Featured Image

EXTRA BELANGRIJKE MEDEDELING

EXTRA BELANGRIJKE MEDEDELING

Naar aanleiding van de recente persconferentie van het demissionaire kabinet hebben de bisschoppen het navolgende besloten.

Alle vieringen in de avonduren in welke vorm dan ook en alle andere kerkelijke bijeenkomsten na 17.00 uur zijn helaas tot en met kerstmis niet langer toegestaan.

Laten wij onze hoop op God richten, die de Heer is van alle leven.

Dit betekent voor de parochie Heilige Drie-eenheid dat:

 • De heilige Mis op zaterdagavond in de Kruispuntkerk vervroegd wordt van 17.00 naar 16.00 uur;
 • De heilige Mis op zaterdagavond in de kerk van Sint Antonius Abt Malden vervroegd wordt van 19.00 naar 16.00 uur;
 • De heilige Mis op zaterdagavond in de Cenakelkerk (Taborkapel) vervroegd wordt van 17.00 naar 16.00 uur;
 • De heilige Mis op zaterdagavond in de Ontmoetingskerk vervroegd wordt van 18.30 naar 16.00 uur;
 • Alle kerkelijke bijeenkomsten die op doordeweekse dagen en in het weekend om uiterlijk 17.00 uur beëindigd te zijn;
 • Voor Kerstmis en de Kersttijd komt er in de loop van de volgende week een aparte mededeling.

Namens het pastoraal team

pastoor Jacques Grubben

1 december 2021

Featured Image

Maatregelen om rekening mee te houden voor en tijdens de Vieringen i.v.m. de Corona-pandemie

Een kort overzicht van de maatregelen die door de regering, de bisschoppen en de parochie zijn genomen. ingaande 25 november 2021

 • Blijf thuis bij klachten, verkoudheid en of ziekte.
 • U hoeft zich vooraf niet meer aan te melden voor de viering, u dient wel vóór de dienst een presentielijst in te vullen.
 • Desinfecteer uw handen bij binnenkomst.
 • Draag een mondkapje bij binnenkomst, en bij het verplaatsen in de kerk.
 • Houd 1,5 meter afstand, ook bij het ter Communie gaan.
 • Ga zitten op een niet-geblokkeerde plaats.
 • De maatregelen bepalen het maximum het aantal kerkgangers en koorleden.
 • De verplichte afstand van 1,5 meter geldt ook voor koren en bepaalt het maximum aantal zangers/zangeressen voor zowel de diensten als de repetities. Gebruik bij QR-code controle de juiste Corona Check Scanner.
 • Er mag niet meegezongen worden door de kerkgangers.
 • De Heilige Communie wordt met een pincet of plastic handschoen) uitgereikt en alleen op de hand. Het hoestscherm blijft staan.
 • Tijdens de viering en tussen vieringen moet er voldoende geventileerd worden in het kerkgebouw.
 • Na de viering is er geen gelegenheid tot koffiedrinken.

Namens het pastoraal team, pastoor Jacques Grubben

De digitale uitzendingen vanuit de Heilig Landstichting en de Ontmoetingskerk zullen doorgaan.

Featured Image

MGK zoekt zangers

Het MGK, Maldens Gemengd Koor zoekt ZANGERS. Met name sopranen en tenoren zijn van harte welkom!
Ben jij dé zanger die wij zoeken of kent u in uw familie- of kennissenkring mensen die in het Maldens Gemengd Koor willen meezingen, laat het dan weten!
Meld je aan voor of na een viering, vul het formulier hier in, bel naar de pastorie (024-358 04 76), of stuur een e-mail locatiemalden@h3eenheid.nl.
Of kom eens langs om eens mee te zingen én om de gezellige muzikale sfeer te proeven.
U en jij bent van harte welkom!
Tot gauw!

Kijk in het onderdeel “U wilt graag … “, “Iets doen” op deze website of klik hier

Featured Image

Gezocht: zangers voor MGK

Het MGK, Maldens Gemengd Koor zoekt ZANGERS. Met name sopranen en tenoren zijn van harte welkom!
Ben jij dé zanger die wij zoeken of kent u in uw familie- of kennissenkring mensen die in het Maldens Gemengd Koor willen meezingen, laat het dan weten!
Meld je aan voor of na een viering, vul het formulier hieronder in, bel naar de pastorie (024-358 04 76), of stuur een e-mail locatiemalden@h3eenheid.nl.
Of kom eens langs om eens mee te zingen én om de gezellige muzikale sfeer te proeven.
U en jij bent van harte welkom!
Tot gauw!

Featured Image

Lezingavond Oecumenisch Winterwerk 14/12/2021 in MALDEN!

De commissie Winterwerk heeft voor het komend seizoen een interessant lezingenprogramma samengesteld.

De commissie bestaat uit mensen van de parochie Heilige Drie-eenheid, locatie H. Antonius Abtkerk in Malden en mensen van de protestantse gemeente Heumen. De lezing-avonden worden gehouden in de H. Antonius Abtkerk van in Malden, gelegen aan Kerkplein 4A Malden of in De Terp, Heumen. Aanvang 20.00 uur.

De data van de lezingavonden zijn:
> dinsdag 19 oktober 2021, 20.00 uur, locatie Malden,  “Alles anders, alles hetzelfde”, lezing van: Hermen en Johanneke Kroesbergen
> woensdag 10 november 2021, 20.00 uur, locatie:  De Terp, Heumen
“De (moeizame) integratie van moslimmigranten; nadenken over mogelijke oorzaken”, lezing van dr. M.J.M. de Koning
> dinsdag 14 december 2021, 20.00 uur:
“Paul de Kruif, bacteriënjager en activist voor een betere gezondheidszorg in de VS”
Lezing door: Jan Peter Verhave
Locatie: H. Antonius Abtkerk Malden, Kerkplein 4A

> woensdag 19 januari 2022, 20.00 uur: “Godsbeelden in de theologie en in de (middeleeuwse) kunst”, Nico Schreurs en Hermen Kroesbergen bespreken de theologische aspecten en Trix en Koos Willemse tonen hun rijke collectie afbeeldingen.
> dinsdag 22 februari 2022, 20.00 uur: “Religie zonder angst en geweld: Hoofdlijnen van Eugen Drewermanns theologie van de menselijkheid”, lezing van dr. Peter Nissen
> woensdag 20 april 2022, 20.00 uur: “De rijkdom van het ritueel”, lezing van Ekkehard Muth.

AANMELDEN VOOR DE LEZINGEN PER E-MAIL: oecumenisch.winterwerk@gmail.com

Meer informatie over de lezingencyclus van de commissie Winterwerk vindt u op deze locatiepagina, zie de folder (download Lezingenprogramma commissie Winterwerk 2021-22) en de website pknheumen.nl.

Contact

Centraal Parochiesecretariaat:

Hatertseweg 111

6533 AD Nijmegen

tel: 024 – 355 3630

e-mail:
parochiecentrum@h3eenheid.nl

Bereikbaar op werkdagen tussen 09.00-12.30 uur.