O.L.V. van het Heilig Hart

Welkom op de pagina van Onze Lieve Vrouw van het Heilig Hartkerk!

BELANGRIJK BERICHT VOOR ALLE PAROCHIANEN

  • Met ingang van het weekend 20 en 21 maart zullen de heilige Missen (doordeweeks en in het weekend) weer hervat worden in de parochie.

Verdere informatie klik hier

De reden voor het weer kunnen openstellen is tweeledig. Enerzijds het voortschrijdende inzicht dat de in december goed gekozen strategie niet langer noodzakelijk is. En anderzijds dat de door het kabinet gekozen versoepelingen voldoende ruimte bieden voor een openstelling. Positief is ook dat op de locaties Heilig Landstichting en de Ontmoetingskerk de digitale uitzendingen zullen blijven doorgaan! Echter de gekozen solidariteit met de samenleving en het voorkomen van een corona-brandhaard in onze kerken blijft van groot belang.

Daarom geldt conform de regels van de Nederlandse bisschoppenconferentie, voor alle vieringen:

  • Een maximum van 30 personen per viering;
  • Vooraf opgeven via de website of telefonisch bij het parochiecentrum;
  • Verplichte registratie én controle bij binnenkomst na het desinfecteren van de handen, het deelnemen aan de collecte en het meenemen van het misboekje;
  • Bij binnenkomst en het naar buiten gaan is het verplicht een mondkapje te dragen;
  • De 1,5 meter afstand houden blijft van kracht;
  • De Heilige Communie wordt alleen met een pincet of handschoen en alleen op de hand uitgereikt;
  • Er mag niet meegezongen worden tijdens de viering;
  • De zang wordt verzorgd door een groep van maximaal 4 cantors (excl. dirigent en organist);
  • Er is vooralsnog helaas na géén enkele viering gelegenheid tot het drinken van een kopje koffie of thee.

Voor de Goede week en Pasen gelden afwijkende afspraken. U kunt zich vooraf maar voor één van de vieringen in onze parochie opgeven in de Goede Week inclusief de Paaswake en Pasen. Dit om zoveel mogelijk mensen een kans te geven in deze bijzondere periode naar de kerk te kunnen komen. Het verplichte opgeven voor de betreffende vieringen is mogelijk vanaf woensdag voor de Goede week dat is 24 maart.

Adres
Oude Kleefsebaan 123a
6572  AK Berg en Dal

Telefoon: 024 -322 2165  Voor dringende gevallen 06 -1089 6107
E-mail: locatielandstichting@h3eenheid.nl

Bereikbaar op werkdagen van 9.30 – 12.30 uur.

Bankrekeningnummer: NL94 ABNA 0236 5546 11 t.n.v. Heilige Drie-Eenheid, Verrijzenis te Heilig Landstichting

Bent u geïnteresseerd in de geschiedenis van de geloofsgemeenschap scroll dan naar Historische gegevens.

Nieuws

Activiteiten

Werkgroepen en koren

Historische gegevens

50 Jaar geschiedenis van, met en door de geloofsgemeenschap van de Onze Lieve Vrouw van het Heilig Hartkerk Berg en Dal 2017.  

De opdracht aan architect Jan Strik uit Boxtel was in 1967 een kerkgebouw te ontwerpen voor ongeveer zeshonderd personen, dat de sfeer heeft van menselijke ontmoeting, met een pastorie en enkele ruimten waarin diverse activiteiten van de gemeenschap kunnen plaatsvinden’.

Zo begint het verhaal van 50 jaar Onze Lieve Vrouw van het Heilig Hartkerk. Vijftig jaar waarin het ONTMOETEN centraal stond en nog steeds staat.

Niets moet, alles kan, je moet het alleen wel zelf willen en doen. Het elkaar bemoedigen, het samen vieren en samen iets van het leven willen maken, het elkaar ondersteunen stond in die vijftig jaar centraal in de geloofsgemeenschap.

De ‘spiritualiteit van het hart’ was  en is een uitnodiging te leven vanuit Gods liefde voor mensen, zoals Jezus ons heeft voorgeleefd en met Maria als ons voorbeeld.

Dit is een uitnodiging mee te leven met mensen, solidair te zijn met hen in hun verlangen naar leven en anderen mee te trekken in het spoor van het heilige, in de naam van de vader, de zoon en de Heilige Geest.

Bent u geïnteresseerd geraakt in het wel en wee van de geloofsgemeenschap?, klik op onderstaande pdf link.

Jubileum boekje 2017, 50 jaar Geschiedenis parochie O.L.V. van het Heilig Hart Berg en Dal