Sacramentskerk

De Sacramentskerk staat in de wijk Brakkenstein en heeft de status van Rectoraatskerk. Verantwoordelijk voor de pastorale zorg  is de rector. Deze kerk wordt door de geloofsgemeenschap van onze parochie in de wijk  gebruikt als ‘hun’ parochiekerk. We willen u graag uitnodigen voor één van de vieringen. Voor specifieke informatie m.b.t. heilige Missen verwijzen we u naar de (klik op) website van de Sacramentskerk Brakkenstein. Hieronder ter informatie alvast de richtlijnen i.v.m. het voorkomen van besmetting met het coronavirus.

Adres
Heijendaalseweg 300
6525 SM Nijmegen

 

In verband met voorkoming van besmetting met het coronavirus zijn de volgende richtlijnen opgesteld door de Stuurgroep Sacramenstkerk.

Alle maatregelen inzake de anderhalve meter regel hygïene
– handen reinigen bij binnenkomst van de kerk
– hoesten en niezen in de elleboog
– gebruik van papieren zakdoekjes

en gezondheid
– bij verkoudheidsklachten en/of verhoging thuis blijven
dienen door alle betrokkenen strikt nageleefd te worden.
Degenen die deelnemen aan de vieringen doen dat op eigen risico.

Regels die in acht moeten worden genomen:

Aanmelden vooraf aan de zondagsviering van 10 uur van maandag t/m vrijdag tussen 09:00 uur – 12:00 uur bij de receptie van het klooster 024-3558029 onder vermelding van naam en telefoonnummer.

Bij binnenkomst handen reinigen en de kerk onder begeleiding binnengaan via de tuinzaal, daar wordt met u een plaats uitgezocht. Echtparen kunnen naast elkaar plaatsnemen. (stoelen zijn gemarkeerd). Garderobe en toiletbezoek zijn niet mogelijk.

Na afloop wordt u onder begeleiding weer de kerk uitgeleid via de tuinzaal, daar staat een collectemandje waar u uw gave eventueel in kunt deponeren. Een kaarsje opsteken na de viering in de Mariakapel is mogelijk, maar via een brandende kaars het waxinelichtje aansteken (geen lucifers of aansteker gebruiken).

Bij vragen kunt u terecht bij:
– Wim Groos 06-26602464
– Ankie Jansen 06-50283635

Nieuws

Activiteiten

Werkgroepen en koren

Historische gegevens