Overweging, 12 september, 24e zondag B 2021 door pastoor Jacques Grubben.

Een voorbeeld zijn voor een ander is niet altijd even gemakkelijk. De weg van de christen is niet geplaveid met rozen, eerder met het tegenovergestelde, met stekels. Desalniettemin vraagt Jezus om een vertrouwvol doorgaan op de ingeslagen weg zodat zijn liefde en genade in en door ons heen, het beoogde werk kunnen doen. Een mooi voorbeeld zag ik afgelopen week in het dagblad Trouw waarin de ernstig zieke bisschop van Roermond, Harrie Smeets, werd geïnterviewd. Hij zei dat ‘hij ook niet wist waarom de dingen zijn zoals ze zijn maar dat het vertrouwen in Hem er is’. Dit is een aanvaarden van de ziekte die je overkomt maar die menselijkerwijs maar moeilijk te accepteren is. De heilige Bernadette wist bij en na de verschijningen en in haar ziek zijn, Maria als de Onbevlekte Ontvangenis, onvoorwaardelijk nabij. Beiden zijn een voorbeeld van geloof voor mensen in onze tijd.

In het derde boek van dezelfde auteur dat ik in korte tijd las, staan bemoedigende woorden die in dit verband gebruikt kunnen worden. Het boek heeft als titel ‘Hard land’ en het gaat over een vijftienjarige jongen die in de zomer dat zijn moeder sterft aan kanker, voor het eerst in zijn leven verliefd wordt. Deze ingrijpende gebeurtenis dwingt hem om in een klap volwassen te worden. Het eerste citaat luidt: ’Ik sta bij de deur, ik moet het huis verlaten. Ik kijk achterom, maar het verleden heeft zich in de aarde ingegraven en de grond zal u vergeten.’ Deze woorden kunnen ons ook vertellen om te proberen niet om te kijken als we de weg van het geloof zijn ingeslagen en of als we getroffen worden door een ernstige ziekte. Het tweede citaat wijst ons de weg: ‘…maar de toekomst zal me dragen. Niets wat mij nog bedwingt want niets kan waarlijk sterven. Ook niet de dood omstuwd door leven. Dus vastberaden stap ik in de boot. Niets in mij is nog bang…Ik ben niet alleen. Ik beweeg de riemen telkens weer naar voren…tot het einde van de tijd.’  Deze woorden hebben iets van een verrijzenisgeloof in zich dat ons, ondanks alle tegenslagen die ons in het leven kunnen treffen, gaande houdt. Terug naar de lezingen…

  • de profeet Jesaja (50, 5-9a) spreekt over het feit dat God hem heeft toegerust voor zijn taak als profeet;
  • de apostel Jacobus roept in zijn brief (2, 14-18) op tot een daadkrachtig geloof;
  • en in het Evangelie volgens Marcus (8, 27-35) informeert Jezus bij zijn apostelen naar zijn ware identiteit.

Als de Heer roept dan worden we, immers ook wij zijn als gelovigen boodschappers van God, gevraagd om vertrouwvol te luisteren en niet terug te deinzen, aldus de profeet Jesaja. Deze uitspraak kunnen we met een beetje goede wil, hoe moeilijk dan ook, verbinden met de genoemde woorden van de bisschop van Roermond. Beiden laten zich vormen om Gods boodschapper te zijn maar ook om namens Hem het volk te bemoedigen. De woorden van Mgr. Harrie Smeets zijn voor de mensen die te lijden hebben  een bemoediging om op God te blijven vertrouwen. Jesaja biedt, net zoals Jezus later zal doen en de genoemde bisschop nu doet in geestelijke zin, zijn rug en gezicht aan voor de slagen van en bespottingen in het leven. Het is deze houding van een vertrouwvolle overgave die de ware volgeling van Jezus karakteriseert. ‘God is met ons’, is immers Jezus’ naam. Met de psalmist mogen ook wij leren zeggen: ‘De Heer heb ik lief, want Hij luistert…Hij heeft mij aandacht geschonken, telkens als ik tot Hem riep.’ Feitelijk weerklinken hierin ook de menselijke woorden van de roman ‘Hard land’: ‘Ik sta bij de deur, ik moet het huis verlaten….maar de toekomst zal mij dragen.’

Poeh, dat is nogal wat en kan of wil ik dat wel!? Wie is deze Jezus op wie wij ons grenzeloos vertrouwen mogen leren stellen? Dat is de vraag die Hij vandaag allereerst aan zijn apostelen maar, in tweede instantie, ook aan ons, stelt. Die vraag overvalt hen en mogelijk ook ons. Hij lijkt wel of zij met hun eerste antwoorden de kern van de vraag niet echt tot hun eigen hart willen laten doordringen. Door te verwijzen naar het verleden dat wil zeggen naar een van de oude profeten, kijken ze als het ware achterom. Hetzelfde kan feitelijk gezegd worden als het gaat om Johannes de Doper. Jezus vertelt hen en ook ons in zijn reactie echter en met woorden uit het genoemde boek: ‘Maar het verleden heeft zich in de aarde ingegraven.’ Dus, blijf bij de les en vraag je af wat zij over Mij gezegd hebben. Onderzoek je eigen hart met als zoekwoord ‘Jezus’. Petrus, de eerste van de gelijken, de apostelen, en met het hart op zijn tong, reageert direct: ‘U bent de Christus’, dat is de gezalfde en beloofde Redder van God. Hij is als het ware in de spreekwoordelijke boot van Jezus gestapt die hem en de anderen zal voeren van Galilea naar Jeruzalem (en verder), waar Jezus zal lijden, sterven én verrijzen. Deze wijst hem en ook ons op twee wezenlijke dingen. Het is Geest van God die je deze woorden heeft ingegeven dat wil zeggen, het zijn woorden van geloof die recht uit je hart komen. De Geest heeft bij Petrus intrek genomen. Kunnen wij dat beamen? Een tweede, een wellicht wat moeilijke reactie, nadat Jezus zijn eerste lijdensvoorspelling heeft gedaan, wijst Petrus (en ons) er fijntjes op dat het lijden deel uitmaakt van het leven van de Mensenzoon en van ieder mensenleven. Kortom Hij zegt: Wijs het lijden niet af want Ik ben erbij, mijn naam is ‘God met jullie’. Dus, met de woorden van de genoemde roman: ‘… vastberaden stap ik in de boot – naar het voorbeeld van Mgr. Smeets en de H. Bernadette, – …Ik ben niet alleen. Ik beweeg de riemen telkens weer naar voren…tot het einde van de tijd’. Jezus volgen is daadkrachtig je kruis opnemen, iedere dag weer. En je hoeft het niet alleen te doen. Je ontvangt het nieuwe en verrezen leven in ruil hiervoor in ruime mate hiervoor terug…AMEN

Wilt u de Overweging van de achter ons liggende zondagen nog eens doorlezen, kijk dan op de Homepage, klik op de knop ‘Over ons’ en klik dan op Overwegingen.

Meer nieuws

Overweging 11-12 september 2021 Cenakelkerk     

Overweging 11-12 september 2021              […]

Indrukwekkend Geloofsgesprek met de ernstig zieke Mgr. Harrie Smeets

Klik op bijgaande link: https://www.npostart.nl/geloofsgesprek/12-09-2021/KN_1726397

Gezocht: poetsengelen

De gezellige poetsploeg van de H. Antonius Abtkerk in Malden zoekt […]

Zondag 12 september TV-mis,vanaf 10.00 uur op NPO 2, vanuit Lourdes vanwege 100 jaar bedevaarten

De KRO zendt op zondag 12 september de wekelijkse televisiemis […]

Programma Vredesweek Nijmegen  (19 t/m 26 september 2021)

De Vredesweek Nijmegen wordt georganiseerd door de Raad van Levensbeschouwing […]