Lezingen Herwi Rikhof over het synodale proces online

Pastor Herwi Rikhof heeft de afgelopen weken twee lezingen gehouden over het synodale proces.

Paus Franciscus heeft wereldwijd de gelovigen maar ook anderen opgeroepen deel te nemen aan dit proces. Nooit is zo’n oproep gedaan, waarbij alle gelovigen mogen meepraten over de koers van de kerk.

In zijn lezingen plaatst Rikhof deze synode in historisch perspectief. Ook gaat hij dieper in op de drie kernwoorden van het synodale proces: communio (gemeenschap), participatio (deelname) en missio (zending).

De lezingen zijn terug te kijken via YouTube:     deel 1         en       deel 2.

Maar u kunt ze ook nalezen. De pdf-bestanden vindt u hier: het synodale proces  deel 1       en       het synodale proces deel 2.

Meer nieuws

Leesgroep Zeven Sacramenten nu ook ‘s avonds

Met ingang van woensdag 26 januari zijn er – door […]

Preek voor de 3de zondag door het jaar 22/23 januari 2022 Cenakelkerk

Foto: Arjan Bronkhorst   Preek voor de 3de zondag door […]

Overweging, 23 januari, 3e zondag 2022 C door pastoor Jacques Grubben.

Leren openstaan voor de ‘verborgen’ betekenis van de woorden van […]

Actie Kerkbalans gestart in onze parochie, bankbetalingen zijn veilig

U hebt hiervoor een folder per post ontvangen en onder […]