O.L.V. van het Heilig Hart

Welkom op de pagina van Onze Lieve Vrouw van het Heilig Hartkerk!

Informatie i.v.m. corona preventie 

Een kort overzicht van de maatregelen die door de regering, de bisschoppen en de parochie zijn genomen. ingaande 25 november 2021

 • Blijf thuis bij klachten, verkoudheid en of ziekte.
 • U hoeft zich vooraf niet meer aan te melden voor de viering, u dient wel vóór de dienst een presentielijst in te vullen.
 • Desinfecteer uw handen bij binnenkomst.
 • Draag een mondkapje bij binnenkomst, en bij het verplaatsen in de kerk.
 • Houd 1,5 meter afstand, ook bij het ter Communie gaan.
 • Ga zitten op een niet-geblokkeerde plaats.
 • De maatregelen bepalen het maximum, het aantal kerkgangers en koorleden.
 • De verplichte afstand van 1,5 meter geldt ook voor koren en bepaalt het maximum aantal zangers/zangeressen voor zowel de diensten als de repetities.
 • Gebruik bij QR-code controle de juiste Corona Check Scanner.
 • Er mag niet meegezongen worden door de kerkgangers.
 • De Heilige Communie wordt met een pincet of plastic handschoen) uitgereikt en alleen op de hand. Het hoestscherm blijft staan.
 • Tijdens de viering en tussen vieringen moet er voldoende geventileerd worden in het kerkgebouw.
 • Na de viering is er geen gelegenheid tot koffiedrinken.

Namens het pastoraal team, pastoor Jacques Grubben

De digitale uitzendingen vanuit de Heilig Landstichting en de Ontmoetingskerk zullen doorgaan.

Adres
Oude Kleefsebaan 123a
6572  AK Berg en Dal

Telefoon: 024 -322 2165  Voor dringende gevallen 06 -1089 6107
E-mail: locatielandstichting@h3eenheid.nl

Bereikbaar op werkdagen van 9.30 – 12.30 uur.

Bankrekeningnummer: NL94 ABNA 0236 5546 11 t.n.v. Heilige Drie-Eenheid, Verrijzenis te Heilig Landstichting

Bent u geïnteresseerd in de geschiedenis van de geloofsgemeenschap scroll dan naar Historische gegevens.

Activiteiten

Werkgroepen en koren

Historische gegevens

50 Jaar geschiedenis van, met en door de geloofsgemeenschap van de Onze Lieve Vrouw van het Heilig Hartkerk Berg en Dal 2017.  

De opdracht aan architect Jan Strik uit Boxtel was in 1967 een kerkgebouw te ontwerpen voor ongeveer zeshonderd personen, dat de sfeer heeft van menselijke ontmoeting, met een pastorie en enkele ruimten waarin diverse activiteiten van de gemeenschap kunnen plaatsvinden’.

Zo begint het verhaal van 50 jaar Onze Lieve Vrouw van het Heilig Hartkerk. Vijftig jaar waarin het ONTMOETEN centraal stond en nog steeds staat.

Niets moet, alles kan, je moet het alleen wel zelf willen en doen. Het elkaar bemoedigen, het samen vieren en samen iets van het leven willen maken, het elkaar ondersteunen stond in die vijftig jaar centraal in de geloofsgemeenschap.

De ‘spiritualiteit van het hart’ was  en is een uitnodiging te leven vanuit Gods liefde voor mensen, zoals Jezus ons heeft voorgeleefd en met Maria als ons voorbeeld.

Dit is een uitnodiging mee te leven met mensen, solidair te zijn met hen in hun verlangen naar leven en anderen mee te trekken in het spoor van het heilige, in de naam van de vader, de zoon en de Heilige Geest.

Bent u geïnteresseerd geraakt in het wel en wee van de geloofsgemeenschap?, klik op onderstaande pdf link.

Jubileum boekje 2017, 50 jaar Geschiedenis parochie O.L.V. van het Heilig Hart Berg en Dal