Overweging weekend 26-27 juni 2021 Cenakelkerk

Overweging weekend 26-27 juni 2021                                                           Margaret de Groot-Vlasveld

Wijsheid 1,13-15;2,23-24 / Marcus 5: 21-43

 

Juist in dit weekend worden de maatregelen versoepeld en lijkt er een wending te komen in de coronapandemie die ons zolang in de greep houdt. Afstand houden, geen bezoek ontvangen. En vooral het niet aangeraakt mogen worden. Het heeft velen op lichamelijk, geestelijk, emotioneel en sociaal vlak getroffen.

Aangeraakt woorden, het is een basisbehoefte. De lezingen vandaag belichten onsterfelijkheid en genezing, als gevolg van aanraking. Door de aanraking van Jezus komt het meisje tot leven. En de zieke vrouw geneest.  Er zijn dokters, meerdere hulpverleners, familieleden geweest die hen hebben aangeraakt, maar zonder het gewenste resultaat. Wachten op een genezing, is soms wachten op een wonder.

Komt dat alleen in oude verhalen voor? Zijn er ook in onze tijd genezingsverhalen?
De lezing over het dochtertje van Jaïrus is zeer indringend. Ik heb dit verhaal uit het Evangelie tijdens een uitvaart nooit durven lezen. Het is een verhaal dat huivering teweegbrengt. We maken allemaal mee dat geliefden overlijden. En op dat cruciale moment, als het lichaam niet meer ademt, zijn we machteloos. Sprakeloos. Vol verdriet. De lichamelijke dood is onomkeerbaar. Het verliezen van een kind, hoe schrijnend. Welke leeftijd je kind ook heeft, het is vreselijk. Onnatuurlijk dat een ouder een kind uit handen moet geven. De hand van Jezus lijkt dan ver weg. Levenslang verdriet, een diepe wond die, als de rauwe pijn na jaren hopelijk overgaat in zoete pijn, een litteken achterlaat.

Jezus vraagt vertrouwen. Vertrouwen om de weg te volgen die Hijzelf moet gaan, in lijden, sterven en dood, om dan te verrijzen naar zijn Vader. Dat geloven we, toch op cruciale ogenblikken van loutering is het een opgave om hierin te berusten.

In het verhaal van het dochtertje van Jaïrus, komt er leven in het dode lichaam door de aanraking van Jezus. Jezus geeft dat vertrouwen: hij pakt de hand van het meisje vast en zegt: Sta op. Leef. Vat moed. Doe mee. De aanraking door Jezus en zijn woorden werken genezend, helend. Ze roepen nieuwe levenskracht wakker in het meisje.
Bij de bloedvloeiende vrouw brengt ziekte haar op een dood spoor, er is toch wel hoop. Bloedvloeiing is een heel vervelend, lichamelijk ongemak, maar had in Jezus’ tijd bovendien enorme sociale gevolgen. De Joodse reinheidswetten beschouwden vrouwen die bloed verliezen, als onrein. Ze mag niets en niemand aanraken want door haar aan te raken wordt iedereen en alles onrein. Ze moet zich heel eenzaam zijn hebben gevoeld, afgekeurd en miskend. Uitgerekend deze vrouw benadert Jezus, raakt hem aan. Jezus voelt het direct.  In die aanraking met Jezus gebeurt iets in de vrouw. Er ontstaat verbinding met Jezus. Onzichtbare helende kracht. Energie vloeit over.

Ik vertrouw u een ervaring toe van Janneke, mijn nichtje. Een actueel genezingsverhaal.
Ik heb haar gevraagd of ik over haar mocht vertellen. Janneke is niet haar echte naam. Na haar middelbare school ging ze theologie studeren. Na een paar jaar werd ze overmand door paniekaanvallen.  Haar problematiek, zoals ze zelf aangeeft, werd mede veroorzaakt en zelfs verergerd door gebrek aan steun en inlevingsvermogen van haar omgeving. Ze waren niet in staat om zichzelf buiten beschouwing te laten en te kijken wat ze echt nodig had. Ze moest maar doorzetten en die angsten niet koesteren. Eenzaamheid, intense eenzaamheid bracht haar in een geestelijk en emotioneel isolement.

Haar paniek ging over in angststoornissen. Die werden zo hevig dat professionele hulp nodig was.  Psychiaters, medicatie, maandenlange opnamen in een kliniek, elektroshocktherapie. Werkelijk, alles is geprobeerd om haar te genezen. Haar geloof werd zwaar op de proef gesteld. “Als er een God is, waarom moet ik, als 30 jarige, dit doormaken?” Ze werd gelaten, somber, passief, gevoelloos. Ze kon niet meer bidden. Gelukkig was er een kring van intimi om Janneke heen, die haar steunde. Zo ook haar vriend Jeroen. Samen bezochten ze kerkelijke vieringen en hadden een gesprek met een priester. Hij zag de uitzichtloze wanhoop in haar doffe ogen. De priester stelde voor om haar een ziekenzalving te geven, in haar vertrouwde omgeving. Ze kan het zich precies herinneren. Met Jeroen zat ze op de bank en ze ontvingen het sacrament van de zieken. Het deed haar niets. Het voelde als: baat het niet, dan schaadt het niet. In de weken daarna merkte Jeroen dat haar gedrag veranderde, alsof er een andere energie in Janneke kwam. Stapje voor stapje was verbetering te zien. Haar medicatie en therapie kon worden afgebouwd.

We zijn nu drie jaar verder. Voor Janneke is dit sacrament waarin ze aangeraakt werd met Chrisma het keerpunt geweest. Ze is intens dankbaar voor haar wonderbaarlijke genezing. Ook hier, net als bij het dochtertje van Jaïrus en de vrouw die aan bloedvloeiingen leed, een onzichtbare, goddelijke helende kracht. Laten we blijven geloven in die goddelijke bron die ons innerlijk kan genezen als we durven te ontvangen.  Amen.

 

 

 

 

Meer nieuws

Overweging 17-18 juli 2021 Cenakelkerk

Overweging 17-18 juli 2021              […]

Vieringen juli en augustus in de Cenakelkerk

Zaterdag 3 juli 17.00 uur Eucharistieviering Zondag 4 juli 11.00 […]

Preek voor de 15de zondag door het jaar 2021  Cenakelkerk

Preek voor de 15de zondag door het jaar 2021    […]

Overweging,11 juli, 15e zondag B 2021 door pastoor Jacques Grubben

Ik las laatst het getuigenis van een Braziliaanse moeder wiens […]

Preek voor de 14de zondag door het jaar  2021 Cenakelkerk

Preek voor de 14de zondag door het jaar  2021    […]