O.L.V. van het Heilig Hart

Welkom op de pagina van Onze Lieve Vrouw van het Heilig Hartkerk! We willen u graag uitnodigen voor één van onze vieringen.

Reguliere vieringen
In verband met richtlijnen van Kerk en Overheid m.b.t. de bestrijding van het coronavirus heeft ook onze parochie bepaalde maatregelen in acht te nemen.
Vanaf 1 juli zijn er in enkele kerklocaties weer publieks toegankelijke h. Missen. Voor de weekendvieringen is er een verplichting zich vooraf aan te melden.

U kunt dat doen door hier of op de Home-page te klikken op de ronde bol RESERVEREN WEEKEND VIERINGEN. U komt dan op het overzicht Vieringen . U kunt dan (door naar beneden te scrollen) zoeken op datum, uur en kerklocatie Leest, ter preventie van besmetting met het corona virus, vooral de informatie die u aantreft.

In onze kerk is er weer een voor publiek toegankelijke h. Mis op de donderdagmorgen om 09.30 uur. Voor het bijwonen van de doordeweekse vieringen is aanmelding niet nodig.

Adres
Oude Kleefsebaan 123a
6572  AK Berg en Dal

Telefoon: 024 -322 2165  Voor dringende gevallen 06 -1089 6107
E-mail: locatielandstichting@h3eenheid.nl

Bereikbaar op werkdagen van 9.30 – 12.30 uur.

Bankrekeningnummer: NL94 ABNA 0236 5546 11 t.n.v. Heilige Drie-Eenheid, Verrijzenis te Heilig Landstichting

Bent u geïnteresseerd in de geschiedenis van de geloofsgemeenschap scroll dan naar Historische gegevens.

Nieuws

Activiteiten

Werkgroepen en koren

Historische gegevens

50 Jaar geschiedenis van, met en door de geloofsgemeenschap van de Onze Lieve Vrouw van het Heilig Hartkerk Berg en Dal 2017.  

De opdracht aan architect Jan Strik uit Boxtel was in 1967 een kerkgebouw te ontwerpen voor ongeveer zeshonderd personen, dat de sfeer heeft van menselijke ontmoeting, met een pastorie en enkele ruimten waarin diverse activiteiten van de gemeenschap kunnen plaatsvinden’.

Zo begint het verhaal van 50 jaar Onze Lieve Vrouw van het Heilig Hartkerk. Vijftig jaar waarin het ONTMOETEN centraal stond en nog steeds staat.

Niets moet, alles kan, je moet het alleen wel zelf willen en doen. Het elkaar bemoedigen, het samen vieren en samen iets van het leven willen maken, het elkaar ondersteunen stond in die vijftig jaar centraal in de geloofsgemeenschap.

De ‘spiritualiteit van het hart’ was  en is een uitnodiging te leven vanuit Gods liefde voor mensen, zoals Jezus ons heeft voorgeleefd en met Maria als ons voorbeeld.

Dit is een uitnodiging mee te leven met mensen, solidair te zijn met hen in hun verlangen naar leven en anderen mee te trekken in het spoor van het heilige, in de naam van de vader, de zoon en de Heilige Geest.

Bent u geïnteresseerd geraakt in het wel en wee van de geloofsgemeenschap?, klik op onderstaande pdf link.

Jubileum boekje 2017, 50 jaar Geschiedenis parochie O.L.V. van het Heilig Hart Berg en Dal