Preek voor Allerheiligen-Allerzielen 2021 Cenakelkerk

Preek voor Allerheiligen-Allerzielen 2021                                                                                 Herwi Rikhof

Apokalyps 7,2-12 / Mt. 5,1-12a

 

Elke keer denk je, nee, niet nog meer, niet nog meer onthullingen over de belastingdienst, de toeslagen affaire. Niet nog meer mensen getekend voor het leven door een onduidelijk aanklacht, door administratieve blunders, door een diepgeworteld wantrouwen. Elke keer denk je niet nog meer onthullingen over seksueel misbruik niet alleen bij de kerk, maar ook op scholen, bij sportverenigingen. Niet nog meer mensen getekend voor het leven. En dan heb ik het maar niet over de gevolgen van corona, omdat we wel vermoeden of weten dat mensen door die pandemie getekend zijn voor het leven, maar hoe omvangrijk dat is, weten we nog niet.

Mensen getekend voor het leven, door het leven, zijn dat die 144.000 uit de eerste lezing? En worden ze dan nu beloond? Is de hemel de plek waar het onrecht dat op aarde heeft plaats gevonden goed gemaakt wordt, zo in de trant van als je het hier moeilijk hebt gehad dan krijg je het daar gemakkelijk, wat je hier tekort gekomen bent, krijg je daar in overvloed. Of misschien nog een stapje verder, pas als je het hier slecht hebt, krijg je het daar goed. Is dat het feest dat we vieren? Is dat ons geloof?

Of is er iets anders aan de hand? Ik denk van wel en de lezingen geven daarvoor suggesties en aanwijzingen. Die mensen zijn getekend met het zegel van God. Getekend met een zegel. Dat is niet zoiets als een goede waardering van Tripadvisor of een Michelin-ster, dat is eerder zoiets als en zegel dat de koning meegaf aan iemand die namens hem ergens moest optreden. Het zegel van God dragen is vertegenwoordigers van God zijn, is God aanwezig laten zijn. Maar hoe dan? Het antwoord daarop kunnen we vandaag vinden in de andere lezing, de lezing uit de Bergrede, de zaligsprekingen.

Die getekenden zijn de armen van geest. Die getekenden zijn de mensen die niet arrogant zijn, die niet zelfvoldaan zijn, niet overlopen van eigendunk, dat zijn de mensen die zichzelf niet de grootste, de belangrijkste beschouwen. De armen van geest dat zijn de mensen die weten dat ze er nog lang niet zijn, die weten dat ze niet volmaakt zijn, die weten van hun eigen tekortkomingen en grenzen. De armen van geest dat zijn de mensen die hulp durven vragen, omdat ze er alleen niet uitkomen.

Die getekenden zijn de treurenden. Die getekenden zijn de mensen die hun verdriet niet wegstoppen, maar die het verlies dat ze geleden hebben, man of vrouw overleden, vriend of vriendin verloren, duidelijk laten blijken. De treurenden dat zijn de mensen die na een paar maanden, na een paar jaren nog durven zeggen dat ze iemand missen, die de verjaardagen blijven vieren van de overledenen.

Die getekenden zijn die hongeren en dorsten naar gerechtigheid. Die getekenden zijn de mensen die het niet kunnen hebben dat iemand slecht wordt behandeld, omdat die er anders uitziet, omdat die niet zo slim of snugger is. Die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid, dat zijn de mensen die geen rust hebben, ‘s nachts er wakker van liggen omdat ze iemand gekwetst hebben, afgesnauwd hebben, links hebben laten liggen.

Die getekenden zijn de barmhartigen, Die getekenden zijn de mensen die niet over lijken gaan in hun werk, in hun loopbaan; dat zijn de mensen die niet alleen op de cijfers letten, de financiële risico’s, de omzet. De barmhartigen, dat zijn de mensen die op mensen letten. De barmhartigen dat zijn de mensen die zo veel plaats in hun hart hebben dat een ander er nog bij kan.

Die getekenden zijn de vredestichters. Die getekenden zijn de mensen die zich niet in de stroom van wraak en wraak laten trekken, maar die cirkel doorbreken, die geen verwijten blijven maken, maar vergeven.

Misschien komt nu de bij u gedachte op (en dat zou mooi zijn): als dát getekend zijn betekent, dan wil ik wel zo getekend zijn door mijn leven, voor mijn leven. Dat komt dan goed uit: 144.000 betekent niet dat de zaak gesloten is, integendeel, 144.000 is 12 x 12 x 1000 en dat betekent iedereen, nooit afgesloten. Ieder van ons kan daar bij horen. Ieder van ons hoort daar bij.

Meer nieuws

Overweging, 28 november, 1e zondag Advent C 2021 door pastoor Jacques Grubben.

In de afgelopen tijd las ik een roman met als […]

Maatregelen om rekening mee te houden voor en tijdens de Vieringen i.v.m. de Corona-pandemie

Een kort overzicht van de maatregelen die door de regering, […]

Interview Streekomroep RN7met pastoor Jacques Grubben over Red Wednesday

De kerk aan de Groenestraat in Nijmegen werd woensdag 24 […]

Paus Franciscus over ‘De zaligsprekingen van de bisschop’

Zalig de bisschop die van armoede en vrijgevigheid zijn levensstijl […]

Preek voor Christus Koning 2021, Cenakelkerk

Preek voor Christus Koning  2021            […]