R.-K. Kerk houdt Nationale Roepingenweek van 1 tot en met 7 november

Voor het tweede jaar op rij organiseert de Rooms-Katholieke Kerk in Nederland een Nationale Roepingenweek. Van zondag 1 tot en met zaterdag 7 november is er in elk bisdom en bij verschillende religieuze gemeenschappen een activiteit of speciale viering waarin de roeping tot het priesterschap, het diaconaat en het religieuze leven centraal staat. Vanwege de coronamaatregelen is een deel van het programma in digitale vorm of (ook) via livestream te volgen.

Doel van deze speciale week is het fundamentele belang van religieuze roepingen voor de Kerk te benadrukken. Dat gebeurt jaarlijks op Roepingenzondag, maar deze dag komt door de viering van de Eerste Heilige Communie en andere zaken steeds meer onder druk te staan. Daarom nu een hele week op een ander moment in het jaar, namelijk rond het hoogfeest van de heilige Willibrord, patroonheilige van de Nederlandse Kerkprovincie en het Aartsbisdom Utrecht.

Rector Patrick Kuipers van de Utrechtse priesteropleiding en voorzitter van het nationale Roepingenoverleg hoopt dat ook de parochiegemeenschappen in de vieringen van de komende week aandacht zullen schenken aan de noodzaak van het gebed om roepingen. “Als we als gelovigen niet vragen om nieuwe roepingen, zal de Heer ze ook niet geven. Vandaar deze speciale gebedsestafette in de zeven bisdommen en bij de religieuzen. Willibrord is een blijvend voorbeeld, omdat ook hij in lastige omstandigheden moed bleef houden en het geloof verspreidde. Daarvoor zijn de komende jaren priesters, diakens en religieuzen broodnodig,” aldus Kuipers.

Aartsbisdom Utrecht

De gebedsestafette in het Aartsbisdom Utrecht start 1 november (Hoogmis Allerheiligen) in de St. Catharinakathedraal. Tijdens alle vieringen in de kathedraal die week staat een icoon van de heilige Willibrord centraal en wordt het speciale gebed om roepingen gebeden, alle parochies is gevraagd hieraan mee te doen. Het hoogtepunt en de feestelijke afsluiting van de Roepingenweek zijn op het hoogfeest van de heilige Willibrord op 7 november wanneer Paulus Tilma in de Utrechtse kathedraal door kardinaal Eijk tot transeunt diaken wordt gewijd (vanaf 10.30 uur mee te vieren via livestream.

Bisdom Haarlem-Amsterdam

Van maandag 2 tot en met vrijdag 6 november organiseert het bisdom Haarlem-Amsterdam om 17.45 uur Vespers in de Bedevaartkapel te Heiloo. Op zaterdag 7 november is daar om 11.30 uur ook een Rozenkransgebed in het teken van de Roepingenweek, waarna een Eucharistieviering het weekprogramma om 12.00 uur afsluit. Deze vieringen zijn te volgen via Kathedraal TV van het bisdom.

Bisdom Roermond

Het Grootseminarie Rolduc houdt op 5 november om 17.00 uur gezongen Roepingenvespers (alleen met de seminariegemeenschap in huis). Deze viering is te volgen via een stream op: www.rolduc.nl

Bisdom Groningen-Leeuwarden

Het bisdom Groningen-Leeuwarden stelt elke dag van de Roepingenweek een andere roeping centraal:

1 november (Allerheiligen), 11 uur: kathedraal Groningen / mgr. Van den Hout: roeping tot heiligheid

2 november (Allerzielen): in bijna alle parochiekerken: roeping tot gebed voor overledenen

3 november 19 uur, Coevorden / Tj. Tjepkema: roeping tot huwelijk-gezin

4 november 9 uur, Dronrijp / M. Conijn: roeping tot priesterschap

5 november 19 uur: kathedraal Groningen / A. Jellema (studentenpastoraat): roeping tot leven lang leerling zijn

6 november, 9 uur: Stadskanaal / J. Deuling – S. Hof: roeping tot permanent diaconaat

7 november (hoogfeest H. Willibrord): Wolvega (Spiritijnen): roeping tot het religieuze leven

8 november, 11 uur: Basiliek Bolsward / A. Bultsma: roeping tot eenheid onder de christenen

Bisdom ‘s-Hertogenbosch

In het bisdom ‘s-Hertogenbosch wordt een gebed om roepingen verspreid onder de parochies, tevens zijn diverse video’s over roepingenverhalen te zien op de website van het bisdom.

Bisdom Rotterdam

Priesterstudenten van de priesteropleiding Vronesteyn maken in het kader van de Roepingenweek diverse video’s over roepingen, onder meer met één van de zusters Clarissen uit Megen. Zij zullen deze filmpjes delen via Facebook.

Konferentie Nederlandse Religieuzen (KNR):

In de Roepingenweek worden diverse video’s gepresenteerd waarin jonge religieuzen vertellen over hun roeping. Ook is er een mogelijkheid om mee te doen met een chatgesprek met religieuzen en vragen te stellen over wat hen bewogen heeft tot hun keuze voor een leven als religieus. In diverse kloosters wordt deze week dagelijks aandacht besteed aan roepingen in de vieringen en tijdens het gebed, mensen kunnen meebidden. Dagelijks zal de KNR een roepingsgebed publiceren op de KNR-website, Facebook en Instagram. Het schema met het complete KNR-programma is vanaf 31 oktober te vinden op www.knr.nl.

Meer nieuws

Overweging 1e zondag van de Advent 2020 B, 29 november, door pastoor Jacques Grubben.

De meditatieve gedachte in deze Advent is een passage uit […]

RedWednesday een spirituele bezinning, ook in onze Groenestraatkerk,  op de vervolging van christenen over de hele wereld.

Woensdagavond 25 november was het zover. Ook de Groenestraatkerk (H.Antonius […]

Paus Franciscus: ‘Wat kunnen wij met Kerstmis voor anderen betekenen?’

Wat kunnen wij met de kerstdagen aan anderen geven? Die […]

Preek voor Christus Koning 22 november, Cenakelkerk

Preek voor Christus Koning 2020            […]

Overweging Christus Koning, zondag 22 november 2020 A door pastoor Jacques Grubben.

Nabijheid kan op twee manieren worden omschreven als dichtbij zijn […]

Overweging 33e zondag door het jaar 14-15 november, Cenakelkerk

Overweging 33e zondag door het jaar 14-15 november 2020 Lezingen […]

Boodschap voorzitters Europese bisschoppenconferenties: “Herwinnen van hoop en solidariteit”

De Katholieke Kerk in de Europese Unie, vertegenwoordigd door de […]

Preek voor Allerheiligen-Allerzielen 31 oktober, 1 en 2 november Cenakelkerk

Preek voor Allerheiligen-Allerzielen  31 oktober, 1 en 2 november 2020  […]

Nieuws update Cenakelkerk 1 november

Gelukkig kunnen onze vieringen met de benodigde aanpassingen vooralsnog doorgaan. […]

Kardinaal Eijk over aangekondigde regeling euthanasie bij kinderen: ‘Maak de cirkel niet rond’

De Minister voor Gezondheidszorg, Hugo de Jonge, heeft op 13 […]

Overweging Weekend 17 -18 oktober, Cenakelkerk

  Overweging Weekend 17 -18 oktober 2020        […]

Preek voor de 28ste zondag, 11 oktober Cenakelkerk

Preek voor de 28ste zondag door het jaar 2020    […]

Bisschoppen spreken woord van bemoediging met het oog op tweede coronagolf – bekijk ook de video

Het aantal coronabesmettingen is begin oktober schrikbarend opgelopen. Dat heeft […]

Ontwikkelingen pastorietuin Malden, update oktober 2020

Persbericht 2 Verkorte Haalbaarheidsstudie herbestemming en nevenbestemming Antonius Abtkerk Malden

Malden woensdagochtend vieringen

Doordeweekse eucharistievieringen op woensdag: iedere woensdag om 9.00 uur in […]

Raad van Kerken participeert in pleidooi voor mensenrechten: ook voor vluchtelingen uit Moria

Donderdag 24 september is in Trouw, de Volkskrant en het […]

Secretariaat Antonius Abt-kerk Malden

De openingstijden van het secretariaat van de parochielocatie in Malden […]

Het reserveringssysteem voor de kerkgangers

Vanaf 1 juli 2020 vinden er in parochie Heilige Drie-eenheid […]

TELEFONISCH CONTACT TIJDENS BEMOEDIGINGSMOMENTEN 024 – 345 34 71

Tijdens de Bemoedingsmomenten in de Ontmoetingskerk, maandag tot en met […]

Vieringen ONLINE in de Ontmoetingskerk

Iedere zaterdagavond en zondagochtend worden de vieringen van de parochie […]

Gebed en een kaarsje branden  in tijden van het Corona-virus

In verband met versoepeling van de maatregelen van de Nederlandse […]