In de afgelopen dagen heeft het pastoraal team het positieve besluit genomen om met ingang van het weekend 20 en 21 maart de heilige Missen (doordeweeks en in het weekend) weer te hervatten in de parochie. Heel hartelijk dank voor uw geduld en begrip!

BELANGRIJK BERICHT VOOR ALLE PAROCHIANEN

 In de afgelopen dagen heeft het pastoraal team het positieve besluit genomen om met ingang van het weekend 20 en 21 maart de heilige Missen (doordeweeks en in het weekend) weer te hervatten in de parochie. Heel hartelijk dank voor uw geduld en begrip!

De reden voor het weer kunnen openstellen is tweeledig. Enerzijds het voortschrijdende inzicht dat de in december goed gekozen strategie niet langer noodzakelijk is. En anderzijds dat de door het kabinet gekozen versoepelingen voldoende ruimte bieden voor een openstelling. Positief is ook dat op de locaties Heilig Landstichting en de Ontmoetingskerk de digitale uitzendingen zullen blijven doorgaan! Echter de gekozen solidariteit met de samenleving en het voorkomen van een corona-brandhaard in onze kerken blijft van groot belang.

Daarom geldt conform de regels van de Nederlandse bisschoppenconferentie, voor alle vieringen:

  • Een maximum van 30 personen per viering;
  • Vooraf opgeven via de website of telefonisch bij het parochiecentrum;
  • Verplichte registratie én controle bij binnenkomst na het desinfecteren van de handen, het deelnemen aan de collecte en het meenemen van het misboekje;
  • Bij binnenkomst en het naar buiten gaan is het verplicht een mondkapje te dragen;
  • De Heilige Communie wordt alleen met een pincet of handschoen en alleen op de hand uitgereikt;
  • Er mag niet meegezongen worden tijdens de viering;
  • De zang wordt verzorgd door een groep van maximaal 4 cantors (excl. dirigent en organist);
  • Er is vooralsnog helaas na géén enkele viering gelegenheid tot het drinken van een kopje koffie of thee.

Voor de Goede week en Pasen gelden afwijkende afspraken. U kunt zich vooraf maar voor één van de vieringen in onze parochie opgeven in de Goede Week inclusief de Paaswake en Pasen. Dit om zoveel mogelijk mensen een kans te geven in deze bijzondere periode naar de kerk te kunnen komen. Het verplichte opgeven voor de betreffende vieringen is mogelijk vanaf woensdag voor de Goede week dat is 24 maart.

Jacques Grubben
Pastoor
12 maart 2021

Meer nieuws

Webinar op 23 april over Antonius als bezieler van het religieuze leven in Oost en West

Zondag 2 mei is de jaarlijkse Zondag voor de Oosterse […]

Overweging, 11 april, 2e zondag van Pasen 2021 B door pastoor Jacques Grubben

Bij het horen van de lezingen gaan mijn gedachten terug […]

Roepingenzondag 25 april 2021: ‘Wees niet bang, kom dichterbij’

Op zondag 25 april viert de R.-K. Kerk de 58e Wereldgebedsdag […]

Vieringen Cenakelkerk in de Paastijd

Zaterdag 10 april 17.00 uur Beloken Pasen Eucharistieviering met zang […]

Preek voor Paasmorgen 2021 Cenakelkerk

Preek voor Paasmorgen 2021              […]