Nieuwe versie van het protocol ‘Kerkelijk leven op anderhalve meter’ van 10 juli 2020

In deze vakantietijd hebben de bisschoppen een aantal regels m..b.t. kerkbezoek en de toediening van sacramenten versoepelt. Na ampel overleg heeft het pastoraal team van onze parochie, tegen de achtergrond van de vakantieperiode en de mogelijke en toch wel kansrijke aanscherping van de regels na de vakantie, besloten op een aantal punten af te wijken van dat versoepelde beleid:

  • wat betreft de sacramenten volgen wij het beleid van de bisschoppen in zoverre we dat al zelf niet eerder als team hadden besloten;
  • ten aanzien van de registratie houden wij, ondanks de gestelde grens van 100, vast aan de verplichte registratie voor de deelnemers aan de heilige Mis ongeacht de grootte van de kerk en het geregelde bezoek van de heilige Mis in willekeurig welke kerk dan ook in onze parochie.
  • Dus: we blijven wekelijks registreren voor de weekendvieringen via onze website of per telefoon (via secretariaat);
  • voor wat betreft de koren houden we in de vakantieperiode (juli-augustus) vooralsnog vast aan de oude bestaande regeling temeer er in de kerken toch sprake is van een zomerstop. De situatie zal opnieuw bezien worden medio augustus. Dit geldt ook voor de repetities ! De dan aanwezige leden van het PT zullen gezamenlijk daartoe dan een besluit nemen.

Stelt u er prijs op om kennis te nemen van de door de R.K.Kerk goedgekeurde wijzigingen klik op onderstaande link.

Een overzicht van alle wijzigingen vindt u hier.  

Meer nieuws

Overweging 29e zondag 2020 A, 18 oktober, door pastoor J. Grubben

De mens zaait in de natuur, bewerkt en bemest de […]

Preek voor de 28ste zondag, 11 oktober Cenakelkerk

Preek voor de 28ste zondag door het jaar 2020    […]

Bisschoppen spreken woord van bemoediging met het oog op tweede coronagolf – bekijk ook de video

Het aantal coronabesmettingen is begin oktober schrikbarend opgelopen. Dat heeft […]

Ontwikkelingen pastorietuin Malden, update oktober 2020

Persbericht 2 Verkorte Haalbaarheidsstudie herbestemming en nevenbestemming Antonius Abtkerk Malden

Preek voor 27ste zondag, 4 oktober

Preek voor 27ste zondag door het jaar, 4 oktober 2020  […]

Malden wijziging woensdagvieringen

Doordeweekse eucharistievieringen op woensdag: iedere woensdag om 9.00 uur in […]

De Lourdesmis vanuit Vinkeveen terug zien? Gebruik daarvoor bijgaande link.

H. Mis vanuit ‘Klein-Lourdes’ in Vinkeveen met voorganger Mgr. Herman […]

Preek voor de 26e zondag door het jaar 2020

Preek voor de 26ste zondag door het jaar 2020    […]

Raad van Kerken participeert in pleidooi voor mensenrechten: ook voor vluchtelingen uit Moria

Donderdag 24 september is in Trouw, de Volkskrant en het […]

Overweging 24e zondag door het jaar, 13 september Cenakelkerk

Overweging 24e zondag door het jaar          […]

Secretariaat Antonius Abtkerk Malden

De openingstijden van het secretariaat van de parochielocatie in Malden […]

Preek voor de 23e zondag door het jaar, 6 september Cenakelkerk

Preek 23e zondag door het jaar 2020 (6 sept. 2020)  […]

Het reserveringssysteem voor de kerkgangers

Vanaf 1 juli 2020 vinden er in parochie Heilige Drie-eenheid […]

TELEFONISCH CONTACT TIJDENS BEMOEDIGINGSMOMENTEN 024 – 345 34 71

Tijdens de Bemoedingsmomenten in de Ontmoetingskerk, maandag tot en met […]

Vieringen ONLINE in de Ontmoetingskerk

Iedere zaterdagavond en zondagochtend worden de vieringen van de parochie […]

Gebed en een kaarsje branden  in tijden van het Corona-virus

In verband met versoepeling van de maatregelen van de Nederlandse […]