Overweging 17-18 juli 2021 Cenakelkerk

Overweging 17-18 juli 2021                                             Margaret de Groot-Vlasveld

Efeziërs 2, 13-18  Marcus 6, 30-34

 

Zomervakantie, tijd van spelletjes. Die rode doos met een sacherijnige man met de titel: Mens, erger je niet.  Die woorden sluiten aan bij het oude Nederlandse gezegde: Ergert u niet, maar verwondert u. Het vraagt een omslag om zo om te gaan met nieuws en situaties die vragen en soms irritaties oproepen.

In de lezing van Paulus aan de Christenen van Efeze wordt gesproken over Vrede die zonder scheidingsmuur twee werelden één maakt. In deze brief wordt het onderscheid gemaakt tussen Christenen uit het Jodendom en zij die eerst heiden waren en zich bekeerden. Er was in de tempel in Jeruzalem een tussenmuur die heidenen buiten het binnenste deel van de tempel hield. Hier wordt verwezen naar de Joodse wet van de geboden.

Uit het scheppingsverhaal weten we dat de geest van God zweefde over de wateren. Op de tweede dag zei God: ‘Er moet een uitspansel zijn tussen de wateren, een afscheiding tussen het ene water en het andere’ En God maakte het uitspansel; Hij scheidde het water onder het uitspansel van het water erboven. Het uitspansel noemde God Hemel.’

Een scheiding is tussen aarde en hemel, het uitspansel dat boven ons is. We omschrijven het nu als heelal. Het heelal is voor wetenschappers interessant om nader te onderzoeken. Er is in de ruimtevaart veel geëxperimenteerd, met en zonder succes. We hebben er zelf ook profijt van. Er zijn tal van nieuwe technologieën, zoals internet, mobiele telefonie, medische innovaties etc. daardoor verwezenlijkt. We kunnen deze viering uitzenden via livestream en u kunt er buiten deze kerk naar kijken.

Toch zit er bij mij een ergernis als ik beelden zie over de ruimtewedloop tussen drie miljardairs Branson, Bezos en Musk.  Branson was de eerste vorige week zondag. Bezos vertrekt dinsdag a.s. Aan boord is o.a. een Nederlandse 18-jarige jongen, die hier zijn leven lang al van gedroomd heeft! Deze drie ijdele mannen geven miljoenen uit voor een pleziervlucht van enkele uren om op 100 km boven de aarde even gewichtsloos te zijn. Een wedloop die uiteindelijk lijkt te gaan op media-aandacht voor PR en Marketing.

Mijn ergernis zit in de scheidsmuur die opgetrokken wordt tussen deze ruimtevluchten die voorbijgaan aan de menselijke maat van het aardse. De aarde wordt door de klimaatveranderingen zwaar beproefd. De enorme regenval met overstromingen in Limburg, België, delen van Duitsland en Luxemburg spreekt boekdelen. De beelden hiervan, met tientallen doden en vermisten raken ten diepste. De bosbranden en droogte in andere delen van de wereld. We hebben onze aarde te leen en die mogen we doorgeven aan de generatie na ons. Wijzelf hebben de opdracht om door onze leefwijze aan te passen en daardoor proberen te redden wat er te redden valt. Door al deze problemen is er voor 60 miljoen mensen niet voldoende eten, geen vaccinatie tegen levensbedreigende ziekten, geen schoon drinkwater. Deze voorbeelden zijn een fractie van wat er verder aan problemen speelt.

In onze tijd zetten wij ook muren neer. Mensen bouwen voortdurend muren om anderen buiten te sluiten. We hebben weet van de scheidingsmuur tussen Oost en West-Berlijn. Er is in Israël een muur opgetrokken om de Palestijnen buiten te sluiten. En de macht van de vorige President om een muur te bouwen tussen de Verenigde Staten en Mexico, die in wording was. Maar denk ook aan de muurtjes, hekken en schuttingen die wij overal tussen eigen achtertuinen optrekken. Naast deze fysieke muren zijn er allerlei andere manieren van uitsluiting. Muren tussen mensen van verschillende afkomst, seksuele geaardheid, geloofsrichting etc. Muren te over die ons weghouden van vrede en innerlijke rust. Door alle eeuwen heen lukt het niet om vrede te bereiken, om muren af te breken. Jezus is gekomen en heeft vrede verkondigd. Jezus houdt keer op keer die verschillen voor. In alle verhalen uit de H. Schrift wordt ons een spiegel voorgehouden.

In het Evangelie wordt duidelijk dat wie volgeling van Jezus wil zijn twéé dingen moet doen die samen hem tot leerling maken. De balans vinden tussen er op uit trekken, naar mensen, het goede doen en te onderwijzen en tussen zich terug te trekken, de stilte in, naar zichzelf en de ontmoetingsplaats met God. Alleen daar kan rust gevonden worden.

Bij ons christenzijn hoort een andere cultuur te heersen dan bij de cultuur van de wereld. We hebben onderricht nodig, iedere dag weer, om de contrasten te herkennen tussen beide culturen.

Als we dit verschil herkennen en erkennen durven we ons te verzoenen met onze opdracht. We dragen ieder ons kruis mee. Als verwondering het wint van ergernis en verzet, is ons kruis te dragen. Zonder muur om ons heen, ontvangen we de kracht van de H. Geest om in vrede toegang te krijgen tot de Vader. Amen.

 

Slotgedachte

(Dit gebed wordt aan meerdere schrijvers, o.a. aan Franciscus van Assisi, toegeschreven)

 

Geef me de moed om te veranderen wat ik kan veranderen.

Geef me de wijsheid om te accepteren wat ik niet kan veranderen. 

Geef me het inzicht om het verschil tussen beide te zien

 

 

 

 

 

 

Meer nieuws

Vieringen juli en augustus in de Cenakelkerk

Zaterdag 3 juli 17.00 uur Eucharistieviering Zondag 4 juli 11.00 […]

Preek voor de 15de zondag door het jaar 2021  Cenakelkerk

Preek voor de 15de zondag door het jaar 2021    […]

Overweging,11 juli, 15e zondag B 2021 door pastoor Jacques Grubben

Ik las laatst het getuigenis van een Braziliaanse moeder wiens […]

Preek voor de 14de zondag door het jaar  2021 Cenakelkerk

Preek voor de 14de zondag door het jaar  2021    […]