In Memoriam

Parochiegemeenschap Heilige Drie-eenheid leeft in verbondenheid met levenden en gestorvenen en condoleert familie en vrienden met het grote verlies van hun dierbaren. Dat de overledenen mogen rusten in de vrede van de Verrezen Heer.  Mogen we de overleden parochianen in uw gebed aanbevelen

Overleden in onze parochie:

25-05-’20 Kees Pijnenborg 76 jaar Sacramentskerk
21-05-’20 Mies Boshom 82 jaar Groenestraatkerk
15-05-’20 Dinie Daamen-Span 87 jaar Sacramentskerk
10-05-’20 Leida  Sluiter-de Koning 93 jaar Cenakelkerk
30-04-’20 Hetty de Waard-Kind 86 jaar Cenakelkerk
28-04-’20 Marie Eversen-Som 96 jaar Sacramentskerk
27-04-’20 Bep van Rossum-Niemans 89 jaar Antonius Abtkerk
23-04-’20 Truus Janssen-Janssen 88 jaar Sacramentskerk
14-04-’20 Gerard Klievink 98 jaar Groenestraatkerk
10-04-’20 Miets Fauser-Timmermans 93 jaar Begraafpark Heilig Landstichting
10-04-’20 Trees Janssen-Willemsen 87 jaar Lourdeskerk
09-04-’20 Yvonne Lebis 75 jaar Lourdeskerk
07-04-’20 Diny Moolenaar 94 jaar Lourdeskerk
29-03-’20 Wim Sanders 82 jaar Lourdeskerk
28-03-’20 Wil van Dongen 85 jaar Lourdeskerk

 

 

 

Vaste wekelijkse Vieringen

Vanwege de bestrijding van de Corona virus pandemie hebben de bisschoppen van Nederland op 23 maart 2020 besloten en bekend gemaakt dat alle publieke vieringen in de Rooms Katholieke kerken in Nederland tot en met Pinksteren op 31 mei zijn afgelast. Onderstaand gebed van harte aanbevolen.

God, toevlucht in onze nood,

kracht in onze vertwijfeling en angst,

vertroosting in ziekte en lijden.

Wees ons, uw volk, nabij en genadig

nu wij allen de gevolgen ondervinden

van het uitgebroken corona-virus.

Wees een Beschermer voor hen

die dit virus hebben opgelopen,

Wij bidden voor hen om hoop en genezing.

Wij bidden voor hen die aan de gevolgen van dit virus

zijn overleden, dat zij bij U geborgen mogen zijn.

Wij bidden voor allen die werkzaam zijn

in de gezondheidszorg en het openbaar bestuur,

dat zij uw nabijheid en zegen mogen ervaren in hun werk

ten dienste van heel de samenleving.

Doe ons beseffen hoe groot uw liefde is voor ieder van ons

en dat Gij met ons zijt nu wij de kwetsbaarheid van ons

bestaan ervaren.

Versterk ons geloof en onze hoop

zodat wij ons altijd zonder aarzelen overgeven

aan uw vaderlijke voorzienigheid.

Door Christus onze Heer.

Amen.

Contact

Centraal Parochiesecretariaat:

Hatertseweg 111

6533 AD Nijmegen

tel: 024 – 355 3630

e-mail:
parochiecentrum@h3eenheid.nl

Bereikbaar op werkdagen tussen 09.00-12.30 uur.