JE KOMT ALS GEROEPEN – bijdrage April 2021 van Mgr. J.W.M. Liesen, bisschop van Breda

In 1964 heeft Paus Paulus VI de vierde Zondag na Pasen, uitgeroepen tot de gebedsdag voor de geestelijke roepingen, zowel voor priesters, diakens en voor het religieuze leven.     Wat wil ik met mijn leven?’ en ‘Wat wil God van mij?, zijn de vragen die bij ieder van ons weleens zijn opgekomen. ‘Wat is de bedoeling van mijn leven en welke rol speelt Jezus Christus hierin?Roeping is de uitnodiging van een vriend, die het beste aan ons wil geven. De naam van die vriend is Jezus, aldus Paus Franciscus. Om het gebed om roeping te ondersteunen hebben bisschoppen en vijf oversten van klooster- orden en congregaties voor iedere maand een gebed geschreven. Bidt u mee? Pastoor Jacques Grubben pr.   

April

Barmhartige Vader, Gij hebt mij geschapen
naar uw beeld en gelijkenis
en het verlangen naar U ligt diep in mijn hart.
Ik weet dat ik beperkt en zwak ben,
maar ik verlang naar leven dat onbegrensd is.
Soms heb ik me afzijdig en op de vlakte gehouden,
en toch gaat uw hart altijd naar mij uit
en nodigt Gij mij uit in de diepte te gaan.

 

Uw roepstem is vaak niet spectaculair als een storm,
een aardbeving of een groot vuur,
waarmee ik bij anderen voor de dag kan komen,
maar als een zachte bries.
Soms denk ik: dat is niet eerlijk,
waarom horen anderen niet wat ik hoor?
Maar ik weet dat Gij kijkt naar het hart,
en niet zoals mensen elkaar zien.

 
In het leven van uw Zoon Jezus geeft Gij mij hoop en moed
en in zijn dood en verrijzenis weet ik me geroepen
te delen in uw goddelijk leven.
Geef mij liefde om met meer vertrouwen
de weg te gaan met uw Zoon,
maak mij meer gevoelig voor uw Geest.
Amen.

Mgr. J.W.M. Liesen Bisschop van Breda

Meer nieuws

Webinar op 23 april over Antonius als bezieler van het religieuze leven in Oost en West

Zondag 2 mei is de jaarlijkse Zondag voor de Oosterse […]

Overweging, 11 april, 2e zondag van Pasen 2021 B door pastoor Jacques Grubben

Bij het horen van de lezingen gaan mijn gedachten terug […]

Roepingenzondag 25 april 2021: ‘Wees niet bang, kom dichterbij’

Op zondag 25 april viert de R.-K. Kerk de 58e Wereldgebedsdag […]

Vieringen Cenakelkerk in de Paastijd

Zaterdag 10 april 17.00 uur Beloken Pasen Eucharistieviering met zang […]

Preek voor Paasmorgen 2021 Cenakelkerk

Preek voor Paasmorgen 2021              […]