Lourdeskerk

Welkom op de pagina van Onze Lieve Vrouw van Lourdeskerk! We willen u graag uitnodigen voor één van onze vieringen.

Reguliere vieringen
In verband met maatregelen en richtlijnen van Kerk en Overheid m.b.t. de bestrijding van het coronavirus zijn er tot en met Pinksteren geen openbare vieringen in de kerk.

Adres
Hatertseweg 113
6533 AD Nijmegen

Telefoon: 024 – 355 3630 voor dringende gevallen 06 -1272 3921

Email: parochiecentrum@h3eenheid.nl

Bereikbaar op werkdagen van 9.00 – 12.30 uur

Bankrekeningnummer voor Kerkbalans: NL64 INGB 0000 8449 99

Bankrekeningnummer voor algemene betalingen: NL82 INGB 0008 955427

Activiteiten

Werkgroepen en koren

Historische gegevens