Welkom

Welkom op de website van Parochie Heilige Drie-eenheid. Hier vindt u informatie over de samenstelling en activiteiten van de parochie.De parochie beslaat een groot gebied in het zuiden van Nijmegen en omgeving. Zeven kerken zijn gelegen in Nijmegen, Heilig Landstichting, Berg en Dal en Malden, daarnaast maken onze parochianen  in de wijk Brakkenstein gebruik van de Sacramentskerk van de paters van het H. Sacrament. Wij maken deel uit van de Rooms Katholieke Kerk in het bisdom van ’s-Hertogenbosch.

Wij willen samen met onze parochianen hoop en perspectief geven aan alle mensen van goede wil in de huidige samenleving. Wij laten ons inspireren door God, Vader, Zoon en Heilige Geest. Met deze namen ontvingen wij de doop om te getuigen van de Blijde Boodschap van Jezus Christus. Hij leerde ons de liefde van de Vader kennen die wij in ons dragen dankzij de Heilige Geest. In ons ‘samen-kerk-zijn’ dragen we dit als parochie concreet uit in onze vieringen en activiteiten.

Wij nodigen u van harte uit om hier aan deel te nemen!

 

Vaste wekelijkse Vieringen

Vanwege de bestrijding van de Corona virus pandemie hebben de bisschoppen van Nederland op 23 maart 2020 besloten en bekend gemaakt dat alle publieke vieringen in de Rooms Katholieke kerken in Nederland tot en met Pinksteren op 31 mei zijn afgelast. Onderstaand gebed van harte aanbevolen.

God, toevlucht in onze nood,

kracht in onze vertwijfeling en angst,

vertroosting in ziekte en lijden.

Wees ons, uw volk, nabij en genadig

nu wij allen de gevolgen ondervinden

van het uitgebroken corona-virus.

Wees een Beschermer voor hen

die dit virus hebben opgelopen,

Wij bidden voor hen om hoop en genezing.

Wij bidden voor hen die aan de gevolgen van dit virus

zijn overleden, dat zij bij U geborgen mogen zijn.

Wij bidden voor allen die werkzaam zijn

in de gezondheidszorg en het openbaar bestuur,

dat zij uw nabijheid en zegen mogen ervaren in hun werk

ten dienste van heel de samenleving.

Doe ons beseffen hoe groot uw liefde is voor ieder van ons

en dat Gij met ons zijt nu wij de kwetsbaarheid van ons

bestaan ervaren.

Versterk ons geloof en onze hoop

zodat wij ons altijd zonder aarzelen overgeven

aan uw vaderlijke voorzienigheid.

Door Christus onze Heer.

Amen.

Contact

Centraal Parochiesecretariaat:

Hatertseweg 111

6533 AD Nijmegen

tel: 024 – 355 3630

e-mail:
parochiecentrum@h3eenheid.nl

Bereikbaar op werkdagen tussen 09.00-12.30 uur.