Het reserveringssysteem voor de kerkgangers

Vanaf 1 juli 2020 vinden er in parochie Heilige Drie-eenheid weer vieringen in de weekenden plaats. De regels van de overheid om het coronavirus te bestrijden blijven leidend. Daarnaast hebben de gezamenlijke bisschoppen van Nederland een aantal aanvullende regels uitgevaardigd. Om aan alle regels te kunnen voldoen, is het voor de kerkgangers in het vervolg nodig om te reserveren, voordat zij naar de kerk gaan. Het totaal aantal zitplaatsen wordt bepaald door de grootte van de kerk. Mensen moeten immers minimaal 1,5 meter uit elkaar zitten.

Het is niet mogelijk om langer dan 10 dagen van tevoren te reserveren. Reserveren doet u bij voorkeur via de website van de parochie. Als u dat niet kunt, bestaat er ook de mogelijkheid om telefonisch te reserveren. Dat doet u via het secretariaat van de locatie waar u kerkt (denk aan de openingstijden van het secretariaat!)

Tijdens het reserveren wordt u gevraagd naar uw gezondheid en een paar persoonlijke gegevens als naam, adres en met hoeveel mensen u komt. De gegevens zijn nodig als er iemand later COVID-19 blijkt te hebben, want dan moeten mensen die in de buurt geweest zijn gewaarschuwd kunnen worden. Tenslotte wordt naar uw toestemming gevraagd om uw gegevens een paar weken te mogen bewaren. De AVG-regelgeving verlangt van ons dat we naar die toestemming vragen.

Na aanmelding via het internet ontvangt u een bevestiging die u op uw mobieltje kunt zetten, of u kunt de bevestiging uitprinten en meenemen als u naar de kerk gaat. Voor het geval dat u telefonisch gereserveerd heeft, krijgt u geen schriftelijke bevestiging, maar krijgt degene die de mensen in de kerk naar hun plaats leidt de informatie.

Vóór u naar de kerk gaat vraagt u zich af of u geen symptomen van COVID-19 heeft. Blijf bij klachten thuis.

Neem voldoende tijd om naar de kerk te gaan, want als u eenmaal de kerk binnenkomt, heeft u wat meer tijd nodig dan anders. In verband met de looproute is er maar één ingang open.

Bij binnenkomst wacht u op iemand die u naar uw plaats begeleidt. U pakt een boekje en desinfecteert uw handen met de vloeistof die daarvoor klaarstaat. Degene die u naar uw plaats begeleidt, wijst u een plaats aan. Het is dus meestal niet mogelijk om op ‘uw vaste plaats’ te gaan zitten. De zitplaatsen zijn zodanig ingedeeld dat alle kerkgangers op 1,5 meter van elkaar zitten.

Nadat u uw handen gedesinfecteerd heeft, is het de bedoeling dat u uw lichaam (vooral uw gezicht) zo min mogelijk aanraakt.

Als u een kruisteken maakt, raak dan daarbij niet uw lichaam aan.

Om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, is het niet toegestaan om te zingen in de kerk.

We blijven afstand houden, dus worden er bij de vredeswens geen handen geschud.

Geef elkaar bij het te communie gaan de ruimte om de gewenste afstand in acht te houden.

Er is maar één plaats waar u een kaarsje kunt opsteken.

Bij de uitgang staan de mandjes klaar, zodat u ook mee kunt doen aan de collecte.

Het parochiebestuur en het pastorale team beseffen zeer dat deze instructies omvangrijk en gedetailleerd zijn en dat de naleving daarvan veel van parochianen en vrijwilligers zal vergen. We zullen allemaal moeten leren leven met dit ‘nieuwe normaal’.

Uiteraard zullen we de gang van zaken bij de weekeindvieringen in de komende weken evalueren (wat gaat goed? wat kan nog beter?), maar we rekenen en vertrouwen op ieders  loyale medewerking. Mocht u toch vragen hebben dan horen we die graag van u, onze gastvrouwen/heren staan u graag ter zijde.

Jacques Grubben, pastoor

 

 

Meer nieuws

Kardinaal Eijk over aangekondigde regeling euthanasie bij kinderen: ‘Maak de cirkel niet rond’

De Minister voor Gezondheidszorg, Hugo de Jonge, heeft op 13 […]

Overweging Weekend 17 -18 oktober, Cenakelkerk

  Overweging Weekend 17 -18 oktober 2020        […]

Preek voor de 28ste zondag, 11 oktober Cenakelkerk

Preek voor de 28ste zondag door het jaar 2020    […]

Bisschoppen spreken woord van bemoediging met het oog op tweede coronagolf – bekijk ook de video

Het aantal coronabesmettingen is begin oktober schrikbarend opgelopen. Dat heeft […]

Ontwikkelingen pastorietuin Malden, update oktober 2020

Persbericht 2 Verkorte Haalbaarheidsstudie herbestemming en nevenbestemming Antonius Abtkerk Malden

Preek voor 27ste zondag, 4 oktober

Preek voor 27ste zondag door het jaar, 4 oktober 2020  […]

Malden wijziging woensdagvieringen

Doordeweekse eucharistievieringen op woensdag: iedere woensdag om 9.00 uur in […]

Preek voor de 26e zondag door het jaar 2020

Preek voor de 26ste zondag door het jaar 2020    […]

Raad van Kerken participeert in pleidooi voor mensenrechten: ook voor vluchtelingen uit Moria

Donderdag 24 september is in Trouw, de Volkskrant en het […]

Secretariaat Antonius Abtkerk Malden

De openingstijden van het secretariaat van de parochielocatie in Malden […]

Nieuwe versie van het protocol ‘Kerkelijk leven op anderhalve meter’ van 10 juli 2020

In deze vakantietijd hebben de bisschoppen een aantal regels m..b.t. […]

TELEFONISCH CONTACT TIJDENS BEMOEDIGINGSMOMENTEN 024 – 345 34 71

Tijdens de Bemoedingsmomenten in de Ontmoetingskerk, maandag tot en met […]

Vieringen ONLINE in de Ontmoetingskerk

Iedere zaterdagavond en zondagochtend worden de vieringen van de parochie […]

Gebed en een kaarsje branden  in tijden van het Corona-virus

In verband met versoepeling van de maatregelen van de Nederlandse […]