Lezing kardinaal Eijk over vaccinatie nu ook online beschikbaar

Kardinaal Eijk publiceerde onlangs in het ‘Katholiek Nieuwsblad’ een samenvatting van zijn Engelstalige lezing ‘Ethische vraagstukken over Covid-19-vaccins’. Hij hield deze lezing eind oktober in Rome tijdens een congres georganiseerd door ‘Voice of the Family’. In zijn lezing betoogt kardinaal Eijk dat er geen juridische, maar wel een morele plicht voor vaccinatie bestaat.

Kardinaal Eijk (bisschop-referent voor medische ethiek) behandelt in zijn lezing twee kanten van de vaccinatievraag. De maatschappelijke vraag is of vaccinatie vanuit het oogpunt van het algemeen welzijn een morele plicht is. De persoonlijke vraag is of vaccinatie voor het individu een proportioneel middel is om zijn leven te beschermen.
Het antwoord hangt af van drie voorwaarden, aldus kardinaal Eijk: “Vaccins moeten bewezen effectief zijn; er moet een goede balans zijn tussen de gezondheidsrisico’s die je met vaccins voorkomt, en hun bijwerkingen; en de vaccins moeten op moreel goede of minstens te rechtvaardigen wijze zijn gemaakt.” Kardinaal Eijk werkt deze drie voorwaarden uit en besteedt daarbij veel aandacht aan het bijzonder bezwaar tegen sommige vaccins dat bij de ontwikkeling, productie en/of testfase ervan, cellijnen zijn gebruikt die gekweekt zijn uit cellen van foetussen die, vaak decennia geleden, werden geaborteerd. Hij betoogt dat het belangrijk is hoe absolute normen worden toegepast, zoals in de klassieke moraaltheologie wordt uitgewerkt.
Kardinaal Eijk concludeert dat vaccinatie tegen Covid-19 een morele plicht genoemd kan worden, maar dat het geen juridische plicht is: “Vaccinatie is een ingreep in de lichamelijke integriteit van een persoon, die daar vrij en verantwoordelijk mee moet instemmen.” Een uitzondering is volgens hem de zorg – daar kan om de kwetsbare mensen te beschermen van personeel gevraagd worden zich te laten vaccineren.

Inmiddels is de integrale Engelstalige tekst van zijn voordracht beschikbaar op de website van Voice of the Family. Op deze website zijn ook de andere lezingen te vinden die tijdens deze internationale conferentie werden gehouden.

Klik hier voor de lezing van kardinaal Eijk

Meer nieuws

Leesgroep Zeven Sacramenten nu ook ‘s avonds

Met ingang van woensdag 26 januari zijn er – door […]

Preek voor de 3de zondag door het jaar 22/23 januari 2022 Cenakelkerk

Foto: Arjan Bronkhorst   Preek voor de 3de zondag door […]

Overweging, 23 januari, 3e zondag 2022 C door pastoor Jacques Grubben.

Leren openstaan voor de ‘verborgen’ betekenis van de woorden van […]

Actie Kerkbalans gestart in onze parochie, bankbetalingen zijn veilig

U hebt hiervoor een folder per post ontvangen en onder […]