Featured Image

EXTRA BELANGRIJKE MEDEDELING

EXTRA BELANGRIJKE MEDEDELING

Naar aanleiding van de recente persconferentie van het demissionaire kabinet hebben de bisschoppen het navolgende besloten.

Alle vieringen in de avonduren in welke vorm dan ook en alle andere kerkelijke bijeenkomsten na 17.00 uur zijn helaas tot en met kerstmis niet langer toegestaan.

Laten wij onze hoop op God richten, die de Heer is van alle leven.

Dit betekent voor de parochie Heilige Drie-eenheid dat:

 • De heilige Mis op zaterdagavond in de Kruispuntkerk vervroegd wordt van 17.00 naar 16.00 uur;
 • De heilige Mis op zaterdagavond in de kerk van Sint Antonius Abt Malden vervroegd wordt van 19.00 naar 16.00 uur;
 • De heilige Mis op zaterdagavond in de Cenakelkerk (Taborkapel) vervroegd wordt van 17.00 naar 16.00 uur;
 • De heilige Mis op zaterdagavond in de Ontmoetingskerk vervroegd wordt van 18.30 naar 16.00 uur;
 • Alle kerkelijke bijeenkomsten die op doordeweekse dagen en in het weekend om uiterlijk 17.00 uur beëindigd te zijn;
 • Voor Kerstmis en de Kersttijd komt er in de loop van de volgende week een aparte mededeling.

Namens het pastoraal team

pastoor Jacques Grubben

1 december 2021

Featured Image

Maatregelen om rekening mee te houden voor en tijdens de Vieringen i.v.m. de Corona-pandemie

Een kort overzicht van de maatregelen die door de regering, de bisschoppen en de parochie zijn genomen. ingaande 25 november 2021

 • Blijf thuis bij klachten, verkoudheid en of ziekte.
 • U hoeft zich vooraf niet meer aan te melden voor de viering, u dient wel vóór de dienst een presentielijst in te vullen.
 • Desinfecteer uw handen bij binnenkomst.
 • Draag een mondkapje bij binnenkomst, en bij het verplaatsen in de kerk.
 • Houd 1,5 meter afstand, ook bij het ter Communie gaan.
 • Ga zitten op een niet-geblokkeerde plaats.
 • De maatregelen bepalen het maximum het aantal kerkgangers en koorleden.
 • De verplichte afstand van 1,5 meter geldt ook voor koren en bepaalt het maximum aantal zangers/zangeressen voor zowel de diensten als de repetities. Gebruik bij QR-code controle de juiste Corona Check Scanner.
 • Er mag niet meegezongen worden door de kerkgangers.
 • De Heilige Communie wordt met een pincet of plastic handschoen) uitgereikt en alleen op de hand. Het hoestscherm blijft staan.
 • Tijdens de viering en tussen vieringen moet er voldoende geventileerd worden in het kerkgebouw.
 • Na de viering is er geen gelegenheid tot koffiedrinken.

Namens het pastoraal team, pastoor Jacques Grubben

De digitale uitzendingen vanuit de Heilig Landstichting en de Ontmoetingskerk zullen doorgaan.

Contact

Centraal Parochiesecretariaat:

Hatertseweg 111

6533 AD Nijmegen

tel: 024 – 355 3630

e-mail:
parochiecentrum@h3eenheid.nl

Bereikbaar op werkdagen tussen 09.00-12.30 uur.