Groenestraatkerk

Welkom op de pagina van H. Antonius en St.Annakerk (Groenestraatkerk)! We willen u graag uitnodigen voor één van onze vieringen.

Reguliere vieringen:
In verband met maatregelen en richtlijnen van Kerk en Overheid m.b.t. de bestrijding van het coronavirus zijn er tot en met Pinksteren geen openbare vieringen in de kerk.

De Mariakapel is dagelijks van 9:00 uur tot 17:00 uur geopend om te bidden en een kaarsje op te steken.

Adres
Groenestraat 229
6531 HH Nijmegen

Telefoon: 024 – 355 0451  Voor dringende gevallen 06 -1272 3921

E-mail: locatiegroenestraat@h3eenheid.nl

Bereikbaar op ma. t/m woe en vrij. van 09:00 tot 12:30 uur.

Bankrekeningnummer voor Kerkbalans: NL53 INGB 0001 0222 22
Bankrekeningnummer voor algemene betalingen: NL82 INGB 0008 9554 27

Activiteiten

Werkgroepen en koren

Historische gegevens

KORTE BESCHRIJVING VAN DE GESCHIEDENIS

In 1909 is men begonnen met de bouw van de kerk. Toen men daarmee begon lag er alleen de Groenestraat. De Dobbelmannweg was er nog niet. Die kwam pas 2 jaar later.

Het Willemskwartier en de Hazenkamp werden pas enkele tientallen jaren later aangelegd. De Groenestraatskerk lag in 1910 dus heel prominent tussen akkers en weilanden.

Maar waarom moest er midden in een welhaast leeg landschap een kerk gebouwd worden?

De pastoor van Antonius Abt in Hatert had daar in een brief aan de bisschop de volgende redenen voor:

  • De te verwachten stadsuitbreiding van Nijmegen,
  • de parochiekerk in Hatert was eigenlijk al te klein en
  • de parochianen te St.Anna wonen op meer dan een uur gaans van hun kerk waardoor zij, maar ook de pastoor, soms moeilijk hun kerkelijke plichten konden vervullen.

De bisschop van ‘s-Hertogenbosch (Mgr. v.d.Ven) ging akkoord met deze argumenten en hij benoemde Nicolaas van Erp uit Tilburg tot bouwpastoor.

Op 24 mei 1909 werd de eerste steen gelegd, op 10 juli 1910 werd de kerk door pastoor van Erp ingezegend en op 8 augustus 1910 vond de plechtige consecratie plaats door Mgr. v.d.Ven.

Tegelijk met de kerk werd ook de pastorie en catechismuslokalen (later het parochiezaaltje genoemd) gebouwd.

 

De architect van de kerk is A.Magry. Dat was een aangetrouwde neef van de rijke en vrome effectenmakelaar Grewen uit Rotterdam. De vrouw van de heer Grewen stierf jong en daarom wilde hij ter nagedachtenis aan haar een ziekenhuis bouwen, maar door onenigheid ging dat niet door. Toen hoorde hij dat er veel geld nodig was voor de bouw van nieuwe kerken. Hij stuurde zijn aangetrouwde neef  A. Magry, die dus architect was naar ‘s-Hertogenbosch met als resultaat dat de heer Grewen naast andere kerken ook de Groenestraatskerk zou financieren. Hij schonk toen f 175.750,00 met als enige voorwaarde dat de kerk de Heilige Antonius van Padua als schutspatroon zou krijgen. Dat naast de H. Antonius van Padua ook St.Anna patrones van de kerk werd, is te danken aan de naam van de buurtschap waar de kerk gebouwd werd. Vroeger moet er een kapelletje gestaan hebben dat aan St.Anna gewijd was.

Sindsdien heet de kerk dus officieel H.Antonius en St.Anna. Maar iedereen kent de kerk eigenlijk als de Groenestraatskerk.

 

De architect A.Magry bouwde ook het klooster en de eerste school aan de Dobbelmannweg. Zijn zoon, J.Magry, nam na de dood van zijn vader het architectenbureau over en bouwde in 1916 het Johanna de Lestonnac pensionaat (nu ateliers voor kunstenaars).