Paus Franciscus over ‘De zaligsprekingen van de bisschop’

  1. Zalig de bisschop die van armoede en vrijgevigheid zijn levensstijl maakt, want door zijn getuigenis bouwt hij aan het Rijk der hemelen.
  2. Zalig de bisschop die niet bang is zijn gezicht vochtig te laten worden door tranen, zodat daarin het lijden van het volk en de inspanningen van de priesters weerspiegeld worden; die in de omhelzing van de lijdenden de troost van God vindt.
  3. Zalig de bisschop die zijn ambt beschouwt als een dienst en niet als een macht, die zachtmoedigheid tot zijn kracht maakt, die iedereen het recht van burgerschap in zijn eigen hart geeft om zo het land te bewonen dat aan de zachtmoedigen is beloofd.
  4. Zalig de bisschop die zich niet opsluit in zijn bestuurspaleis, die geen bureaucraat wordt die meer aandacht heeft voor statistieken dan voor gezichten, voor procedures dan voor verhalen, en die aan de zijde van de mens wil strijden voor Gods droom van gerechtigheid, omdat de Heer, die hij ontmoet in de stilte van het dagelijks gebed, hem voedt.
  5. Gezegend is de bisschop die hart heeft voor de ellende van de wereld, die niet bang is zijn handen vuil te maken aan de modder van de menselijke ziel om daarin Gods goud te vinden, die niet geschokt is door de zonde en broosheid van anderen omdat hij zich bewust is van zijn eigen ellende, omdat de blik van de Gekruisigde Verrezene voor hem een zegel zal zijn van oneindige vergeving.
  6. Zalig de bisschop die dubbelhartigheid uitbant, die elke dubbelzinnige dynamiek vermijdt, die droomt van het goede zelfs te midden van het kwade; hij zal zich kunnen verheugen in het aangezicht van God, wanneer hij diens spiegelbeeld ontdekt in elke poel van de stad der mensen.
  7. Zalig de bisschop die zich inzet voor de vrede, die de weg van de verzoening gaat, die in het hart van de priesters het zaad van de gemeenschap zaait, die een verdeelde samenleving begeleidt op de weg van verzoening, die iedere man en vrouw van goede wil bij de hand neemt om broederlijkheid op te bouwen: God zal hem erkennen als zijn zoon.
  8. Zalig de bisschop die omwille van het evangelie niet bang is tegen de stroom in te gaan en een ‘hard’ gezicht op te zetten zoals Christus op weg naar Jeruzalem, zonder zich te laten tegenhouden door misverstanden en obstakels, omdat hij weet dat het Koninkrijk Gods vooruitgaat in de tegenspraak van de wereld.

Meer nieuws

Overweging, 28 november, 1e zondag Advent C 2021 door pastoor Jacques Grubben.

In de afgelopen tijd las ik een roman met als […]

Maatregelen om rekening mee te houden voor en tijdens de Vieringen i.v.m. de Corona-pandemie

Een kort overzicht van de maatregelen die door de regering, […]

Interview Streekomroep RN7met pastoor Jacques Grubben over Red Wednesday

De kerk aan de Groenestraat in Nijmegen werd woensdag 24 […]

Preek voor Christus Koning 2021, Cenakelkerk

Preek voor Christus Koning  2021            […]

Boom bij Taborkapel verwijderd

Afgelopen vrijdag, 19 november, is de Betula (berkenboom) bij de […]