JE KOMT ALS GEROEPEN – bijdrage oktober 2020 van Zr. Angela Holleboom OSC Abdis van de zusters Clarissen te Megen

In 1964 heeft Paus Paulus VI de vierde Zondag na Pasen, uitgeroepen tot de gebedsdag voor de geestelijke roepingen, zowel voor priesters, diakens en voor het religieuze leven.           Wat wil ik met mijn leven?’ en ‘Wat wil God van mij?, zijn de vragen die bij ieder van ons weleens zijn opgekomen. ‘Wat is de bedoeling van mijn leven en welke rol speelt Jezus Christus hierin?Roeping is de uitnodiging van een vriend, die het beste aan ons wil geven. De naam van die vriend is Jezus, aldus Paus Franciscus. Om het gebed om roeping te ondersteunen hebben bisschoppen en vijf oversten van klooster- orden en congregaties voor iedere maand een gebed geschreven. Bidt u mee? Pastoor Jacques Grubben pr.   

Oktober

 Levende God,
die U niet opdringt maar in uw liefde zwijgt
en op ons wacht,

U die achter mijn woorden luistert
en in de stilte tot mij spreekt,
hoe ervaar ik dat U mij kent en roept?

Hoe ontdek ik wat U van mij verlangt,
U die aan al mijn beelden en gedachten voorbij bent?

Levende, liefhebbende God,
adem in mij.
Sta op in mij.

Laat mij wat ik buiten mij zoek
vinden in mijzelf:
dat ik werk van uw handen ben,
onverwoestbaar uw geliefde kind,
drager van uw beeld
en naar U toe geschapen.

Laat mij beantwoorden aan uw stille stem in mij.
Maak mij zuiver van hart,
dat ik mij afstem op uw aanwezigheid,
dat ik mijzelf niet groter maak
en ook niet kleiner
dan ik ben in het licht van uw ogen.

Liefdevolle God,
die op ons wacht,
zegen mij en zegen allen
die uw roepstem proberen te onderscheiden,
dat wij naderen tot u
en ieder op onze eigen plaats en wijze
leven uit liefde voor uw liefde.

In het voetspoor van uw geliefde Zoon,
de Levende in ons midden,
Jezus Christus, de Heer.

Amen.

Meer nieuws

Overweging Weekend 17 -18 oktober, Cenakelkerk

  Overweging Weekend 17 -18 oktober 2020        […]

Overweging 29e zondag 2020 A, 18 oktober, door pastoor J. Grubben

De mens zaait in de natuur, bewerkt en bemest de […]

Preek voor de 28ste zondag, 11 oktober Cenakelkerk

Preek voor de 28ste zondag door het jaar 2020    […]

Bisschoppen spreken woord van bemoediging met het oog op tweede coronagolf – bekijk ook de video

Het aantal coronabesmettingen is begin oktober schrikbarend opgelopen. Dat heeft […]

Ontwikkelingen pastorietuin Malden, update oktober 2020

Persbericht 2 Verkorte Haalbaarheidsstudie herbestemming en nevenbestemming Antonius Abtkerk Malden

Preek voor 27ste zondag, 4 oktober

Preek voor 27ste zondag door het jaar, 4 oktober 2020  […]

Malden wijziging woensdagvieringen

Doordeweekse eucharistievieringen op woensdag: iedere woensdag om 9.00 uur in […]

De Lourdesmis vanuit Vinkeveen terug zien? Gebruik daarvoor bijgaande link.

H. Mis vanuit ‘Klein-Lourdes’ in Vinkeveen met voorganger Mgr. Herman […]

Preek voor de 26e zondag door het jaar 2020

Preek voor de 26ste zondag door het jaar 2020    […]

Raad van Kerken participeert in pleidooi voor mensenrechten: ook voor vluchtelingen uit Moria

Donderdag 24 september is in Trouw, de Volkskrant en het […]

Secretariaat Antonius Abtkerk Malden

De openingstijden van het secretariaat van de parochielocatie in Malden […]

Nieuwe versie van het protocol ‘Kerkelijk leven op anderhalve meter’ van 10 juli 2020

In deze vakantietijd hebben de bisschoppen een aantal regels m..b.t. […]

Het reserveringssysteem voor de kerkgangers

Vanaf 1 juli 2020 vinden er in parochie Heilige Drie-eenheid […]

TELEFONISCH CONTACT TIJDENS BEMOEDIGINGSMOMENTEN 024 – 345 34 71

Tijdens de Bemoedingsmomenten in de Ontmoetingskerk, maandag tot en met […]

Vieringen ONLINE in de Ontmoetingskerk

Iedere zaterdagavond en zondagochtend worden de vieringen van de parochie […]

Gebed en een kaarsje branden  in tijden van het Corona-virus

In verband met versoepeling van de maatregelen van de Nederlandse […]