Mgr. De Korte vraagt naar aanleiding van de opening van de synode uw aandacht voor de brief bij de start van het synodale proces binnen het bisdom van ’s-Hertogenbosch: ‘LUISTEREN NAAR WAT GODS GEEST ZEGT’. Ook de Liturgische handreiking wordt u van harte aanbevolen.

Leef je geloof

Het christelijk geloof is een relationeel geloof. Het gaat om de vertrouwelijke omgang met God die zich in de loop van Israëls geschiedenis laat kennen als Schepper en Bevrijder. Christenen geloven dat deze God op een unieke wijze kan worden ontmoet in Jezus.

lees verder door op meer informatie te klikken over de synode van het bisdom en onderstaande links brief van de bisschop en de liturgische handleiding voor de parochie:

Liturgische handreiking diocesane synode in de parochie

Brief bisschop start synodaal proces.docx