Sacrament van Boete en Verzoening

Fouten maken is menselijk. In elke eucharistieviering beginnen we dan ook met de schuldbelijdenis en in elk Onze Vader bidden we om vergeving. Maar sommige fouten grijpen dieper in dan andere. Een verjaardag vergeten is minder erg dan door roekeloos rijden iemands leven in gevaar brengen. Voor het herstel van ernstige fouten die de relatie met God en met de medemens op het spel zetten, is het sacrament van boete en verzoening ingesteld. In een gesprek met de biechtvader kunnen ook andere fouten en tekortkomingen aan bod komen en kan deze Gods vergeving toezeggen.

Voor het maken van een afspraak met een pastor neemt u contact op met het secretariaat in het parochiecentrum.

Onderstaand gebed van harte aanbevolen.

Goede God, de vakantietijd komt er weer aan.

Wij mogen uitrusten en bijkomen van al onze inspanningen na een bijzonder jaar.

Het was een tijd van mogelijkheden én van allerlei beperkingen vanwege Corona.

Ditmaal was het geen heilige als rode draad maar een vervelend en dodelijk virus.

Velen van ons kennen wel iemand die een dierbare heeft verloren en misschien zijn wij wel die iemand die te maken kreeg met een verlies.

Vader, wij zijn uw kinderen en vragen U om met ons mee te gaan op onze reis.

Het maakt hierbij niet uit of wij in Nederland blijven of dat wij de grens over gaan om de rust of het vertier te zoeken.

Wilt U ons kompas zijn voor onderweg en op die andere plek waar wij onszelf mogen zijn samen met anderen.

En geef ons dan de kracht om te kunnen genieten van al het moois dat ons toe schijnt.

Als de tijd gekomen is om huiswaarts te gaan Heer, wijs ons dan de weg terug, om veilig thuis te komen.

En om met frisse moed weer aan de slag te gaan op school, thuis of op ons werk.

AMEN

Contact

Centraal Parochiesecretariaat:

Hatertseweg 111

6533 AD Nijmegen

tel: 024 – 355 3630

e-mail:
parochiecentrum@h3eenheid.nl

Bereikbaar op werkdagen tussen 09.00-12.30 uur.