Nieuwe versie van het protocol ‘Kerkelijk leven op anderhalve meter’ van 10 juli 2020

In deze vakantietijd hebben de bisschoppen een aantal regels m..b.t. kerkbezoek en de toediening van sacramenten versoepelt. Na ampel overleg heeft het pastoraal team van onze parochie, tegen de achtergrond van de vakantieperiode en de mogelijke en toch wel kansrijke aanscherping van de regels na de vakantie, besloten op een aantal punten af te wijken van dat versoepelde beleid:

  • wat betreft de sacramenten volgen wij het beleid van de bisschoppen in zoverre we dat al zelf niet eerder als team hadden besloten;
  • ten aanzien van de registratie houden wij, ondanks de gestelde grens van 100, vast aan de verplichte registratie voor de deelnemers aan de heilige Mis ongeacht de grootte van de kerk en het geregelde bezoek van de heilige Mis in willekeurig welke kerk dan ook in onze parochie.
  • Dus: we blijven wekelijks registreren voor de weekendvieringen via onze website of per telefoon (via secretariaat);
  • voor wat betreft de koren houden we in de vakantieperiode (juli-augustus) vooralsnog vast aan de oude bestaande regeling temeer er in de kerken toch sprake is van een zomerstop. De situatie zal opnieuw bezien worden medio augustus. Dit geldt ook voor de repetities ! De dan aanwezige leden van het PT zullen gezamenlijk daartoe dan een besluit nemen.

Stelt u er prijs op om kennis te nemen van de door de R.K.Kerk goedgekeurde wijzigingen klik op onderstaande link.

Een overzicht van alle wijzigingen vindt u hier.  

Meer nieuws

Secretariaat Antonius Abt kerk Malden gaat weer open!

Vanaf dinsdag 4 augustus 2020 is het locatie-secretariaat van de […]

Overweging 18e zondag 2020 A van 2 augustus door pastoor Jacques Grubben

Als ik aan een goed doel denk, dan denk ik […]

Vader, leg in mijn hart de eenvoud, de vroomheid, de liefde en de blijheid van Maria

Augustus is de maand van het gebed tot de Hemelse […]

Wegens vakantie VERVALLEN de maandag-vieringen van 4 tot en met 31 augustus 2020

Wegens vakantie vervallen op al onze kerklocaties de vieringen op […]

Overweging 17e zondag van het jaar 2020 A door pastor Trees Versteegen.

Beste mensen, Als ik het evangelie over de schat hoor, […]

Preek voor de 16e zondag, 19 juli Cenakelkerk

Preek voor de 16de zondag door het jaar 2020    […]

Update weekendvieringen en aanmelding Cenakelkerk

Vanaf het weekend 4/5 juli zijn er in het weekend […]

HET FEEST VAN DE ZOETE MOEDER EN ZOMER 2020 Twaalfde Woord ter bemoediging van Mgr. Gerard de Korte.

In Nederland nadert het einde van het werkseizoen 2019-2020. De […]

Het reserveringssysteem voor de kerkgangers

Vanaf 1 juli 2020 vinden er in parochie Heilige Drie-eenheid […]

Bericht voor alle parochianen. Geopende deuren – Goed nieuws, zij het in nog bescheiden mate!

De bisschoppen hebben, rekening houdend met de door de Overheid […]

MALDEN: Doordeweekse mis op woensdag 9.00 uur

Iedere woensdagmorgen om 9.00 uur is er een eucharistieviering in […]

TELEFONISCH CONTACT TIJDENS BEMOEDIGINGSMOMENTEN 024 – 345 34 71

Tijdens de Bemoedingsmomenten in de Ontmoetingskerk, maandag tot en met […]

Vieringen ONLINE in de Ontmoetingskerk

Iedere zaterdagavond en zondagochtend worden de vieringen van de parochie […]

Gebed en een kaarsje branden  in tijden van het Corona-virus

In verband met versoepeling van de maatregelen van de Nederlandse […]