JE KOMT ALS GEROEPEN – bijdrage juli 2020 van Mgr. J.H.J. van den Hende Bisschop van Rotterdam

In 1964 heeft Paus Paulus VI de vierde Zondag na Pasen, de zondag waarin de Goede Herder centraal staat in het Evangelie, uitgeroepen tot de gebedsdag voor de geestelijke roepingen, zowel voor priesters, diakens en voor het religieuze leven. Sindsdien geven de Pausen jaarlijks een speciale boodschap om aspecten van de roeping tot het priesterschap of het religieuze leven uit te leggen en onder de aandacht te brengen.

Wat wil ik met mijn leven?’ en ‘Wat wil God van mij?, zijn de vragen die bij ieder van ons weleens zijn opgekomen. Want roeping gaat allereerst over de persoonlijke levensvragen, het maken van keuzes en het vinden van een antwoord op vragen als:‘Wat is de bedoeling van mijn leven en welke rol speelt Jezus Christus hierin?Roeping is de uitnodiging van een vriend, die het beste aan ons wil geven. De naam van die vriend is Jezus, aldus Paus Franciscus. Om het gebed om roeping te ondersteunen heeft het Interdiocesaan Roepingen Overleg ook dit jaar een bijzonder gebedenboekje uitgebracht. Daarin hebben bisschoppen en vijf oversten van klooster- orden en congregaties voor iedere maand een gebed geschreven. Vandaar dat we, vanaf  mei 2020, de komende maanden elke maand een nieuw gebed zullen opnemen op onze parochiewebsite dat ons hierin de weg zal wijzen. Bidt u mee? Deze maand de bijdrage voor de maand Juli van Mgr. van den Hende bisschop van Rotterdam.

pastoor Jacques Grubben pr.             

Juli

Heer Jezus, wij danken U voor uw aanwezigheid in ons leven,
voor het Evangelie dat U aan uw Kerk heeft toevertrouwd
en het geloof dat U in ons hart hebt gelegd.

Wij danken U voor het getuigenis van de heilige Martelaren van Gorcum die ons in
het geloof zijn voorgegaan. Op hun voorspraak vragen wij:

dat wij kracht en moed putten uit de heilige Eucharistie, het sacrament van uw
liefdevolle aanwezigheid;

dat wij nooit tevergeefs uw genade ontvangen en geheel ons leven de band met uw
Kerk bewaren;

help ons om trouw te blijven aan uw Evangelie, en bij te dragen aan het werk van uw
Kerk op aarde.

Geef dat ook in onze tijd uw roepstem wordt gehoord, en dat in ons midden mensen zich
beschikbaar stellen voor het dienstwerk van priester of diaken, voor het leven als
gehuwde of als religieus.

Martelaren van Gorcum, bidt voor ons.

Mgr. J.H.J. van den Hende Bisschop van Rotterdam

Meer nieuws

Overweging 15e zondag 2020 A van 12 juli door pastor Trees Versteegen

Als je een spade diep in de grond steekt, of […]

Update weekendvieringen en aanmelding Cenakelkerk

Vanaf het weekend 4/5 juli zijn er in het weekend […]

Preek voor de 14de zondag, 5 juli Cenakelkerk

Preek voor de 14de zondag door het jaar 2020    […]

Overweging 14e zondag 2020 A van 5 juli door pastoor Jacques Grubben.

Er is veel gebeurd in de afgelopen maanden. Het was […]

HET FEEST VAN DE ZOETE MOEDER EN ZOMER 2020 Twaalfde Woord ter bemoediging van Mgr. Gerard de Korte.

In Nederland nadert het einde van het werkseizoen 2019-2020. De […]

Het reserveringssysteem voor de kerkgangers

Vanaf 1 juli 2020 vinden er in parochie Heilige Drie-eenheid […]

Bericht voor alle parochianen. Geopende deuren – Goed nieuws, zij het in nog bescheiden mate!

De bisschoppen hebben, rekening houdend met de door de Overheid […]

MALDEN: Doordeweekse mis op woensdag 9.00 uur

Iedere woensdagmorgen om 9.00 uur is er een eucharistieviering in […]

TELEFONISCH CONTACT TIJDENS BEMOEDIGINGSMOMENTEN 024 – 345 34 71

Tijdens de Bemoedingsmomenten in de Ontmoetingskerk, maandag tot en met […]

Vieringen ONLINE in de Ontmoetingskerk

Iedere zaterdagavond en zondagochtend worden de vieringen van de parochie […]

Gebed en een kaarsje branden  in tijden van het Corona-virus

In verband met versoepeling van de maatregelen van de Nederlandse […]

Centraal secretariaat even niet bezet, telefonisch en via mail wel bereikbaar

Mededeling aan belanghebbenden I.v.m. de Corona-crises is het parochiesecretariaat vanaf […]

Malden secretariaat tijdelijk gesloten

Het secretariaat van onze locatie H. Antonius Abt-kerk in Malden  […]