JE KOMT ALS GEROEPEN – bijdrage Januari 2021 van Zuster Mary Amata Mueller OP, Sint Rosa van Lima Klooster, Dominicanessen van Sint Cecilia – Sittard.

In 1964 heeft Paus Paulus VI de vierde Zondag na Pasen, uitgeroepen tot de gebedsdag voor de geestelijke roepingen, zowel voor priesters, diakens en voor het religieuze leven.     Wat wil ik met mijn leven?’ en ‘Wat wil God van mij?, zijn de vragen die bij ieder van ons weleens zijn opgekomen. ‘Wat is de bedoeling van mijn leven en welke rol speelt Jezus Christus hierin?Roeping is de uitnodiging van een vriend, die het beste aan ons wil geven. De naam van die vriend is Jezus, aldus Paus Franciscus. Om het gebed om roeping te ondersteunen hebben bisschoppen en vijf oversten van klooster- orden en congregaties voor iedere maand een gebed geschreven. Bidt u mee? Pastoor Jacques Grubben pr.   

Januari 2021

“Ik ben een zending op deze aarde; daarom ben ik hier.” *
*Paus Franciscus, Evangelii Gaudium 273

Heer,
U hebt mij geschapen,
uniek en eenmalig.
U houdt van mij en U kent mij,
zelfs beter dan ik mezelf ken.
U vertrouwt mij een bijzondere taak toe
die enkel ik in deze wereld kan vervullen.

De heilige Augustinus bad:
“Heer Jezus, laat mij mezelf kennen, laat mij U kennen…
Laat mij alles wat mij overkomt, aanvaarden als van U…
en steeds verlangen U te volgen.”

Heer, ik bied U ditzelfde gebed aan
met het geloof, het vertrouwen en de liefde van mijn hart.
Ik weet dat ik zwak ben,
en steeds weer word verleid andere wegen te gaan,
maar ik vertrouw op uw Kracht
en op uw eindeloze barmhartige Liefde.

Amen.

Zuster Mary Amata Mueller OP
Sint Rosa van Lima Klooster, Dominicanessen van Sint Cecilia – Sittard (vertaling: Zuster Myriam Decock F.S.O.)

Afbeelding: Philippe de Champaigne, H. Augustinus

Meer nieuws

Preek voor de 3de zondag door het jaar 2021 Cenakelkerk

Preek voor de 3de zondag door het jaar 2021    […]

Het 6e bemoedigingsbericht van onze bisschop heeft als thema: DE BIJBEL ALS BRON VAN HOOP.

Broeders en zusters, Afgelopen zondag vierden wij de Zondag van […]

Overweging van 24 januari, 3e zondag, door het jaar 2021 B door pastoor Jacques Grubben.

Vandaag wordt de Bidweek voor de Eenheid onder de christenen […]

Overweging 2e zondag door het jaar 2021 Cenakelkerk

  17 januari 2021 2e zondag door het jaar    […]