Lourdeskerk

Welkom op de pagina van Onze Lieve Vrouw van Lourdeskerk! Kom eens kijken, kom eens meevieren.

Heeft u belangstelling voor koormuziek (Gregoriaans, Nederlands, Engels enz.), kom, kijk en luister dan eens naar JOKOLO (Jongeren Koor Lourdeskerk), klik hier

Informatie i.v.m. corona preventie 

Een kort overzicht van de maatregelen die door de regering, de bisschoppen en de parochie zijn genomen, m.b.t. de corona preventie.

 • Blijf thuis bij klachten, verkoudheid en of ziekte.
 • U dient zich vooraf aan te melden voor de viering via deze website of via het parochiesecretariaat.
 • Draag een mondkapje bij binnenkomst, en bij het verplaatsen in de kerk.
 • Houd 1,5 meter afstand, ook bij het ter Communie gaan.
 • Ga zitten op een niet-geblokkeerde plaats.
 • De maatregelen bepalen het maximum, het aantal kerkgangers en koorleden.
 • De verplichte afstand van 1,5 meter geldt ook voor koren en bepaalt het maximum aantal zangers/zangeressen voor zowel de diensten als de repetities.
 • Er mag niet meegezongen worden door de kerkgangers.
 • De Heilige Communie wordt met een pincet of plastic handschoen) uitgereikt en alleen op de hand. Het hoestscherm blijft staan.
 • Tijdens de viering en tussen vieringen moet er voldoende geventileerd worden in het kerkgebouw.
 • Na de viering is er geen gelegenheid tot koffiedrinken.

Namens het pastoraal team, pastoor Jacques Grubben

De digitale uitzendingen vanuit de Heilig Landstichting en de Ontmoetingskerk zullen doorgaan.

Adres
Hatertseweg 113
6533 AD Nijmegen

Telefoon: 024 – 355 3630 voor dringende gevallen 06 -1272 3921
Email: parochiecentrum@h3eenheid.nl

Bereikbaar op werkdagen van 9.00 – 12.30 uur

Bankrekeningnummer voor Kerkbalans: NL64 INGB 0000 8449 99
Bankrekeningnummer voor algemene betalingen: NL82 INGB 0008 955427

Activiteiten

Werkgroepen en koren

JOKOLO: Zing mee in het leukste koor van Nijmegen

Jongeren Koor Lourdeskerk – https://www.jokolo.nl/

Historische gegevens