Lourdeskerk

Welkom op de pagina van Onze Lieve Vrouw van Lourdeskerk! Kom eens kijken, kom eens meevieren.

Heeft u belangstelling voor koormuziek (Gregoriaans, Nederlands, Engels enz.), kom, kijk en luister dan eens naar JOKOLO (Jongeren Koor Lourdeskerk), klik hier

Informatie i.v.m. corona preventie 

Met ingang van vrijdag 25 februari 2022 vervallen voor de Rooms-Katholieke Kerk in Nederland de verplichting om anderhalve meter afstand te houden en het mondkapjesadvies bij verplaatsingen door de kerk. De maatregelen voor het uitreiken van de communie worden versoepeld.

Communie
Met ingang van 25 februari vervallen de beperkende regels voor het uitreiken van de communie met uitzondering van de regel dat de priester vooraf zijn handen goed reinigt. Ook het ontvangen van de heilige communie op de tong is weer mogelijk.

Het gebruik van wijwater is weer toegestaan. Samen koffiedrinken na de viering is weer mogelijk.

Gehandhaafd blijven daarom de regels ter vermijding van handcontact: gelovigen geven elkaar niet de hand bij de vredeswens en collecteren gebeurt op een andere manier dan het doorgeven van de collecteschaal van hand tot hand.

De adviezen die de verspreiding van het virus aantoonbaar beperken blijven van kracht. Zoals hygiëneregels als: handen wassen, hoesten en niezen in de elleboog, geen handen schudden, goed ventileren, niet komen met verkoudheidsklachten enzovoort.

Houd rekening met elkaar, ook met diegenen die afstand willen houden en/of een mondkapje dragen, bijvoorbeeld in verband met een kwetsbare gezondheid.

Namens Pastoraal Team, Jacques Grubben, pastoor

 

De digitale uitzendingen vanuit de Heilig Landstichting en de Ontmoetingskerk zullen doorgaan.

Adres
Hatertseweg 113
6533 AD Nijmegen

Telefoon: 024 – 355 3630 voor dringende gevallen 06 -1272 3921
Email: parochiecentrum@h3eenheid.nl

Bereikbaar op werkdagen van 9.00 – 12.30 uur

Bankrekeningnummer voor Kerkbalans: NL64 INGB 0000 8449 99
Bankrekeningnummer voor algemene betalingen: NL82 INGB 0008 955427

Nieuws

Activiteiten

Werkgroepen en koren

JOKOLO: Zing mee in het leukste koor van Nijmegen

Jongeren Koor Lourdeskerk – https://www.jokolo.nl/

Historische gegevens