Lourdeskerk

Welkom op de pagina van Onze Lieve Vrouw van Lourdeskerk! Heeft u belangstelling voor koormuziek (Gregoriaans, Nederlands, Engels enz.), kijk en luister dan eens naar JOKOLO (Jongeren Koor Lourdeskerk), klik hier

BELANGRIJK BERICHT VOOR ALLE PAROCHIANEN

  • Met ingang van het weekend 20 en 21 maart zullen de heilige Missen (doordeweeks en in het weekend) weer hervat worden in de parochie.

Verdere informatie klik hier

De reden voor het weer kunnen openstellen is tweeledig. Enerzijds het voortschrijdende inzicht dat de in december goed gekozen strategie niet langer noodzakelijk is. En anderzijds dat de door het kabinet gekozen versoepelingen voldoende ruimte bieden voor een openstelling. Positief is ook dat op de locaties Heilig Landstichting en de Ontmoetingskerk de digitale uitzendingen zullen blijven doorgaan! Echter de gekozen solidariteit met de samenleving en het voorkomen van een corona-brandhaard in onze kerken blijft van groot belang.

Daarom geldt conform de regels van de Nederlandse bisschoppenconferentie, voor alle vieringen:

  • Een maximum van 30 personen per viering;
  • Vooraf opgeven via de website of telefonisch bij het parochiecentrum;
  • Verplichte registratie én controle bij binnenkomst na het desinfecteren van de handen, het deelnemen aan de collecte en het meenemen van het misboekje;
  • Bij binnenkomst en het naar buiten gaan is het verplicht een mondkapje te dragen;
  • De 1,5 meter afstand houden blijft van kracht;
  • De Heilige Communie wordt alleen met een pincet of handschoen en alleen op de hand uitgereikt;
  • Er mag niet meegezongen worden tijdens de viering;
  • De zang wordt verzorgd door een groep van maximaal 4 cantors (excl. dirigent en organist);
  • Er is vooralsnog helaas na géén enkele viering gelegenheid tot het drinken van een kopje koffie of thee.

Voor de Goede week en Pasen gelden afwijkende afspraken. U kunt zich vooraf maar voor één van de vieringen in onze parochie opgeven in de Goede Week inclusief de Paaswake en Pasen. Dit om zoveel mogelijk mensen een kans te geven in deze bijzondere periode naar de kerk te kunnen komen. Het verplichte opgeven voor de betreffende vieringen is mogelijk vanaf woensdag voor de Goede week dat is 24 maart.

Adres
Hatertseweg 113
6533 AD Nijmegen

Telefoon: 024 – 355 3630 voor dringende gevallen 06 -1272 3921
Email: parochiecentrum@h3eenheid.nl

Bereikbaar op werkdagen van 9.00 – 12.30 uur

Bankrekeningnummer voor Kerkbalans: NL64 INGB 0000 8449 99
Bankrekeningnummer voor algemene betalingen: NL82 INGB 0008 955427

Nieuws

Activiteiten

Werkgroepen en koren

JOKOLO: Zing mee in het leukste koor van Nijmegen

Jongeren Koor Lourdeskerk – https://www.jokolo.nl/

Historische gegevens