JE KOMT ALS GEROEPEN – bijdrage september 2020 van onze bisschop Mgr. Gerard de Korte.

In 1964 heeft Paus Paulus VI de vierde Zondag na Pasen, uitgeroepen tot de gebedsdag voor de geestelijke roepingen, zowel voor priesters, diakens en voor het religieuze leven. Sindsdien geven de Pausen jaarlijks een speciale boodschap om aspecten van de roeping tot het priesterschap of het religieuze leven uit te leggen en onder de aandacht te brengen.

Wat wil ik met mijn leven?’ en ‘Wat wil God van mij?, zijn de vragen die bij ieder van ons weleens zijn opgekomen. ‘Wat is de bedoeling van mijn leven en welke rol speelt Jezus Christus hierin?Roeping is de uitnodiging van een vriend, die het beste aan ons wil geven. De naam van die vriend is Jezus, aldus Paus Franciscus. Om het gebed om roeping te ondersteunen hebben bisschoppen en vijf oversten van klooster- orden en congregaties voor iedere maand een gebed geschreven. Bidt u mee? Pastoor Jacques Grubben pr.   

 September 2020
 
Aan het begin van het studiejaar
Goede Vader, na een ontspannende vakantie
pakken wij de draad weer op.
Laat ons,
in kracht van uw Geest,
mensen zijn die aan onze roeping tot navolging van Christus
gehoor geven.
 
Wij bidden heel bijzonder voor onze priester- en diakenkandidaten
en onze kandidaat religieuzen
Zegen hen met uw wijsheid.
Dat zij de rijkdom van de Heilige Schrift en de traditie
van onze geloofsgemeenschap
mogen indrinken.
En zo mogen uitgroeien tot nieuwe gidsen in het geloof.
 
Vader,
geef onze kandidaten uithoudingsvermogen.
Dat zij bij moeilijkheden tijdens de studie of het onderling samenleven
de moed niet verliezen maar volharden.
 
Heer God.
wij bidden U
dat onze kandidaten steeds meer mogen groeien in verbondenheid
met Jezus Christus.
uw uitgestoken hand naar deze wereld,
bron van licht voor alle mensen.
 
Maak ons allen tot open, ontvankelijke gelovigen
die uw licht doorgeven aan elkaar.
 
Wij vragen het u in verbondenheid met Christus,
de Emmanuel: God-met-ons.
Amen.

Mgr. G.J.N. de Korte Bisschop van ’s-Hertogenbosch

Meer nieuws

Kardinaal Eijk over aangekondigde regeling euthanasie bij kinderen: ‘Maak de cirkel niet rond’

De Minister voor Gezondheidszorg, Hugo de Jonge, heeft op 13 […]

Overweging Weekend 17 -18 oktober, Cenakelkerk

  Overweging Weekend 17 -18 oktober 2020        […]

Overweging 29e zondag 2020 A, 18 oktober, door pastoor J. Grubben

De mens zaait in de natuur, bewerkt en bemest de […]

Preek voor de 28ste zondag, 11 oktober Cenakelkerk

Preek voor de 28ste zondag door het jaar 2020    […]

Bisschoppen spreken woord van bemoediging met het oog op tweede coronagolf – bekijk ook de video

Het aantal coronabesmettingen is begin oktober schrikbarend opgelopen. Dat heeft […]

Ontwikkelingen pastorietuin Malden, update oktober 2020

Persbericht 2 Verkorte Haalbaarheidsstudie herbestemming en nevenbestemming Antonius Abtkerk Malden

Preek voor 27ste zondag, 4 oktober

Preek voor 27ste zondag door het jaar, 4 oktober 2020  […]

Malden wijziging woensdagvieringen

Doordeweekse eucharistievieringen op woensdag: iedere woensdag om 9.00 uur in […]

Preek voor de 26e zondag door het jaar 2020

Preek voor de 26ste zondag door het jaar 2020    […]

Raad van Kerken participeert in pleidooi voor mensenrechten: ook voor vluchtelingen uit Moria

Donderdag 24 september is in Trouw, de Volkskrant en het […]

Secretariaat Antonius Abtkerk Malden

De openingstijden van het secretariaat van de parochielocatie in Malden […]

Nieuwe versie van het protocol ‘Kerkelijk leven op anderhalve meter’ van 10 juli 2020

In deze vakantietijd hebben de bisschoppen een aantal regels m..b.t. […]

Het reserveringssysteem voor de kerkgangers

Vanaf 1 juli 2020 vinden er in parochie Heilige Drie-eenheid […]

TELEFONISCH CONTACT TIJDENS BEMOEDIGINGSMOMENTEN 024 – 345 34 71

Tijdens de Bemoedingsmomenten in de Ontmoetingskerk, maandag tot en met […]

Vieringen ONLINE in de Ontmoetingskerk

Iedere zaterdagavond en zondagochtend worden de vieringen van de parochie […]

Gebed en een kaarsje branden  in tijden van het Corona-virus

In verband met versoepeling van de maatregelen van de Nederlandse […]