JE KOMT ALS GEROEPEN – bijdrage augustus 2020 van Zr. Ancilla Martens. Overste Franciscanessen van Etten – Etten-Leur

In 1964 heeft Paus Paulus VI de vierde Zondag na Pasen, de zondag waarin de Goede Herder centraal staat in het Evangelie, uitgeroepen tot de gebedsdag voor de geestelijke roepingen, zowel voor priesters, diakens en voor het religieuze leven. Sindsdien geven de Pausen jaarlijks een speciale boodschap om aspecten van de roeping tot het priesterschap of het religieuze leven uit te leggen en onder de aandacht te brengen.

Wat wil ik met mijn leven?’ en ‘Wat wil God van mij?, zijn de vragen die bij ieder van ons weleens zijn opgekomen. ‘Wat is de bedoeling van mijn leven en welke rol speelt Jezus Christus hierin?Roeping is de uitnodiging van een vriend, die het beste aan ons wil geven. De naam van die vriend is Jezus, aldus Paus Franciscus. Om het gebed om roeping te ondersteunen hebben bisschoppen en vijf oversten van klooster- orden en congregaties voor iedere maand een gebed geschreven. Vandaar dat we, vanaf  mei 2020 elke maand een nieuw gebed opnemen op onze parochiewebsite. Bidt u mee? Deze maand de bijdrage voor de maand augustus.

pastoor Jacques Grubben pr.   

Augustus 2020 – In de stilte

In de stilte die mij aanraakt

hoor ik uw stem

ik open mij

en luister

voel uw kracht

als Grond van mijn bestaan

gedragen

ik durf op te staan

te gaan

naar waar uw stem mij brengt

bij mensen

verloren in de chaos

van het leven

en wees bij hen

vanuit uw kracht

Ik-zal-er-zijn.

en zij staan op

en gaan uw weg

ik bid

geef anderen

met mij

eenzelfde kracht

er te zijn

voor de ander

verloren in de chaos

van het leven

opdat uw rijk van liefde

groeit in ons

en om ons heen

een wereld van

Liefde, Adem, Licht

Meer nieuws

Secretariaat Antonius Abt kerk Malden gaat weer open!

Vanaf dinsdag 4 augustus 2020 is het locatie-secretariaat van de […]

Overweging 18e zondag 2020 A van 2 augustus door pastoor Jacques Grubben

Als ik aan een goed doel denk, dan denk ik […]

Vader, leg in mijn hart de eenvoud, de vroomheid, de liefde en de blijheid van Maria

Augustus is de maand van het gebed tot de Hemelse […]

Wegens vakantie VERVALLEN de maandag-vieringen van 4 tot en met 31 augustus 2020

Wegens vakantie vervallen op al onze kerklocaties de vieringen op […]

Overweging 17e zondag van het jaar 2020 A door pastor Trees Versteegen.

Beste mensen, Als ik het evangelie over de schat hoor, […]

Preek voor de 16e zondag, 19 juli Cenakelkerk

Preek voor de 16de zondag door het jaar 2020    […]

Nieuwe versie van het protocol ‘Kerkelijk leven op anderhalve meter’ van 10 juli 2020

In deze vakantietijd hebben de bisschoppen een aantal regels m..b.t. […]

Update weekendvieringen en aanmelding Cenakelkerk

Vanaf het weekend 4/5 juli zijn er in het weekend […]

HET FEEST VAN DE ZOETE MOEDER EN ZOMER 2020 Twaalfde Woord ter bemoediging van Mgr. Gerard de Korte.

In Nederland nadert het einde van het werkseizoen 2019-2020. De […]

Het reserveringssysteem voor de kerkgangers

Vanaf 1 juli 2020 vinden er in parochie Heilige Drie-eenheid […]

Bericht voor alle parochianen. Geopende deuren – Goed nieuws, zij het in nog bescheiden mate!

De bisschoppen hebben, rekening houdend met de door de Overheid […]

MALDEN: Doordeweekse mis op woensdag 9.00 uur

Iedere woensdagmorgen om 9.00 uur is er een eucharistieviering in […]

TELEFONISCH CONTACT TIJDENS BEMOEDIGINGSMOMENTEN 024 – 345 34 71

Tijdens de Bemoedingsmomenten in de Ontmoetingskerk, maandag tot en met […]

Vieringen ONLINE in de Ontmoetingskerk

Iedere zaterdagavond en zondagochtend worden de vieringen van de parochie […]

Gebed en een kaarsje branden  in tijden van het Corona-virus

In verband met versoepeling van de maatregelen van de Nederlandse […]