Pastoraal Team

Het Pastoraal Team bestaat uit de leden:

de zeereerwaarde heer Jacques Grubben pr., pastoor, j.grubben@h3eenheid.nl

de zeereerwaarde heer Herwi W.M. Rikhof pr., pastor, emeritus hoogleraar, h.rikhof@h3eenheid.nl

de zeereerwaarde heer Hans van der Donk pr., kapelaan, h.vanderdonk@h3eenheid.nl

de eerwaarde vrouw Joska van der Meer, pastor, j.vandermeer@h3eenheid.nl

de eerwaarde heer Henk B.W.M. Welling, diaken, pastor, h.welling@h3eenheid.nl

de eerwaarde heer Paul J.M. Menting, diaken, pastor, p.menting@h3eenheid.nl

de eerwaarde vrouw Trees Versteegen, pastor, t.versteegen@h3eenheid.nl

Jacques Grubben, is geboren in 1960 in Eindhoven, groeide aldaar en in Maarheeze op. Na de middelbare school ging hij economie studeren in Tilburg. Werkte nadien ruim 16 jaar in het bank en beleggingswezen. Hij ontving de priesterwijding in 2010 en kreeg een aanstelling als kapelaan en later als pastoor in de Heilig Hartparochie in Boxtel, Esch, Lennisheuvel en Liempde. Ingaande 1 februari 2019 is hij door Mgr. de Korte benoemd tot pastoor van onze parochie Heilige Drie-eenheid. Typerend voor zijn pastorale beleid is werken vanuit vertrouwen dat als wij er samen de schouders onder (blijven) zetten dat er dan heel veel mogelijk is in verbondenheid met de Heer. Eenheid in verscheidenheid en omgekeerd, heldere communicatie en verbinden blijft net als in zijn vorige parochie, de leidraad.

Herwi Rikhof, geboren in 1948, als priester en pastor lid van het pastorale team van onze parochie Heilige Drie-Eenheid. Als opvolger van de overleden pastoor Toon Rabou verbonden aan de Cenakelkerk in H. Landstichting. Is emeritus hoogleraar in de Systematische Theologie aan de Katholieke theologische faculteit van de universiteit van Tilburg/Utrecht.

Hans van der Donk, geboren in Gorinchem, koos aanvankelijk voor een opleiding waarmee hij later kon gaan werken in de ontwikkelingslanden. Dit ideaal werd langzaam maar zeker naar de achtergrond verdrongen, Maar toch, in zijn leven vonden gebeurtenissen plaats die hem met de neus op de betrekkelijkheid van het leven drukten. En hij besloot voor priester te gaan studeren op het Sint Jans Centrum in ’s-Hertogenbosch. In die zeven jaar studie liep hij stage in Geldrop en in mei 2010 werd hij door Mgr. Hurkmans tot priester gewijd. Hierna volgde een periode van het opdoen van ervaringen in het pastoraal als kapelaan in Heeze en daarna in Budel. Vanaf 1 januari 2016 is hij verbonden aan onze parochie Heilige Drie-eenheid.

Joska van der Meer is sinds oktober 1994 met veel plezier als pastoraal werkster werkzaam in de Ontmoetingskerk. Daarvoor studeerde ze Theologie in Utrecht met een onderbreking van een jaar waarin ze heeft rond gekeken in parochies in Oost Afrika. Joska is getrouwd en zij hebben twee kinderen. In de geloofsgemeenschap van de Ontmoetingskerk is ze vooral betrokken bij activiteiten voor kinderen en jongeren, liturgie, kerk en samenleving en kunst. Ook is ze aldaar als teamcoördinator bezig met beleidszaken, publiciteit en de contacten met de Protestante Wijkgemeente. Ze vindt het boeiend om steeds opnieuw te proberen het dagelijks leven, geloof en de manier waarop de bijbel daarover spreekt, met elkaar te verbinden. Contact met de wijk waarin we leven vind Joska belangrijk, om te zorgen dat het in de kerk niet bij mooie woorden alleen blijft.

Henk Welling, geboren in Arnhem in 1961, is getrouwd in 1994 en is vader van drie kinderen. Volgde de opleiding HBO-Verpleegkundige en werkte tot 2007 in het St. Radboud ziekenhuis. In die tijd was hij als vrijwilliger actief in parochies in Arnhem en Nijmegen. Van april 2007 tot half maart 2009 werkte hij in Suriname als vrijwilliger in zorgorganisaties. Terug in Nederland vervolgde hij de, in 2003 gestarte diakenopleiding op het Sint Janscentrum in Den Bosch. Op 7 november 2009 ontving hij de diakenwijding door Mgr Hurkmans. Vanaf 2010 is Henk werkzaam als diaken hier in Nijmegen, aanvankelijk voor de pastorale eenheid Heilige Drie-eenheid en na de fusie mocht hij van de monseigneur onze nieuwe parochie blijven dienen. Zijn uitdaging is om als diaken mee te mogen bouwen, samen met alle parochianen en het pastorale team, aan deze nieuwe parochie.

Paul Menting  werd na de studie Theologie aan de universiteit van Nijmegen, dertien jaar werkzaam als pastoraal werker in de Emmausparochie (Lourdeskerk en Groenestraatkerk), die nu deel uit maakt van de parochie Heilige Drie-eenheid. In oktober 2013 werd hij tot diaken gewijd om nog meer dienstbaar te kunnen zijn aan de pastorale zorg. De studie ICT, afgerond vóór zijn studie Theologie, komt in de digitale communicatie binnen de parochie goed van pas. Voor de kerklocatie Groenestraat is hij het eerste aanspreekpunt binnen het pastoraal team. Paul Menting is voorzitter van de kerngroep parochie-opbouw en communicatie.

Trees Versteegen studeerde theologie in Utrecht en promoveerde in Nijmegen.  Sinds 1985 werkte zij in diverse functies in de Kerk. Daarvoor werkte ze in het onderwijs. Haar pastorale weg voerde langs armen in Nederland, studenten en oudere religieuzen. Zij was pastoraal werkster in de parochie Peerke Donders in Tilburg. In haar laatste functie werkte ze als leidinggevende voor caritas en diaconie in het  aartsbisdom Utrecht.
Zij werkt deels voor de hele parochie, met name voor de ouderen- en ziekenzorg, en deels voor en vanuit de geloofsgemeenschap van de Ontmoetingskerk in Dukenburg. Daar is zij verantwoordelijk voor ouderen-en ziekenzorg, liturgie en diaconie. Zij houdt ervan mensen van verschillende groepen binnen de kerk met elkaar te verbinden, zodat eenieder zich daar thuis voelt.

 

Onderstaand gebed van harte aanbevolen.

Goede God, de vakantietijd komt er weer aan.

Wij mogen uitrusten en bijkomen van al onze inspanningen na een bijzonder jaar.

Het was een tijd van mogelijkheden én van allerlei beperkingen vanwege Corona.

Ditmaal was het geen heilige als rode draad maar een vervelend en dodelijk virus.

Velen van ons kennen wel iemand die een dierbare heeft verloren en misschien zijn wij wel die iemand die te maken kreeg met een verlies.

Vader, wij zijn uw kinderen en vragen U om met ons mee te gaan op onze reis.

Het maakt hierbij niet uit of wij in Nederland blijven of dat wij de grens over gaan om de rust of het vertier te zoeken.

Wilt U ons kompas zijn voor onderweg en op die andere plek waar wij onszelf mogen zijn samen met anderen.

En geef ons dan de kracht om te kunnen genieten van al het moois dat ons toe schijnt.

Als de tijd gekomen is om huiswaarts te gaan Heer, wijs ons dan de weg terug, om veilig thuis te komen.

En om met frisse moed weer aan de slag te gaan op school, thuis of op ons werk.

AMEN

Contact

Centraal Parochiesecretariaat:

Hatertseweg 111

6533 AD Nijmegen

tel: 024 – 355 3630

e-mail:
parochiecentrum@h3eenheid.nl

Bereikbaar op werkdagen tussen 09.00-12.30 uur.