Kruispuntkerk

Welkom op de pagina van Kruispuntkerk! We willen u graag uitnodigen voor één van onze vieringen.

Reguliere vieringen:
In verband met richtlijnen van Kerk en Overheid m.b.t. de bestrijding van het coronavirus heeft ook onze parochie bepaalde maatregelen in acht te nemen.
Vanaf 1 juli zijn er in enkele kerklocaties weer publieks toegankelijke h. Missen en Woord- en Communie vieringen. Voor de weekendvieringen is er een verplichting zich vooraf aan te melden.

U kunt dat doen door hier of op de Home-page te klikken op de ronde bol RESERVEREN WEEKEND VIERINGEN. U komt dan op het overzicht Vieringen . U kunt dan (door naar beneden te scrollen) zoeken op datum, uur en kerklocatie Leest, ter preventie van besmetting met het corona virus, vooral de informatie die u aantreft.

Voor het bijwonen van de doordeweekse vieringen is aanmelding niet nodig.

Adres
Van Hogendorpstraat 126
6535 VC Nijmegen

Telefoon: 024 – 351 0855  Voor dringende gevallen 06 -1272 3921
E-mail: locatiehatert@h3eenheid.nl

Bereikbaar op ma, di en vrij. van 10:00 tot 12:00 uur.

Bankrekeningnummer voor Kerkbalans: NL28 RABO 0119 4005 37  t.n.v. Heilige Drie-eenheid, Hatert te Nijmegen.

Bankrekeningnummer voor alle overige betalingen: (misintenties, facturen): NL55 RABO 0119 4012 15 t.n.v. Heilige Drie-eenheid, Hatert te Nijmegen

Activiteiten

Werkgroepen en koren

Historische gegevens