Over ons

Met de acht kerkgebouwen en de daarbij horende gemeenschappen, die hun wortels hebben in de oude parochiesamenstelling, vormen wij één veelkleurige en veelzijdige parochie. Het basisidee van ons parochieverband is ‘samen kerk zijn onder de torens’. Wij trekken samen op vanuit – en met respect voor – ieders eigenheid, die gesymboliseerd wordt door de verschillende kerktorens van onze locaties. Samen vormen wij één gemeenschap in naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest, die ons verbindt en inspireert.

Wie wij zijn en hoe wij dit ‘samen kerk zijn onder de torens’ organiseren en vormgeven leest u in de submenu’s. U vindt er informatie over de samenstelling van het pastoraal team, het parochiebestuur en de secretariaten en over onze koren en vrijwilligers.

Het centrale adres van de parochie is: Hatertseweg 111, 6533 AD Nijmegen

Centraal Secretariaat: Geopend ma. t/m vrij. van 09:00 tot 12:30 uur.

Email: parochiecentrum@h3eenheid.nl

Telefoon: 024 – 355 3630 Voor dringende gevallen 06 – 1272 3921

Onderstaand gebed van harte aanbevolen.

Goede God, de vakantietijd komt er weer aan.

Wij mogen uitrusten en bijkomen van al onze inspanningen na een bijzonder jaar.

Het was een tijd van mogelijkheden én van allerlei beperkingen vanwege Corona.

Ditmaal was het geen heilige als rode draad maar een vervelend en dodelijk virus.

Velen van ons kennen wel iemand die een dierbare heeft verloren en misschien zijn wij wel die iemand die te maken kreeg met een verlies.

Vader, wij zijn uw kinderen en vragen U om met ons mee te gaan op onze reis.

Het maakt hierbij niet uit of wij in Nederland blijven of dat wij de grens over gaan om de rust of het vertier te zoeken.

Wilt U ons kompas zijn voor onderweg en op die andere plek waar wij onszelf mogen zijn samen met anderen.

En geef ons dan de kracht om te kunnen genieten van al het moois dat ons toe schijnt.

Als de tijd gekomen is om huiswaarts te gaan Heer, wijs ons dan de weg terug, om veilig thuis te komen.

En om met frisse moed weer aan de slag te gaan op school, thuis of op ons werk.

AMEN

Contact

Centraal Parochiesecretariaat:

Hatertseweg 111

6533 AD Nijmegen

tel: 024 – 355 3630

e-mail:
parochiecentrum@h3eenheid.nl

Bereikbaar op werkdagen tussen 09.00-12.30 uur.