Kruispuntkerk

Welkom op de pagina van Kruispuntkerk! We willen u graag uitnodigen voor één van onze vieringen.

Reguliere vieringen:
In verband met maatregelen en richtlijnen van Kerk en Overheid m.b.t. de bestrijding van het coronavirus zijn er tot en met Pinksteren geen openbare vieringen in de kerk.

Adres
Van Hogendorpstraat 126
6535 VC Nijmegen

Telefoon: 024 – 351 0855  Voor dringende gevallen 06 -1272 3921

E-mail: locatiehatert@h3eenheid.nl

Bereikbaar op ma, di en vrij. van 10:00 tot 12:00 uur.

Bankrekeningnummer voor Kerkbalans: NL28 RABO 0119 4005 37  t.n.v. Heilige Drie-eenheid, Hatert te Nijmegen.

Bankrekeningnummer voor alle overige betalingen: (misintenties, facturen): NL55 RABO 0119 4012 15 t.n.v. Heilige Drie-eenheid, Hatert te Nijmegen

Activiteiten

Werkgroepen en koren

Historische gegevens