebben we elkaar en de kerk nog harder nodig.

Hierbij past de visie voor de komende jaren die het pastorale team samen met het parochiebestuur, vrijwilligers en betrokken parochianen aan het ontwikkelen is. Door corona is dit proces wat vertraagd maar U hoort hier binnenkort meer over. Wij zijn immers samen parochie en worden gevraagd om er samen de schouders onder te (blijven) zetten…

Dit jaar houden we de Actie Kerkbalans ter ondersteuning van onze parochie Heilige Drie-eenheid in de periode van 16 tot 30 januari. De Kerk krijgt géén subsidie. Onderhoud en energie van de gebouwen, de koffie maar ook het (pastorale) personeel en de maatschappelijke projecten kosten veel geld. Daarom is er de Actie Kerkbalans!

Met uw steun en bijdragen kunnen we samen een betrokken en vitale kerkgemeenschap zijn en blijven, waarin het pastorale team aanspreekbaar is en haar energie kan aanwenden voor het welzijn van de parochiegemeenschap. We kunnen hierdoor vanuit ons prachtige geloof en van daaruit er voor elkaar te zijn, een gemeenschap zijn om te vieren, hulp en troost te vinden in de moeilijke momenten in het leven alsook een ‘plek’ om de vreugdevolle gebeurtenissen in ons leven met elkaar te delen. Om hieraan invulling te kunnen blijven geven is uw financiële steun onontbeerlijk! Voor een inzicht in de kosten en het resultaat van onze parochie verwijzen wij u naar het financieel overzicht van 2019 (Uitgaven parochie h3eenheid 2019). Doordat we in 2020 sterk belemmerd zijn door corona is de prognose van het resultaat somber en hopen we op extra aandacht.

Het is jaarlijks een grote opgave om de uitgaven in balans te brengen met de inkomsten. Helaas is dit al enkele jaren niet meer realiseerbaar geweest. Willen we werkelijk de continuïteit waarborgen en de parochie voorzien van een vernieuwde vitaliteit dan dienen we ook echt kritisch te kijken naar hoe we als parochie, in de nabije en verdere toekomst, dienstbaar kunnen blijven aan onze doelstellingen! Ook bij u als parochiaan (!) ligt hier een taak om naar mogelijkheid uw steun te uiten. Wij rekenen op ruimhartige bijdragen…

Geef voor uw parochie; zij is het meer dan waard! Alle gevers en vrijwilligers dank voor uw bijdragen en steun.

Jos Verstegen, penningmeester
Jacques Grubben, pastoor

Aanbevelingsbrief van Mgr. Gerard de Korte, de bisschop wil alle katholieken van het bisdom vragen e komende Kerkbalans 2021 extra te ondersteunen Mgr. G. de Korte roept op om Kerkbalans 2021 extra te ondersteunen

Het algemene bankrekeningnummer van de parochie is:

Heilige Drie-Eenheid:                                                                  NL14 RABO 0105 1026 01

Voor uw bijdrage aan de Kerkbalans staan ook volgende nummers ter beschikking:

Heilige Drie-Eenheid,  locatie Lourdes:                                    NL64 INGB 0000 8449 99

Heilige Drie-Eenheid,  locatie Groenestraat:                            NL53 INGB 0001 0222 22

Heilige Drie-Eenheid,  locatie Hatert:                                        NL75 INGB 0000 9296 76

Heilige Drie-Eenheid,  locatie Hatert:                                        NL28 RABO 0119 4005 37

Heilige Drie-Eenheid,  locatie Malden:                                      NL18 RABO 0131 6014 74

Heilige Drie-Eenheid,  loc Ontmoetingskerk:                           NL37 ABNA 0453 4213 50

Heilige Drie-Eenheid,  loc Ontmoetingskerk:                           NL43 INGB 0001 4137 00

Heilige Drie-Eenheid,  loc H. Landstichting en Berg en Dal: NL94 ABNA 0236 5546 11

 

Featured Image

Paus Franciscus kondigt voor 2021 het Jozefjaar af

Paus Franciscus heeft 2021 uitgeroepen tot het jaar van Sint-Jozef. Hij maakte dit dinsdag 8 december bekend op het Hoogfeest van Maria Onbevlekt Ontvangen. Het was op die dag namelijk precies 150 jaar geleden dat paus Pius IX de heilige Jozef van Nazareth uitriep tot ‘Patroon van de Universele Kerk’.

Het bijzondere Jozefjaar is dinsdag 8 december direct van start gegaan, zo maakte de paus bekend in zijn apostolische brief Patris Corde en het jaar wordt op 8 december 2021 afgesloten. Met dit speciale themajaar wil paus Franciscus de heilige Jozef als beschermer extra benadrukken. Ook zijn rol als voedstervader wordt komend jaar extra belicht. De paus brengt dit in verband met de zorg voor armen en migranten en ook met de rol van Jozef als patroonheilige van de arbeiders.

Ook de Covid-19 pandemie heeft meegespeeld in het besluit van de paus om een speciaal jaar aan Sint-Jozef te wijden. “De pandemie heeft duidelijk gemaakt welke betekenis gewone mensen hebben, al degenen die dagelijks veel geduld tonen en hoop bieden, waardoor ze een gevoel van medeverantwoordelijkheid zaaien,” aldus de paus. Volgens de paus lijken ze daarmee op de heilige Jozef “deze onopvallende man, die dagelijks, discreet en in het verborgene aanwezig is,” aldus paus Franciscus.

De Kerk wil dit jaar de devotie tot de ‘Bruidegom van de Moeder Gods’ extra stimuleren. Gelovigen kunnen in dit Jozefjaar ook een volle aflaat verdienen.

Het bisdom Roermond kent een heiligdom dat gewijd is aan Sint-Jozef: het bedevaartoord Smakt bij Venray.

Lees hier Patris Corde in het Engels.

 

Bericht en afbeelding via www.bisdom-roermond.nl

 

Featured Image

Wel of niet vaccineren tegen Covid-19, wat zegt de katholieke leer?

Nu de ontwikkeling van verschillende vaccins tegen Covid-19 vordert, nemen de vragen rond wel of niet laten vaccineren toe. Deze vragen worden ook gesteld aan de bisschoppenconferentie. Kardinaal Eijk, referent voor medische ethiek namens de conferentie, beantwoordt een aantal van de meest gestelde vragen over dit onderwerp. Belangrijke vraag is of de referent katholieken aanraadt zich te laten vaccineren.

Mag de overheid maatregelen opleggen op het gebied van de gezondheidszorg zoals nu gebeurt in verband met het voorkomen van de verspreiding van Covid-19?

Veel mensen in onze samenleving verzetten zich tegen de door de overheid opgelegde maatregelen met een beroep op hun individuele vrijheid.  Puur gedacht vanuit het individu, waarin men zichzelf centraal stelt en geneigd is anderen als toeschouwer te zien, geldt een overheid die dwingende maatregelen oplegt als een bedreiging. Het algemeen welzijn wordt daarbij gemakkelijk uit het oog verloren.

Als we over het algemeen welzijn spreken binnen de christelijke sociale leer, dan gaat het niet over een algemeen belang van de staat waaraan de individuele leden van de samenleving eventueel opgeofferd kunnen of moeten worden. Het algemeen welzijn heeft uiteindelijk tot doel het persoonlijk welzijn van alle leden van de samenleving. Vanuit haar specifieke verantwoordelijkheid mag en zelfs moet de overheid met het oog op het algemeen welzijn dwingende maatregelen opleggen als dat nodig is om de gezondheid van alle leden van de samenleving te beschermen.

Een werkend vaccin komt steeds dichterbij. Waaraan zou zo’n vaccin moeten voldoen om acceptabel te zijn?

Het coronavirus kan alleen een halt worden toegeroepen door middel van vaccinatie. Het wachten is echter op een vaccin dat het gewenste effect oplevert, namelijk een afdoende afweerreactie tegen het coronavirus teweegbrengt en daardoor de gevaccineerde persoon bescherming biedt tegen infectie met het coronavirus. De mens, geschapen naar Gods beeld en gelijkenis heeft wil en verstand en daardoor een zekere voorzienigheid evenals God, zij het in zeer beperkte mate. Dit schept een verantwoordelijkheid die hij ook waar moet maken. Het is dus ook een ethische opdracht om te zorgen dat er zo snel mogelijk een vaccin beschikbaar komt.

Dit vaccin moet aan een aantal voorwaarden voldoen: het moet uiteraard werkzaam zijn en een infectie van het coronavirus en de verspreiding ervan daadwerkelijk voorkomen. Daarnaast mag het niet tot nauwelijks bijwerkingen hebben, omdat het vaccin in principe bij een heel groot aantal gezonde personen moet worden toegepast. Bij mensen die sowieso al meer risico lopen door het coronavirus ernstig ziek te worden, zou men wellicht meer risico’s mogen nemen. Maar vaccinatie heeft tot doel een groot deel van de bevolking immuun te maken tegen een corona-infectie. Daarom mag het vaccin geen ernstige bijwerkingen hebben.

Zou de overheid mensen mogen dwingen om zich te laten vaccineren?

De overheid kan in principe niet met een beroep op het algemeen welzijn mensen dwingen om zich te laten vaccineren. De reden is dat vaccinatie een ingreep in de integriteit van het lichaam van de menselijke persoon betreft. Hiervoor moet de desbetreffende persoon toestemming geven.  Wat de overheid wel mag en moet doen is de leden van de samenleving zoveel mogelijk over het vaccin en het belang van vaccinatie voorlichten met als doel zoveel mogelijk mensen te stimuleren om zich te laten inenten.

Ook kunnen mensen ertoe worden aangezet zich te laten vaccineren door de vaccinatie gratis te maken. De Wereldgezondheidsorganisatie vraagt een vaccinatiegraad van ruim 95%. Bij sommige infectieziekten lijkt een vaccinatiegraad van 90% ook voldoende. Hiermee wordt al een groepsimmuniteit bereikt, die een goede bescherming tegen besmetting met het coronavirus geeft voor alle leden van de samenleving – ook voor degenen die zich niet hebben laten inenten. Mocht iemand die niet is ingeënt dan een coronabesmetting oplopen, dan kan dat in ieder geval niet leiden tot een epidemie. Om deze reden is het tevens onnodig mensen te dwingen zich te laten inenten.

Er komen veel vragen over de productiewijze van vaccins en het gebruik daarvoor van cellijnen uit geaborteerde foetussen. Klopt dit bezwaar en zo ja hoe hier dan mee om te gaan?

Soms worden inderdaad vraagtekens gezet bij de wijze waarop een vaccin wordt geproduceerd. In een aantal gevallen worden hierbij cellijnen gebruikt die in de jaren ’60 van de vorige eeuw door abortus provocatus verkregen zijn. Is het gebruik van deze cellijnen niet een soort van medewerking aan deze abortus, is dan de vraag.

Volgens de katholieke leer is medewerking aan een op zich verkeerde of kwade handeling in het algemeen verboden. Maar deze medewerking kan in sommige gevallen worden gerechtvaardigd, namelijk als degene die medewerking verleent niet instemt met de kwade handeling als zodanig en de handeling waarmee men medewerking verleent niet nabij is aan, maar los staat van de kwade handeling. Dit is het geval als de onderzoekers de bewuste cellijnen gebruiken, die afkomstig zijn van twee, ruim een halve eeuw geleden geaborteerde menselijke foetussen.

Voor een dergelijke vorm van medewerking aan een kwade handeling is volgens de katholieke leer bovendien een naar verhouding voldoende ernstige reden vereist. De ontwikkeling van een vaccin tegen het coronavirus, dat het leven in praktisch alle delen van de wereld de samenleving ernstig ontwricht, is zo’n reden. (Vgl. een verklaring hierover van de Pauselijke Academie voor het Leven uit 2005: http://www.academyforlife.va/content/pav/en/the-academy/activity-academy/note-vaccini.html).

Raadt u katholieken dus aan om zich te laten vaccineren tegen Covid-19 zodra dit mogelijk is?

Ja, in het belang van het algemeen welzijn, waarbij de menselijk persoon centraal staat, raad ik vaccinatie aan. Mensen zijn dan niet alleen zelf beschermd tegen het virus, maar ook hun naasten worden beschermd en in die zin is vaccineren ook een daad van naastenliefde. Het bezwaar dat er kan zijn tegen het gebruik van bepaalde cellijnen die volgens een kwade handeling zijn verkregen, is daarbij afgewogen tegen de ernstige reden die er is om Covid-19 – en de ontwrichtende gevolgen daarvan voor de wereldwijde samenleving – een halt toe te roepen.

Featured Image

OPNIEUW UITGESTELD: Lezing Winterwerk

VANWEGE DE RECENTE OPLEVING VAN HET CORONAVIRUS EN DE BIJBEHORENDE MAATREGELEN IS DEZE ACTIVITEIT VAN 20 OKTOBER VERVALLEN! 

De commissie Winterwerk organiseert jaarlijks een aantal interessante avonden met een spreker en met de mogelijkheid tot verdieping van diverse thema’s, zoals religie, kunst, spiritualiteit en actualiteit. De commissie is samengesteld uit mensen van de parochie Heilige drie-eenheid, locatie Malden en uit mensen van de Protestantse Gemeente Heumen.

Godsbeelden in theologie en kunst
In de Bijbel wordt God met heel veel verschillende beelden aangeduid. God is een rots, vuurkolom, zachte bries, landeigenaar. Of vader, verlosser, Heer. Wat betekent dat? Zijn zulke godsbeelden een hulp of een belemmering in het geloof? Kunnen we zonder? Hebben godsbeelden hun zeggingskracht verloren? Wat is nu en in het verleden de protestantse of rooms-katholieke opvatting?
Nico Schreurs en Derk Blom belichten de theologische aspecten. Trix en Koos Willemse tonen illustraties uit hun rijke collectie afbeeldingen van (middeleeuwse) kunst. Reeds vele jaren achtereen levert de combinatie van theologie en middeleeuwse kunst een boeiende avond op.

Locatie: H. Antonius Abt-kerk te Malden
In de kerk in Malden is zoveel ruimte dat gemakkelijk de anderhalve meter afstand aangehouden kan worden.

Featured Image

Vanaf 2 juli Inloopmiddagen ‘Samen ruimte maken voor rouw’ in de Ontmoetingskerk

Samen ruimte maken voor rouw

Als een dierbare is overleden, is het belangrijk om goed afscheid te nemen, om door te kunnen gaan met leven. We hebben beelden, aanraking en gesprekken nodig. Nu we leven met de beperkingen van corona gaat dit vaak niet.

Het is pijnlijk om je naasten niet nabij te kunnen zijn op de manier die je zou willen. Dat geeft een gevoel van machteloosheid en soms radeloosheid. Je kunt niet samen rouwen zoals je dat nodig hebt, alle normale ritmes en contacten zijn verstoord.

In de Ontmoetingskerk maken we daarom ruimte voor rouw. Hiervoor starten we deze zomer met een inloopmiddag, waarin ruimte is om ervaringen rondom rouw te delen, andere ervaringsverhalen te horen en de troost van samenkomen en delen te voelen. Voor ieder die in de afgelopen maanden, of langer geleden, een dierbare heeft verloren aan de dood.

Inloopmiddagen ‘Samen ruimte maken voor rouw’

Om de andere week op donderdag. De bijeenkomsten duren van 13.30 uur – 15.00 uur in Zaal M.

Data: 2 juli, 16 juli, 30 juli, 13 augustus, 27 augustus, 10 september, 24 september.

De middagen worden begeleid door een van de pastores en door andere deskundigen.

Aanmelden vooraf is niet nodig. In verband met coronamaatregelen hebben we wel beperkt plaats. Bij binnenkomst noteren we enkele  contactgegevens ten behoeve van mogelijk  GGD-contactonderzoek.

 

nadere informatie trees.versteegen@ontmoetingskerk.net

Contact

Centraal Parochiesecretariaat:

Hatertseweg 111

6533 AD Nijmegen

tel: 024 – 355 3630

e-mail:
parochiecentrum@h3eenheid.nl

Bereikbaar op werkdagen tussen 09.00-12.30 uur.