Raadpleging parochianen Dukenburg m.b.t. de toekomst van de Parochie

Zoals u ongetwijfeld nog weet hebben er in het najaar op verschillende locaties van onze parochie visiebijeenkomsten plaatsgevonden waarin naar aanleiding van de inbreng van de parochianen bij de Advents(wens) boom van 2019, teruggekoppeld werd. Tevens werd er nadrukkelijk gesproken over de vijf pijlers van de visie.

  • Geloof vieren
  • Geloof vormen en verdiepen
  • Gemeenschap van gemeenschappen
  • Dienstbaar zijn binnen de geloofsgemeenschap en naar buiten toe
  • Kom, zie en doe mee!

Op de locaties Ontmoetingskerk is dit vanwege Corona tot nu toe niet gelukt met de huidige beperkingen. Derhalve heeft de Visiegroep besloten om de parochianen van deze locaties de gelegenheid te geven om per e-mail te kunnen reageren op het bijgevoegde visiedocument: Geloof vieren, praatstuk t.b.v. Visiebijeenkomsten 2020, zoals dat op de andere locaties ook het geval is geweest.

U kunt uw reacties voor de locatie Ontmoetingskerk Dukenburg sturen naar secretariaat@ontmoetingskerk.net

De eerdere verslagen van de overige locaties kunt u vinden op het onderdeel Toekomst Visie op deze website, wilt u dat lezen: klik hier.

Meer nieuws

Preek voor de 3de zondag door het jaar 2021 Cenakelkerk

Preek voor de 3de zondag door het jaar 2021    […]

Het 6e bemoedigingsbericht van onze bisschop heeft als thema: DE BIJBEL ALS BRON VAN HOOP.

Broeders en zusters, Afgelopen zondag vierden wij de Zondag van […]

Overweging van 24 januari, 3e zondag, door het jaar 2021 B door pastoor Jacques Grubben.

Vandaag wordt de Bidweek voor de Eenheid onder de christenen […]

Overweging 2e zondag door het jaar 2021 Cenakelkerk

  17 januari 2021 2e zondag door het jaar    […]