Overweging 18e zondag 2020 A van 2 augustus door pastoor Jacques Grubben

Als ik aan een goed doel denk, dan denk ik niet allereerst aan de bekende Nederlandse band ‘Het goede doel’ uit de jaren tachtig van de vorige eeuw. Nee, ik denk dan aan de financiële adoptie van kinderen in de 3e wereld door mijn moeder. Later heb ik dit goede doel van haar overgenomen door het ondersteunen van deze kinderen bij betrouwbare organisaties. De correspondentie en het gebed met en voor deze kinderen was in een woord, hartverwarmend. En ook zo hard nodig. Sommige jongens onder hen wilden zelfs  priester worden en dat raakte mij diep. Goede doelen zijn er in alle soorten en maten: kerkelijk en of maatschappelijk, regionaal, nationaal of internationaal. Belangrijk naast de inhoud van het doel als eerste, is de vorm waarin de steun wordt gegeven en de manier waarop er aandacht wordt gevraagd. Echter waarom zouden wij een goed doel ondersteunen? Nou gewoon, omdat er ook in de Schrift al gevraagd wordt om ‘tienden’ te geven en wie deelt, zo weet ik uit eigen ervaring, komt zelf nooit te kort. Maar dit alles mag wel oprecht zijn en niet zoiets als het ‘afkopen’ van je geweten. Met het ondersteunen van een goed doel gloort er licht aan de horizon voor een ander. En biedt je hoop en perspectief voor de toekomst. Ben je een ‘Licht dat ons aanstoot in de morgen’, zoals de woorden van dit bekende lied ons laten weten. Zo hebben we dat ook in onze parochie kunnen ervaren in de tijd dat kerken gesloten waren vanwege Corona. Een gebed bidden of een kaarsje aansteken voor een ander, een kaartje sturen en of een telefoontje plegen naar, brachten licht in de eenzaamheid, het onbegrip en het daarbij horende verdriet…

Wat vertellen de lezingen ons deze zondag:

  • de profeet Jesaja (55, 1-3) spreekt over God die de dorst en de honger van mensen stilt;
  • de brief van de apostel Paulus aan de Romeinen (8, 37-39) gaat over het feit dat werkelijk niets ons kan scheiden van de liefde van Christus;
  • en het Evangelie volgens Mattheüs (14, 13-21) handelt tenslotte over de eerste wonderbare broodvermenigvuldiging van Jezus.

Gods goede doel is, zo zouden we het misschien mogen zeggen bij monde van de profeet Jesaja, het mededogen hebben met de mensen gewoonweg omdat Hij van ons houdt. ‘Kom naar het water en les je dorst. Kom en drink melk en wijn, eet brood en je hoeft niets te betalen.’ Dat zal ons mensen van deze tijd wel aanspreken. En nee, er zit geen addertje onder het gras want iedereen is welkom. Of het zou zo moeten zijn dat je de uitnodiging tot het geloof in Hem als het bekende addertje beschouwt. Maar dat is het niet omdat het geloven in God je vrij staat. Desalniettemin hebben Gods woorden eeuwigheidswaarde of in consumptieve termen vertaald, stillen ze de innerlijke of geestelijke dorst en honger. Mensen hebben dat door de eeuwen steeds weer ervaren in tijden van voor – en tegenspoed. Misschien zijn er onder ons die dit in de afgelopen maanden zelf hebben ontdekt. Gods woorden en sacramenten en of de aanwezigheid van een biddende en zorgende gemeenschap waren voor hen als een licht dat hen aanstootte in de morgen…

Jezus gaat in het Evangelie met zijn leerlingen en in hun kielzog een grote groep van mensen naar een eenzame plek. Er is sprake van een grote geestelijke en lichamelijke honger. Het volk, 5000 mannen exclusief de aanwezige vrouwen en kinderen, zijn als ‘schapen zonder herder’. Jezus voedt hen met zijn woorden over zijn Vader en geeft hun leven perspectief en zin. Tegelijkertijd geneest Hij de zieken. Door dit alles betoont Hij hen mededogen. En alsof dit nog niet genoeg is verzoekt Hij zijn apostelen om hen te eten te geven. Jezus doet een beroep op hun creativiteit of beter gezegd op hun vertrouwen in Hem. Een kleine inventarisatie door de apostel Andreas, levert slechts twee visjes en vijf broden op. En voor de 200 denariën brood kopen is ook al niet genoeg. Hoe nu verder? De les die Jezus hen en ons wil leren is het hebben van mededogen want dan is er zo veel meer mogelijk. Het is een vertrouwen stellen in God om samen met Hem zijn goede bedoelingen waar te maken. En als je vertrouwen hebt dan wordt dat niet beschaamd zoals blijkt uit de wonderbare broodvermenigvuldiging. Iedereen is welkom bij dit gebaar van overgrote liefde. Hij stilt hun en onze honger en lest hun en onze dorst. God heeft dit al eerder laten zien door het uitdelen van het manna bij de doortocht van het volk Israël in de woestijn. Jezus geeft in ‘onze woestijn van het leven’ in woord en daad zichzelf voor ons, De wonderbare broodvermenigvuldiging is een voorafschaduwing hiervan. Hij dankt, zegent, deelt zichzelf uit en verzamelt ons niet alleen in het vieren van Eucharistie maar altijd weer. Dit mag ons eigen goede doel zijn. Het begint bij het dankbaar zijn voor en het zegenen van alles wat wij ontvangen om het daarna uit te delen met als bedoeling de ander te verrijken.

Ik eindig met een sprekend voorbeeld van een jonge officier uit de Balkan. Hij kreeg in de oorlog in zijn bataljon soldaten met trauma’s te maken. Ze hadden deze opgelopen in de frontlinie toen ze voor hun ogen kameraden hadden zien sterven. In de zeldzame rustpauzes sprak hij met hen hierover. Dat was zijn ‘goede doel’. En zo kwam hij, ook al geloofden velen niet, met hen over God te praten. Op een goed moment stelde hij voor om een gebedsdienst te houden. Dat werd een onvergetelijk moment want God was bij hen …bij ons. De apostel Paulus zegt ons  ‘Niets kan ons scheiden van de liefde van Christus’. En dat is een waarheid als een koe! …AMEN

Wilt u de Overweging van de achter ons liggende zondagen nog eens doorlezen, kijk dan op de Homepage, klik op de knop ‘Over ons’ en klik dan op Overwegingen.

Meer nieuws

Secretariaat Antonius Abt kerk Malden gaat weer open!

Vanaf dinsdag 4 augustus 2020 is het locatie-secretariaat van de […]

Vader, leg in mijn hart de eenvoud, de vroomheid, de liefde en de blijheid van Maria

Augustus is de maand van het gebed tot de Hemelse […]

Wegens vakantie VERVALLEN de maandag-vieringen van 4 tot en met 31 augustus 2020

Wegens vakantie vervallen op al onze kerklocaties de vieringen op […]

Overweging 17e zondag van het jaar 2020 A door pastor Trees Versteegen.

Beste mensen, Als ik het evangelie over de schat hoor, […]

Preek voor de 16e zondag, 19 juli Cenakelkerk

Preek voor de 16de zondag door het jaar 2020    […]

Nieuwe versie van het protocol ‘Kerkelijk leven op anderhalve meter’ van 10 juli 2020

In deze vakantietijd hebben de bisschoppen een aantal regels m..b.t. […]

Update weekendvieringen en aanmelding Cenakelkerk

Vanaf het weekend 4/5 juli zijn er in het weekend […]

HET FEEST VAN DE ZOETE MOEDER EN ZOMER 2020 Twaalfde Woord ter bemoediging van Mgr. Gerard de Korte.

In Nederland nadert het einde van het werkseizoen 2019-2020. De […]

Het reserveringssysteem voor de kerkgangers

Vanaf 1 juli 2020 vinden er in parochie Heilige Drie-eenheid […]

Bericht voor alle parochianen. Geopende deuren – Goed nieuws, zij het in nog bescheiden mate!

De bisschoppen hebben, rekening houdend met de door de Overheid […]

MALDEN: Doordeweekse mis op woensdag 9.00 uur

Iedere woensdagmorgen om 9.00 uur is er een eucharistieviering in […]

TELEFONISCH CONTACT TIJDENS BEMOEDIGINGSMOMENTEN 024 – 345 34 71

Tijdens de Bemoedingsmomenten in de Ontmoetingskerk, maandag tot en met […]

Vieringen ONLINE in de Ontmoetingskerk

Iedere zaterdagavond en zondagochtend worden de vieringen van de parochie […]

Gebed en een kaarsje branden  in tijden van het Corona-virus

In verband met versoepeling van de maatregelen van de Nederlandse […]