Cenakelkerk

Welkom op de pagina van de Cenakelkerk! We willen u graag uitnodigen voor één van onze vieringen.

Reguliere vieringen
In verband met maatregelen en richtlijnen van Kerk en Overheid m.b.t. de bestrijding van het coronavirus zijn er tot en met Pinksteren geen openbare vieringen in de kerk.

Op zondagmorgen om 10.00 uur is er wel een besloten eucharistieviering die live wordt uitgezonden via You Tube. Op zondag- en woensdagmorgen is de kerk open van 11.00 tot 12.00 uur voor een moment van stilte en gebed.

Adres
Pastoor Rabouplein 1
6564 BP Heilig Landstichting

Telefoon: 024 -322 2165  Voor dringende gevallen 06 -1089 6107

E-mail: locatielandstichting@h3eenheid.nl

Bereikbaar op werkdagen van 9.30 – 12.30 uur.

Bankrekeningnummer: NL94 ABNA 0236 5546 11 t.n.v. Heilige Drie-Eenheid, Verrijzenis te Heilig Landstichting

Activiteiten

Werkgroepen en koren

Historische gegevens