Ontmoetingskerk

Beelduitzending

Welkom op de pagina van Ontmoetingskerk!

We nodigen u graag uit voor één van onze vieringen,  ook bent u altijd van harte welkom om via You Tube met ons mee te vieren.

Elke zaterdagavond is er om 18.30 uur een RK-viering en elke zondag is er om 10.30 uur, afwisselend, een RK-viering of een Protestantse dienst, deze kunnen worden bezocht maar worden ook online uitgezonden.

Informatie i.v.m. corona preventie 

Een kort overzicht van de maatregelen die door de regering, de bisschoppen en de parochie zijn genomen, m.b.t. de corona preventie.

 • Blijf thuis bij klachten, verkoudheid en of ziekte.
 • U dient zich vooraf aan te melden voor de viering via deze website of telefonisch via de kerklocatie- of parochiesecretariaat.
 • Draag een mondkapje bij binnenkomst, en bij het verplaatsen in de kerk.
 • Houd 1,5 meter afstand, ook bij het ter Communie gaan.
 • Ga zitten op een niet-geblokkeerde plaats.
 • De maatregelen bepalen het maximum, het aantal kerkgangers en koorleden.
 • De verplichte afstand van 1,5 meter geldt ook voor koren en bepaalt het maximum aantal zangers/zangeressen voor zowel de diensten als de repetities.
 • Er mag niet meegezongen worden door de kerkgangers.
 • De Heilige Communie wordt met een pincet of plastic handschoen) uitgereikt en alleen op de hand. Het hoestscherm blijft staan.
 • Tijdens de viering en tussen vieringen moet er voldoende geventileerd worden in het kerkgebouw.
 • Na de viering is er geen gelegenheid tot koffiedrinken.

Namens het pastoraal team, pastoor Jacques Grubben

Online gaan al onze vieringen ook door!
Dus hartelijk welkom bij onze You Tube uitzendingen op zaterdagavond om 18.30 uur (RK) en zondagochtend om 10.30 uur (afwisselend RK en Prot.)

Check ook de website van de Ontmoetingskerk.

ONZE KERK – Ontmoetingskerk   Beelduitzending.

Algemene informatie:
Heilige Drie-eenheid – “Samen kerk zijn onder de torens” (parochie-heiligedrie-eenheid.nl)

Adres
Meijhorst 70-33
6537 EP Nijmegen

Telefoon: 024 – 344 1446
Email: secretariaat@ontmoetingskerk.net

Bereikbaar op dinsdag t/m vrijdag van 9:00 tot 12:00 uur.

Bankrekeningnummer:
NL43 INGB 0001 4137 00
Check de website voor actuele en uitgebreide informatie.

Activiteiten

Werkgroepen en koren

Historische gegevens