Featured Image

Driekoningen in Malden

Driekoningen in de kerststal in Malden!
De kerststal in Malden is ook dit jaar opgebouwd door de vrijwilligers van de kerststalgroep.

Vanwege de lockdown is de kerk (en dus ook de kerststal) niet te bezichtigen.
Wil je volgend jaar ook meehelpen om de kerststal op te bouwen, meld je dan aan via een e-mail: locatiemalden@h3eenheid.nl

Featured Image

Mei Mariamaand: bezoek Mariakapel Malden

Fragment van het Mariabeeld in de Mariakapel

De Mariakapel van de H. Antonius Abtkerk in Malden is elke dag open voor gebed en voor het opsteken van een kaarsje.
Vanwege de Coronadreiging zijn er wat maatregelen genomen. Graag deze in acht nemen.

De Mariakapel is open van ca. 9.00 uur tot ca. 17.00 uur.

Maximaal 2 personen mogen tegelijk binnen zijn.
Mondkapjes zijn verplicht.

Featured Image

OPNIEUW UITGESTELD: Lezing Winterwerk

VANWEGE DE RECENTE OPLEVING VAN HET CORONAVIRUS EN DE BIJBEHORENDE MAATREGELEN IS DEZE ACTIVITEIT VAN 20 OKTOBER VERVALLEN! 

De commissie Winterwerk organiseert jaarlijks een aantal interessante avonden met een spreker en met de mogelijkheid tot verdieping van diverse thema’s, zoals religie, kunst, spiritualiteit en actualiteit. De commissie is samengesteld uit mensen van de parochie Heilige drie-eenheid, locatie Malden en uit mensen van de Protestantse Gemeente Heumen.

Godsbeelden in theologie en kunst
In de Bijbel wordt God met heel veel verschillende beelden aangeduid. God is een rots, vuurkolom, zachte bries, landeigenaar. Of vader, verlosser, Heer. Wat betekent dat? Zijn zulke godsbeelden een hulp of een belemmering in het geloof? Kunnen we zonder? Hebben godsbeelden hun zeggingskracht verloren? Wat is nu en in het verleden de protestantse of rooms-katholieke opvatting?
Nico Schreurs en Derk Blom belichten de theologische aspecten. Trix en Koos Willemse tonen illustraties uit hun rijke collectie afbeeldingen van (middeleeuwse) kunst. Reeds vele jaren achtereen levert de combinatie van theologie en middeleeuwse kunst een boeiende avond op.

Locatie: H. Antonius Abt-kerk te Malden
In de kerk in Malden is zoveel ruimte dat gemakkelijk de anderhalve meter afstand aangehouden kan worden.

Featured Image

Visiebijeenkomst locatie Malden

Op woensdag 16 december 2020 vindt de Visiebijeenkomst van de parochie Heilige Drie-eenheid plaats in de locatie H. Antonius Abtkerk in Malden.
Het doel van de bijeenkomst is:
Nadenken over de 5 pijlers en ingaan op de kansen en mogelijkheden van de geloofsgemeenschap in Malden.
De 5 pijlers zijn kortweg:
1. Geloof vieren: de vieringen in de kerk in Malden
2. Gemeenschap van gemeenschappen: onze kerk in Malden en de andere kerklocaties van de parochie, samen?
3. Geloof vormen en verdiepen: aandacht voor kinderen en jongeren.
4. Dienstbaar binnen de geloofsgemeenschap en naar buiten?
5. Kom, zie en doe mee: Hoe kan onze kerk zich nog beter laten zien?

Een uitgebreide uitnodiging staat op het inlegvel in de Triptiek van september 2020.

Aanmelden, bij voorkeur vooraf, via een e-mail locatiemalden@h3eenheid.nl,  telefonisch 024 – 358 0476 (op dinsdag en donderdag van 10-12 uur), deponeer uw aanmelding in de brievenbus van de kerk:  Kerkplein 4 6581 AC Malden.

Graag tot ziens a.s. woensdag 16 september om 19.00 uur in de kerk in Malden.
Van harte welkom!!

Featured Image

Triptiek per email?

Het parochieblad Triptiek kun je ook (coronaveilig) en kostenneutraal per email ontvangen.
Geef je emailadres door aan het secretariaat in Malden en vermeld erbij dat je Triptiek voortaan per email wilt ontvangen. Geef dan ook meteen je adresgegevens door én vraag of de postbezorging gestopt kan worden. Emailadres: locatiemalden@h3eenheid.nl.

Bij voorbaat dank!

Contact

Centraal Parochiesecretariaat:

Hatertseweg 111

6533 AD Nijmegen

tel: 024 – 355 3630

e-mail:
parochiecentrum@h3eenheid.nl

Bereikbaar op werkdagen tussen 09.00-12.30 uur.