Over ons

Met de acht kerkgebouwen en de daarbij horende gemeenschappen, die hun wortels hebben in de oude parochiesamenstelling, vormen wij één veelkleurige en veelzijdige parochie. Het basisidee van ons parochieverband is ‘samen kerk zijn onder de torens’. Wij trekken samen op vanuit – en met respect voor – ieders eigenheid, die gesymboliseerd wordt door de verschillende kerktorens van onze locaties. Samen vormen wij één gemeenschap in naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest, die ons verbindt en inspireert.

Wie wij zijn en hoe wij dit ‘samen kerk zijn onder de torens’ organiseren en vormgeven leest u in de submenu’s. U vindt er informatie over de samenstelling van het pastoraal team, het parochiebestuur en de secretariaten en over onze koren en vrijwilligers.

Het centrale adres van de parochie is: Hatertseweg 111, 6533 AD Nijmegen

Centraal Secretariaat: Geopend ma. t/m vrij. van 09:00 tot 12:30 uur.

Email: parochiecentrum@h3eenheid.nl

Telefoon: 024 – 355 3630 Voor dringende gevallen 06 – 1272 3921

Vaste wekelijkse Vieringen

Vanwege de bestrijding van de Corona virus pandemie hebben de bisschoppen van Nederland op 23 maart 2020 besloten en bekend gemaakt dat alle publieke vieringen in de Rooms Katholieke kerken in Nederland tot en met Pinksteren op 31 mei zijn afgelast. Onderstaand gebed van harte aanbevolen.

God, toevlucht in onze nood,

kracht in onze vertwijfeling en angst,

vertroosting in ziekte en lijden.

Wees ons, uw volk, nabij en genadig

nu wij allen de gevolgen ondervinden

van het uitgebroken corona-virus.

Wees een Beschermer voor hen

die dit virus hebben opgelopen,

Wij bidden voor hen om hoop en genezing.

Wij bidden voor hen die aan de gevolgen van dit virus

zijn overleden, dat zij bij U geborgen mogen zijn.

Wij bidden voor allen die werkzaam zijn

in de gezondheidszorg en het openbaar bestuur,

dat zij uw nabijheid en zegen mogen ervaren in hun werk

ten dienste van heel de samenleving.

Doe ons beseffen hoe groot uw liefde is voor ieder van ons

en dat Gij met ons zijt nu wij de kwetsbaarheid van ons

bestaan ervaren.

Versterk ons geloof en onze hoop

zodat wij ons altijd zonder aarzelen overgeven

aan uw vaderlijke voorzienigheid.

Door Christus onze Heer.

Amen.

Contact

Centraal Parochiesecretariaat:

Hatertseweg 111

6533 AD Nijmegen

tel: 024 – 355 3630

e-mail:
parochiecentrum@h3eenheid.nl

Bereikbaar op werkdagen tussen 09.00-12.30 uur.