Featured Image

Palmzondag, juist zo’n dag om samen met de kinderen een activiteit op te pakken. Maak samen b.v. een Palmpasenstok, bekijk het Engelenjournaal

Op www.engelenjournaal.nl zal ook dit jaar tijdens de Goede Week dagelijks een aflevering te zien zijn voor kinderen. De aflevering zal passen bij de dag waarop deze beschikbaar komt.

Op deze manier komen alle belangrijke momenten tijdens de Goede Week op een kindvriendelijke manier aan de orde. Onder onderstaande link zit het Engelenjournaal voor Palmzondag.

https://www.youtube.com/watch?v=-SI76c0yiXs&t=2s&ab_channel=Engelenjournaal2021

Tijdens de Advent in 2020 was er ook dagelijks een Engelenjournaal. Deze afleveringen zijn terug te zien op de genoemde website. Zo kunt u een indruk krijgen van het Engelenjournaal. Heel veel kijkplezier, samen met uw kind(eren).

 Een mooie Goede Week toegewenst,

Henk Welling, diaken

 

Featured Image

TOEGELICHT in vier video’s: HET PASSIEVERHAAL IN HET JOHANNESEVANGELIE

In een serie van vier video’s, geeft bisschop Liesen een inleiding op het passieverhaal in het Johannesevangelie. De serie is aan het begin van de Veertigdagentijd opgenomen tijdens de online retraite voor pastorale beroepskrachten en medewerkers van het Bisdom Breda. Een week later hield bisschop Liesen de lezingen ook voor de online retraite van het Bisdom Paramaribo. In zijn inleiding komen onder meer de gebeurtenissen uit het lijdensverhaal en het Romeinse proces aan de orde. Ook gaat de bisschop in op wat het lijden en sterven van Jezus voor ons, als leerlingen van Christus, betekent: in het bijzonder wanneer we ons voorbereiden op Pasen.

Bisschop Liesen: “Elk evangelie is meer dan een vertelling van geschiedenis. Het is op de eerste plaats een verkondiging om, ons lezers, mee te nemen in wat Jezus voor ons doet en ons te laten groeien. Johannes heeft daarbij zijn eigen visie, zijn eigen blik op Jezus, die hij met ons deelt.”

In het Johannesevangelie zijn de historische gebeurtenissen “vensters op de nieuwheid van het Nieuwe Testament”: dat in de concrete persoon van Jezus Christus heel de barmhartige liefde van God tot ons gekomen is. Daarom is de kortste samenvatting van het vierde evangelie: “Wie Mij ziet, ziet de Vader”. De achtergrond van de afbeeldingen die in de inleidingen gebruikt zijn, is om die reden gekozen.

Opbouw van het passieverhaal
In de eerste video behandelt de bisschop in vijf delen de opbouw van het passieverhaal. Zo bespreekt hij de scène waarbij Jezus naar voren treedt en zegt” “Ik ben. Ik ben degene die je zoekt.” Deel twee verhaalt over Jezus’ gevangenneming en het verhoor bij Annas. Het derde deel speelt zich af bij Pilatus die het Romeinse proces leidt. In deel vier bespreekt de bisschop de gebeurtenissen op Golgotha, waar Jezus aan het kruis sterft en in het vijfde deel eindigt het passieverhaal met de graflegging.

(Wilt u het hele artikel en de video’s  ‘Paasverhaal toegelicht vanuit het Johannes evangelie’  (KLIK HIER).

 

 

Featured Image

Vastentijd – JBDB Uitwisselingsgroep & Online ontmoeting Jong Bisdom Den Bosch.

De 40-dagentijd is begonnen en wij nodigen iedereen uit om op één of andere manier stil te staan bij deze bijzondere weg naar Pasen toe. Eén minuut of drie uur op een dag, net wat bij jou past.

Mogelijk helpt het leesplan (zie  Leesplan Vastentijd 2021 Jong Bisdom Den Bosch ) daarbij: voor elke vastendag een stukje uit de Bijbel, soms maar enkele regels. Of lees eens de maandelijkse blog, deze keer van Laura: met 26 creatieve manieren om te vasten.

Vind jij het nou leuk om met andere jongeren verhalen en ervaringen te delen? Dat kan! Er is een JBDB Uitwisselingsgroep via WhatsApp, waarin we elkaar kunnen inspireren en bemoedigen.

En op donderdagavond 11 maart om 20.00 uur (halfvasten) komen we online samen om met elkaar te delen. Wat jij moet doen? Stuur even een berichtje naar de JBDB telefoon (06 28581884) of een mailtje naar jongeren@bisdomdenbosch.nl

Voor de online ontmoeting mag je ook nog op de avond zelf van je laten horen (kan ook via Ingrid of Laura), dan krijg je de link voor online omgeving toegestuurd!

Blog: 26 creatieve manieren om te vasten

Het team van Jong Bisdom Den Bosch schrijft maandelijks een blog.

Juist in deze tijd van afstand, willen we jou nabij blijven met woorden…

“Misschien staat je hoofd nu helemaal niet naar Aswoensdag, de Vastentijd of Pasen. Wees gerust, ook dat mag er zijn!
Take your time en bepaal voor jezelf hoeveel tijd, energie en ruimte je aan God wil geven”, klik hier voor de blog van februari.

JBDB On Tour 3 (& verder)

In de eerste helft van 2021 hebben we onder voorbehoud twee verdiepingsavonden gepland. Zodra de coronamaatregelen het toe laten komen we weer real life bij elkaar!

Geïnteresseerd? Schrijf de data alvast in je agenda!

Donderdag 22 april 2021, Vrijdag 11 juni 2021.

We zullen je tijdig op de hoogte stellen.

Stay tuned!

Rubriek “Met een blik op…”

In deze nieuwe rubriek willen we je aandacht vestigen op waardevolle initiatieven binnen en buiten ons bisdom.
(Heb je input voor deze rubriek, stuur dan een mail naar jongeren@bisdomdenbosch.nl).

Jong Katholiek is dit voorjaar met vier nieuwe online catechesesessies begonnen. Enkele sessies zijn al gestart, maar de laatste sessie over een serieuze kennismaking met het denken van ‘Thomas van Aquino’ is nog toegankelijk.
Net als een 2de sessie over ‘geloof & rede’, die in maart zal starten. Klik hier voor meer informatie en aanmelden.

Voor in jouw agenda…

Dit jaar hebben wij een aangepast jaarprogramma, welke voortdurend veranderd! Een aantal vaste activiteiten zijn weggehaald, omdat ze simpelweg niet te organiseren waren onder de huidige Coronamaatregelen. Dit geeft daarentegen ook ruimte om na te denken over hoe we ons jaarprogramma zouden willen invullen en waar we als Jong Bisdom Den Bosch naartoe willen.. een beetje bezinning voor iedereen dus!
Zie hieronder de site met de nodige informatie inclusief een overzicht van de huidige stand van zaken. Maar blijf vooral op de hoogte van ons via Facebook, de nieuwsbrief of JBDB Whatsappservice (stuur een berichtje naar 0628581884)

Jong Bisdom Den Bosch (René, Laura en Ingrid)

jongeren@bisdomdenbosch.nl

Jong Bisdom Den Bosch telefoonnummer: 06 28581884

www.jbdb.nl

Facebook / Instagram Jong Bisdom Den Bosch

 

Featured Image

Nederlandse bisschoppen roepen met speciale website iedereen op: Vier Pasen!

Pasen valt in 2021 op 4 en 5 april. Omdat de kans heel groot is dat er dan nog steeds beperkende maatregelen gelden in verband met de coronapandemie, roepen de Nederlandse bisschoppen op om thuis Pasen mee te vieren wanneer er geen plek is in de kerk. Ze doen dit op de speciale website www.vierpasen.nl die op Aswoensdag, 17 februari, online is gegaan. De site biedt links en downloads om de Veertigdagentijd én Pasen ook thuis optimaal te beleven en te vieren.

‘Jezus leeft, Hij is waarlijk opgestaan, dat is de boodschap van Pasen. Dit willen we vieren en daar leven we veertig dagen lang naar toe’, zo opent de website www.vierpasen.nl. De website helpt bezoekers om de eigen parochie te vinden en om zo op de parochiewebsite te kunnen checken of er plek is bij een van de vieringen. Als de beschikbare plaatsen al zijn gereserveerd, is het vaak mogelijk om thuis mee te vieren via een livestream. Als ook dat niet kan, is er op zondagochtend een eucharistieviering te zien op NPO2 bij KRO-NCRV.

Op www.vierpasen.nl staan nog meer handige links en downloads. Zo is er een link naar www.vastenactie.nl om in de veertig dagen voorbereidingstijd op Pasen ook iets te kunnen doen voor anderen. In de Veertigdagentijd is het immers gebruikelijk om te vasten, bidden en geven in de voorbereiding op Pasen. Ook is er een link naar liturgieboekjes die helpen om thuis mee te vieren op alle zondagen in de Veertigdagen- en Paastijd. Parochies vinden er bovendien een link naar gratis fotomateriaal over Pasen. Dit kunnen ze gebruiken om extra aandacht te geven aan Pasen op de website en in het parochieblad.

De bisschoppen geven uitleg

In de Goede Week (de week voor Pasen) worden op de website meerdere filmpjes gepubliceerd, waarin de bisschoppen persoonlijk uitleg geven bij belangrijke onderdelen van de Goede Week en Pasen. Verder is op de site ook de boodschap van paus Franciscus voor de Veertigdagentijd te vinden.

Iedereen is van harte uitgenodigd om een bezoek te brengen aan www.vierpasen.nl  en te kijken hoe de website kan helpen om de Veertigdagen- en de Paastijd in 2021 zo bewust mogelijk te beleven. Doe mee, Vier Pasen!

Featured Image

Veertigdagentijd 2021 door pastor Herwi Rikhof  Zoals de Advent vorig jaar getekend was door de coronacrisis, zal de Veertigdagentijd van dit jaar dat ook zijn, hoe verschillend de advent ook is van de Veertigdagentijd.

In de lange traditie van de kerk is de Veertigdagentijd altijd de tijd van boete en vasten geweest. Een periode van boete, van nadenken over beslissingen die we genomen hebben, waardoor we ontrouw geworden zijn aan onze idealen en ons geloof, over dingen die we gezegd hebben waardoor we mensen gekwetst hebben. Een periode ook van vasten, waarin we allerlei zaken die we gewoon zijn te eten en drinken of te doen verminderen of stop zetten. Om die gewoonten te doorbreken en misschien ook om te testen of we het zonder die gewoonten kunnen. De Veertigdagentijd is bij uitstek de tijd om te kijken waar we staan, wat we belangrijk vinden of toch niet zo, waar we zonder kunnen of toch niet. Door de coronacrisis krijgt de Veertigdagentijd dit jaar een extra accent. Door de tweede lockdown en de beperkingen die daar bij horen hebben we in zekere zin al gevast. We hebben ons allerlei gewoonten moeten ontzeggen – van uitgebreid winkelen tot sporten, van ergens binnenvallen voor een kop koffie tot samen ergens eten, van even in de buurt binnen wippen tot mensen bezoeken in zorgcentra en ziekenhuizen, van zingen in een koor tot de diensten in de kerk. En we hebben al gemerkt dat we sommige gewoontes beter kunnen missen dan andere. Juist doordat de coronacrisis onze relaties bemoeilijkt, is aan het licht gekomen dat we relaties nodig hebben. We hebben ontdekt hoe belangrijk anderen zijn, hoe belangrijk relaties met anderen zijn. Nu kunnen relaties verschillend van aard zijn: van toevallige ontmoetingen in de sfeer van ‘mooi weer vandaag’ tot diepgaande en diepgravende banden van vriendschap en liefde waarin je jezelf met al je tekortkomingen en twijfels durft te geven. Die toevallige relaties missen we wel, maar we hebben ontdekt dat we niet echt zonder die andere kunnen. Bij deze ontdekking past de rode draad die door de lezingen van deze Veertigdagentijd loopt: verbond. Het verbond waar de lezingen over gaan, het Verbond tussen God en zijn volk, lijkt niet op onze toevallige relaties, maar wel op die andere, die diepgaande en diepgravende relaties van vriendschap en liefde. Die relaties waarvan we gemerkt hebben dat we ze niet kunnen missen. Wij weten maar al te goed dat onze relaties van vriendschap en liefde kapot kunnen gaan, dat verveling elk gesprek doodslaat, dat teleurstelling de band beschadigt en ontrouw de band verbreekt. Dat speelt ook in het Verbond van God met zijn volk, maar met dit verschil: dat God niet beschadigt of verbreekt. Integendeel: God doet voortdurend pogingen het Verbond te herstellen en te vernieuwen. Op de eerste zondag horen we dat God met Noach een Verbond sluit, een Verbond met alle levende wezens. Op de tweede zondag gaat het om het Verbond met Abraham: vertrouwt Abraham God? Op de derde zondag horen we tien leefregels als het onderdeel van het Verbond dat God sluit met het volk in de woestijn. Op de vierde zondag wordt de latere geschiedenis kort verteld: ballingschap omdat het volk die leefregels vergeten was, het Verbond verbroken had, en terugkeer omdat God zijn volk een nieuwe kans wil geven. Via de profeet Jeremia komt dat thema van vergeten en verbreken van de kant van het volk en doorgaan en vernieuwen van de kant van God op de laatste zondag nog een keer aan de orde, zodat we met dat inzicht in het Verbond van God met ons de Goede Week in kunnen gaan. Namens het Pastoraal team, Herwi Rikhof, pastor

Featured Image

Paus: Veertigdagentijd is tijd om geloof, hoop en liefde te hernieuwen

In zijn boodschap voor de Veertigdagentijd vraagt paus Franciscus om op weg naar Pasen Jezus in herinnering te houden, die “zich heeft vernederd, gehoorzaam werd tot de dood, tot de dood aan een kruis” (Fil. 2, 8). “In deze tijd van bekering hernieuwen wij ons geloof, putten wij het ‘levende water’ van de hoop en ontvangen wij met een open hart de liefde van God, die ons verandert in broeders en zusters in Christus,” zegt de paus.

Hij schrijft in zijn boodschap dat “wij in de Paasnacht onze doopbeloften hernieuwen om dankzij de werking van de Heilige Geest als nieuwe mannen en vrouwen herboren te worden. Maar de tocht van de Veertigdagentijd staat, zoals de gehele pelgrimstocht van het christelijk leven, geheel in het licht van de verrijzenis, die de gevoelens, de houdingen en de keuzes van wie Christus wil volgen, bezielt.”

Vasten, bidden, geven
Paus Franciscus noemt vasten, bidden en geven een voorwaarde bij het laten zien van bekering in de Veertigdagentijd. “De weg van de armoede en onthouding (het vasten), de aandacht en zorgende liefde voor de gewonde mens (de aalmoes) en een dialoog in kinderlijk vertrouwen met de Vader (het gebed) maken het ons mogelijk een oprecht geloof, een levende hoop en een daadwerkelijke liefde voor te leven.”

Geloven, hopen, liefhebben
De paus omschrijft in zijn boodschap voor de Veertigdagentijd ieder moment van het leven als een tijd om te geloven, te hopen en lief te hebben. “Moge de oproep om de Veertigdagentijd te beleven als een tocht van bekering, gebed en samen delen, ons helpen, zowel als gemeenschappen als individuen, het geloof te doen herleven dat komt van de levende Christus, de hoop die door de adem van de Geest wordt bezield, en de liefde waarvan de onuitputtelijke bron het barmhartige hart van de Vader is,” aldus de paus.

Lees hier de boodschap van paus Franciscus voor de Veertigdagentijd 2021.

 

Foto: Ramon Mangold

Contact

Centraal Parochiesecretariaat:

Hatertseweg 111

6533 AD Nijmegen

tel: 024 – 355 3630

e-mail:
parochiecentrum@h3eenheid.nl

Bereikbaar op werkdagen tussen 09.00-12.30 uur.