Overweging,3 oktober, 27e zondag B 2021 door pastoor Jacques Grubben.

‘Wat God verbonden heeft…’ zijn de sleutelwoorden van deze zondag. God is liefde zegt de apostel Johannes en wij mensen zijn geschapen naar zijn beeld en gelijkenis. Dat betekent volgens mij dat het onze belangrijkste opdracht is om  te proberen liefde te zijn in willekeurig welke relatie dan ook. Maar dat valt nog niet mee, dat heeft de situatie bij ons thuis mij wel geleerd.

Een paar weken geleden kreeg ik het verlangen om mij te verdiepen in het leven van Carlo Acutis. Deze jongeman is op vijftienjarige leeftijd aan een agressieve vorm van leukemie overleden. Vorig jaar is hij zalig verklaard omdat een kind op zijn voorspraak wonderlijk is genezen. Drie dingen springen eruit. Hij was een ‘vriend’ van Jezus en dat uitte zich in een grote luisterbereidheid voor en dienstbaarheid naar iedere mens. Hij wilde niet de beste van de klas zijn maar de liefde die God is, verwoorden in zijn daden. Hij was in zijn korte leven ‘op reis’ naar Jezus. Zijn leven in sneltreinvaart gaf hij vorm in de dagelijkse gebeden en het dagelijks deelnemen aan de Eucharistie. Maar ook door het zeer regelmatig zuiveren van zijn ziel door Gods vergeving in de biecht. Daardoor kreeg de liefde van God alle kans om door hem heen te stromen, vrucht te dragen en naar andere mensen uit te gaan. Tenslotte werd zijn mond gesierd met een prachtige en oprechte glimlach die velen en ook mij diep in het hart geraakt heeft. Hij wist dat hij als een origineel van God die liefde is, was geschapen en hij wilde onder geen enkele voorwaarde eindigen als een fotokopie. Het zijn deze krachtige woorden die verwijzen naar de bedoeling van de Bijbelse woorden ‘Wat God verbonden heeft…’ Met de genade van God en met de onverschrokken moed en zuiverheid die Carlo sierden, mogen wij proberen om de liefde in elke relatie te laten overwinnen. Dan staan ‘we samen sterk voor God’, dat is het motto van de Wereldmissiedag voor kinderen.

Laten we terugkeren naar de lezingen…

  • in het boek Genesis (2, 18-24) wordt gesproken over de schepping van man en vrouw;
  • de brief aan de Hebreeën (2, 9-11) handelt over de menswording van de zoon van God;
  • in het Evangelie volgens Marcus (10, 2-16) spreekt Jezus over het huwelijk tussen man en vrouw.

Het is een verhaal van het begin dat we vandaag horen in Genesis, het eerste boek van de Bijbel en het eerste boek van de Pentateuch, de vijf boeken van Mozes. God schept, onderscheidt en vormt, licht en donker, water en land, hemel en aarde, plant en dier en als laatste de mens. De laatstgenoemde wordt gevormd uit rode aarde en de geest van God. De kleur rood is mogelijk een verwijzing naar de levensstroom van het bloed maar ook van de liefde. De mens geschapen naar zijn beeld en gelijkenis is alleen. God luistert en er komt verandering in want de mens is geschapen voor de gemeenschap want God is dit ook.  De mens mag de dieren een naam mag geven. Dat is echter onvoldoende om het verlangen naar een relatie te niet te doen. Hij is de rentmeester van de schepping maar hij blijft alleen. Opnieuw een luisteren en God doet iets dat vaker voorkomt in de Bijbel. Hij brengt de mens in slaap ten teken dat er iets belangrijks staat te gebeuren. Hij neemt een rib dicht bij het hart. In het antieke denken wordt het hart gezien als de bron van het leven en het verstand. Hij schept hieruit de vrouw. Pas dan is er sprake, krachtens de woorden van de man ‘vlees van mijn vlees’, van een levende relatie met de vrouw en van een echte vriendschap met God. Het vormen van een gemeenschap in eenheid krijgt invulling en het weerklinkt ook in de woorden van psalm 128 die wij samen gebeden hebben…

De Farizeeën die geloven in de verrijzenis en in engelen in tegenstelling tot de Sadduceeën, stellen Jezus een prikkelende vraag: ‘Mag een man een vrouw verstoten?’ Jezus reageert door het stellen van een wedervraag: ‘Wat zegt Mozes?’ De laatstgenoemde is dé leraar van het Joodse volk. De Farizeeën verwijzen in hun antwoord naar een scheidingsbrief. ‘Dat heeft alles te maken met de hardheid van het hart van mensen’, zegt Jezus. Wellicht mogen wij zeggen dat Jezus, de mensen van die tijd een gebrek aan geduldige, vergevende en volhardende liefde, verwijt. Ontucht en ontrouw komen in allerlei vormen en tijden helaas veelvuldig voor. Wat bedoelt Jezus eigenlijk te zeggen? Allereerst, verwijzend naar het boek Genesis, dat man en vrouw geroepen zijn tot het vormen van een echte, zuivere en blijvende gemeenschap in liefde. Maar ook dat deze eenheid alleen standvastig vrucht kan dragen door te luisteren naar elkaar, de wil tot trouw en in een blijvende verbondenheid met God. Echter de posters in de bushokjes die een slippertje legitimeren, de porno o.a. op het internet en het fenomeen van ‘second love’ vertellen ons dat er ten aanzien van het een en het ander iets goed mis is. De meesten van ons zijn met de woorden van Carlo, ‘op reis naar Jezus’. En dat vraagt volgens mij om een dagelijkse of op zijn minst zeer regelmatige voeding met zijn woord en zijn sacramenten. Het luisteren naar, het overwegen en het ontvangen van voeden ons. Ze zijn het begin van de ommekeer en vormen onze liefde voor Hem én voor elkaar om. We zijn echter in onze vaak op de buitenkant gerichte wereld juist hierin bijzonder kwetsbaar. Er is helaas regelmatig geen sprake van een echte liefde of alleen maar van een vluchtige variant. Daardoor verworden wij gemakkelijk als vanzelf van een origineel tot een fotokopie. Jezus wil dit voorkomen en wijst ons met het voorbeeld van de kleinen de weg. Een kinderlijke houding in het geloof in God en zijn zoon Jezus Christus en hun bedoelingen met ons, biedt de benodigde bescherming. Het is de uitweg uit dat wat ons door ‘de wereld’ lijkt te worden opgelegd als ‘gewoon’. Maar gewoon is het zeker niet!  Alleen met de genade van God, een onverschrokken moed en de wil tot een echt luisteren naar God en elkaar, kan de liefde in elke relatie overwinnen. En dan staan wij, als onze reis op aarde ten einde is, met een diepe glimlach op onze mond, samen sterk voor God…AMEN

Wilt u de Overweging van de achter ons liggende zondagen nog eens doorlezen, kijk dan op de Homepage, klik op de knop ‘Over ons’ en klik dan op Overwegingen.