Digitale Kapel

Hier kunt u digitaal een kaarsje opsteken. De kaarsen branden 9 dagen. Een kaarsje branden is gratis. Wilt u toch een gift doen? Dat kan op deze pagina.

er branden 4 kaarsen

Voor alle zieken en hulpbehoevenden in onze parochie, dat wij er voor hen zijn in alle eenvoud.

Pastoraal Team

Rust zacht tante Riet.

Richard

Voor een goede nacht

Anoniem

mijn man heeft een Hersen Infarct gehad waardoor hij niet kan praten en gedeelte verlamd

voor mijn man