Overweging 33e zondag door het jaar 14-15 november, Cenakelkerk

Overweging 33e zondag door het jaar 14-15 november 2020

Lezingen Spreuken 31,10-31; Mattheüs 25,14-30                                                                Margaret de Groot-Vlasveld

 

In haar stralend witte pak stond ze in de schijnwerpers van de wereld. Kamala Harris. De eerste vice-president van de VS met een Aziatische-Afrikaanse achtergrond. Het was een historisch moment. Een vrouw, met een getinte huidskleur die samen met Joe Biden haar talenten inzet om de verdeelde Verenigde Staten te gaan leiden. Ze op de schouders gaan staan van haar voorouders, met name haar moeder, groot- en overgrootmoeder.  Ze bemoedigt Amerikaanse vrouwen, velen zullen haar volgen. Haar witte kleding is een statement dat verwijst naar 100 jaar kiesrecht voor vrouwen.  Een sterke vrouw in deze tijd.

Het boek Spreuken – een boek vol wijsheden- besluit, met een lied, een loflied op de vrouw. Ongeveer 2300 jaar geleden geschreven. De sterke vrouw is een rolmodel. Ze is levendig, zorgt voor haar man en kinderen. Maar niet alleen voor hen. Ook met het lot van de sociaal zwakken is zij begaan. En ze is te prijzen omdat ze ontzag heeft voor God.

Vandaag horen we de parabel over talenten. Deze gelijkenis roept vaak verontwaardiging op. Er is medelijden met de derde dienaar die maar één talent heeft gekregen en ook nog bestraft wordt. Deze gelijkenis gaat niet over presteren maar over vertrouwen en angst. Bij talenten denken we nu aan gave, aanleg, bekwaamheid. Er zijn talentenjachten om het onderste uit de kan te halen. In dit Evangelie was een talent een eenheid van gewicht en een valuta-eenheid, de aanduiding van een grote geldwaarde. Om het te verduidelijken, een talent is gelijk aan 34 kilo, in goud / zilver of aan 6000 daglonen! Je stopt toch niet zoveel geld in de grond? Doe er iets mee, dan wordt iedereen er beter van. De eerste twee dienaren woekeren met de talenten die ze gekregen hebben. Ze worden niet alleen beloond voor hun prestatie, maar ook voor hun vertrouwen.

Jezus is zèlf de man die op reis gaat. Hij vertrouwt zijn nalatenschap toe aan zijn leerlingen. En ieder mag dat invullen, vormgeven naar zijn of haar eigen mogelijkheden. Echter wel vanuit een verwachting. Ook naar ons toe. De verwachting dat ook wij handen en voeten geven aan het Rijk van God. Dat wij onze talenten inzetten, soms sterk en daadkrachtig dan weer schoorvoetend en onzeker misschien. Maar wel met de insteek dat ze zichtbaar en vruchtbaar worden in zorg, aandacht en liefde voor onze naasten. Net zoals de dienaar die vijf en die twee talenten kregen, worden we bevestigd; je hebt het goed gedaan.

De verontwaardiging in deze parabel zit bij de derde dienaar. Hij voelt zich tekortgedaan, hij is benadeeld ten opzichte van de andere knechten. Hij heeft minder gekregen dan zij. Hij vergelijkt en weigert zijn leven op zich te nemen. Hij is angstig, ziet een straffende en oordelende God voor zich. Een strenge heer die geen fout door de vingers ziet. Angst verlamt, sluit een mens op in zichzelf. Een mens die zich door angst laat regeren, die geen vertrouwen heeft in eigen kunnen en in de ander, zondert zich af van het leven. Zo wordt in en om die mens heen het leven als het ware in de kiem gesmoord.  Mogelijk zijn er gebeurtenissen in je leven geweest, waardoor je beschadigd of gekwetst bent. Daar kunnen aanwijsbare redenen voor zijn. Want wie kent niet de angst om te laten zien wat je in huis hebt? Hoe ga je om met je talenten als je beoordeeld of veroordeeld wordt door regels en wetten die je kleineren? Een sprekend voorbeeld was deze week het verplicht moeten tekenen van een identiteitsverklaring voor ouders op een reformatorische school waarin geëist werd dat een homoseksuele levenswijze wordt afgewezen?  We zagen een minister van onderwijs die worstelde met de grondwet en met de regels binnen zijn kerkgenootschap.

Er zijn talloze voorbeelden van angstculturen te noemen, binnen kerken, overheden, bedrijven. Ook in kleinere kringen, van familie en vrienden worden talenten in de grond gestopt uit angst om gestraft te worden. Jezus wil in deze gelijkenis onze angst herkennen en zichtbaar maken, zodat we de weg van liefde en vertrouwen gaan. Onze talenten zijn ons gegeven. Wat de kleur van onze huid is, of we man of vrouw zijn, wat onze seksuele geaardheid is. Laten we in beweging komen en geloven in onze mogelijkheden.

Neem mij aan zoals ik ben, zuiver uit wie ik zal zijn. Druk uw zegel op mijn ziel en leef in mij. Amen.

 

 

 

 

 

 

Meer nieuws

Advent: Het volk dat in het donker wandelt zal een groot licht zien

Het volk dat in het donker wandelt zal een groot […]

Preek voor de eerste zondag van de advent Cenakelkerk

Preek voor de eerste zondag van de advent 2020    […]

Overweging 1e zondag van de Advent 2020 B, 29 november, door pastoor Jacques Grubben.

De meditatieve gedachte in deze Advent is een passage uit […]

RedWednesday een spirituele bezinning, ook in onze Groenestraatkerk,  op de vervolging van christenen over de hele wereld.

Woensdagavond 25 november was het zover. Ook de Groenestraatkerk (H.Antonius […]

Paus Franciscus: ‘Wat kunnen wij met Kerstmis voor anderen betekenen?’

Wat kunnen wij met de kerstdagen aan anderen geven? Die […]

Preek voor Christus Koning 22 november, Cenakelkerk

Preek voor Christus Koning 2020            […]

Overweging Christus Koning, zondag 22 november 2020 A door pastoor Jacques Grubben.

Nabijheid kan op twee manieren worden omschreven als dichtbij zijn […]

Boodschap voorzitters Europese bisschoppenconferenties: “Herwinnen van hoop en solidariteit”

De Katholieke Kerk in de Europese Unie, vertegenwoordigd door de […]

Preek voor Allerheiligen-Allerzielen 31 oktober, 1 en 2 november Cenakelkerk

Preek voor Allerheiligen-Allerzielen  31 oktober, 1 en 2 november 2020  […]

Nieuws update Cenakelkerk 1 november

Gelukkig kunnen onze vieringen met de benodigde aanpassingen vooralsnog doorgaan. […]

R.-K. Kerk houdt Nationale Roepingenweek van 1 tot en met 7 november

Voor het tweede jaar op rij organiseert de Rooms-Katholieke Kerk […]

Kardinaal Eijk over aangekondigde regeling euthanasie bij kinderen: ‘Maak de cirkel niet rond’

De Minister voor Gezondheidszorg, Hugo de Jonge, heeft op 13 […]

Bisschoppen spreken woord van bemoediging met het oog op tweede coronagolf – bekijk ook de video

Het aantal coronabesmettingen is begin oktober schrikbarend opgelopen. Dat heeft […]

Ontwikkelingen pastorietuin Malden, update oktober 2020

Persbericht 2 Verkorte Haalbaarheidsstudie herbestemming en nevenbestemming Antonius Abtkerk Malden

Malden woensdagochtend vieringen

Doordeweekse eucharistievieringen op woensdag: iedere woensdag om 9.00 uur in […]

Raad van Kerken participeert in pleidooi voor mensenrechten: ook voor vluchtelingen uit Moria

Donderdag 24 september is in Trouw, de Volkskrant en het […]

Secretariaat Antonius Abt-kerk Malden

De openingstijden van het secretariaat van de parochielocatie in Malden […]

Het reserveringssysteem voor de kerkgangers

Vanaf 1 juli 2020 vinden er in parochie Heilige Drie-eenheid […]

TELEFONISCH CONTACT TIJDENS BEMOEDIGINGSMOMENTEN 024 – 345 34 71

Tijdens de Bemoedingsmomenten in de Ontmoetingskerk, maandag tot en met […]

Vieringen ONLINE in de Ontmoetingskerk

Iedere zaterdagavond en zondagochtend worden de vieringen van de parochie […]

Gebed en een kaarsje branden  in tijden van het Corona-virus

In verband met versoepeling van de maatregelen van de Nederlandse […]